15.6 °C
Jaunumi Cenas Kontakti E-veikals Noteikumi Web kameras
Tiekamies Riekstukalnā vasarā!
Vasara
Vasara
GUMIJLĒKŠANAS BATUTU LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Svara ierobežojums: 16 – 85 kg.
 2. Atrakcija nav piemērota grūtniecēm.
 3. Atrakcija nav piemērota cilvēkiem ar sirds slimībām u.c. nopietnām veselības problēmām.
 4. Galvassegas, brilles, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 5. Atrakcijā nedrīkst atrasties apavos!
 6. Uz batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens dalībnieks.
 7. Lūdzu, netraucējiet dalībniekus, kuri atrodas atrakcijā!
 8. Nedrīkst atvienoties no gumijām, kamēr nav dota instruktora atļauja!
KAMERŠĻŪKŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms pacelšanās:

 1. Vecuma ierobežojums: sākot no 3 gadu vecuma.
 2. Kamerā drīkst atrasties tikai 1 cilvēks.
 3. 3-7 gadus veci bērni drīkst braukt kopā ar pavadošo personu, kas ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu. Kopējais svars nedrīkst pārsniegt 120 kg.
 4. Auguma ierobežojums: ne mazāk kā 1 m; ne vairāk kā 2 m.
 5. Atrakcija nav piemērota grūtniecēm.
 6. Atrakcija nav piemērota cilvēkiem ar sirds slimībām u.c. nopietnām veselības problēmām.
 7. Galvassegas, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 8. Atrakciju aizliegts izmantot alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē!
 9. Velciet slēgta tipa apavus.
 10. Paceļoties ar pacēlāju, ir jāstāv kājās vienam aiz otra pacelšanās virzienā; kamera jātur auklā aiz sevis.
 11. Pacelšanās laikā kamerā sēdēt aizliegts!
 12. Ievērojiet 2 metru distanci no iepriekšējās kameras!
 13. Nokāpjot no pacēlāja, lieciet lielu soli pāri marķētai beigu līnijai!

Pirms nobrauciena:

 1. Kamera ir paredzēta nobraucienam tikai pa kameršļūkšanas trasi.
 2. Nobrauciena laikā aizliegts sēdēt uz kameras malas!
 3. Nobraucienu ar kameru aizliegts veikt guļus uz vēdera!
 4. Nobrauciena laikā kājas nedrīkst likt kameras iekšpusē!
 5. Nobrauciena laikā kājām ir jābūt ārpus kameras!
 6. Kameras auklai brauciena laikā ir jāatrodas kameras iekšpusē!
 7. Nobraucienu var uzsākt, iedegoties zaļās gaismas signālam luksoforā.
 8. Brauciena laikā jāturas pie kameras sānu rokturiem.
 9. Braucot divatā, ar vienu roku obligāti turiet bērnu, ar otru turaties pie roktura; bērnam ir jāturas vismaz pie viena roktura!
 10. Pēc nobrauciena nekavējoties atbrīvojiet trasi!
PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS “JAMPADRACIS MEŽĀ” LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Rekomendētais dalībnieka augums: līdz 1,80 m.
 2. Maksimālais dalībnieku skaits atrakcijā: 12 personas.
 3. Atrakcijā nedrīkst atrasties apavos!
 4. Galvassegas, brilles, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 5. Nedrīkst grūstīties, kāpt uz piepūšamās atrakcijas malām un liekties pāri tām!
 6. Aizliegts lietot atrakciju bez instruktora atļaujas!
RODEĻU TRASES LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Lietus laikā un gadījumā, ja trase ir slapja, braukšana ar rodeli ir aizliegta!
 2. Bērni līdz 7 gadu vecumam drīkst doties trasē tikai kopā ar pieaugušo vai pavadoni, kurš ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu.
 3. Bērni no 7 gadu vecuma drīkst doties trasē vieni, ja spēj paši nospiest vadības rokturi, lai uzsāktu braukšanu un nobremzētu.
 4. Garus matus vēlams saņemt zirgastē vai bizē.
 5. Galvassegas, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 6. Patvaļīga iekāpšana rodelī ir aizliegta!
 7. Sēžot rodelī, ar ķermeni nedrīkst nosegt melno līniju. Uz melnās līnijas nedrīkst sēdēt, jo tas apdraud bremzēšanu!
 8. Pirms brauciena ir OBLIGĀTI jāpiesprādzējas!
 9. Nobraucienu var uzsākt, iedegoties zaļās gaismas signālam luksoforā.
 10. Paceļoties aizliegts aiztikt pacēlāja turekli!
 11. Lai uzņemtu ātrumu, vadības rokturis ir jāvirza uz priekšu.
 12. Lai nobremzētu, velciet vadības rokturi atpakaļ.
 13. Ievērojiet 40 metru distanci no citām rodeļu kamanām!
 14. Neaizskariet rodeļu trasi ar rokām vai kājām!
 15. Brauciena laikā aizliegts apturēt rodeļu kamanas!
 16. Pirms pagriezieniem ir jāsamazina ātrums bremzējot. Brauciena laikā kontrolējiet savu ātrumu bremzējot!
 17. Brauciena beigās izvēlieties drošu braukšanas ātrumu un samaziniet ātrumu pie norādes!
 18. Brauciena beigās nekavējoties izkāpiet no rodeļa kamanām!
ŠĶĒRŠĻU TRASE “KOKOS RIEKSTS” LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Auguma ierobežojums: no 100 cm!
 2. Augumā mazāki bērni trasi drīkst veikt pieaugušo pavadībā.
 3. Atrašanās šķēršļu trasē „Kokos rieksts” bez “Riekstukalnā” izsniegtā ekipējuma ir aizliegta!
 4. Trasi vēlams veikt slēgta tipa apavos.
 5. Garus matus ieteicams saņemt zirgastē vai bizē.
 6. Uz šķēršļa vienlaicīgi drīkst atrasties 1 persona.
 7. Uz platformas drīkst atrasties ne vairāk kā 2 personas!
 8. Skrituli izmanto vietās, kur trose marķēta dzeltenā krāsā!
 9. Nobrauciena laikā skrituli liek starp dalībnieku un drošības karabīni!
 10. Nobrauciena laikā neaiztikt trosi ar rokām!
 11. Nobrauciena laikā turēties pie drošības sistēmas!
Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi
 • Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 30 cilvēkiem, jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā ne vairāk kā 10 cilvēki.
 • Bērniem līdz 12 g.v. atrašanās skatu tornī atļauta tikai pieaugušas personas pavadībā
 • Ņemt vērā, ka skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla un, lai izvairītos no starpgadījumiem, iesakām izmantot piemērotus apavus un apģērbu.
 • Kāpšana skatu tornī ar slēpju zābakiem kājās var būt bīstama! Lūdzu izvērtējiet savas spējas un drošību!
 • Aizliegts:
  • skatu torni šūpot un citādi apdraudēt tā stabilitāti;
  • skatu tornī smēķēt;
  • skatu tornī ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;
  • skatu tornī atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, stiprs lietus);
  • skatu tornī atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;
  • skatu tornī ienest un lietot alkoholiskus dzērienus un pārtikas produktus;
  • skatu tornī ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;
  • skatu tornī ievest vai ienest dzīvniekus;
  • no skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;
  • balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.
RIEKSTUKALNA AKTĪVĀS ATPŪTAS KOMPLEKSA LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS SEZONĀ

Izmantotie termini

‘’Noteikumi’’-  šie lietošanas līguma noteikumi, kas regulē Operatora un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un atbildības jautājumus attiecībā uz to uzturēšanos Atpūtas Kompleksā, kā arī Atrakciju izmantošanu vasaras sezonā, kuras ilgumu pēc saviem ieskatiem nosaka Operators, informējot par to interneta vietnē www.riekstukalns.lv, sociālajos tīklos vai pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas kompleksā;

“Intrografika” – noteikumu kopsavilkums attiecībā uz konkrēto Atrakciju un tās izmantošanas noteikumiem, kas ir izvietoti pie attiecīgās  Atrakcijas;

‘’Atpūtas Komplekss’’ – šo noteikumu vajadzībām tiek saprasta Operatoram piederoša, ierīkota un dabā iezīmēta teritorija, kura ir speciāli aprīkota un paredzēta Atrakcijām un citiem Operatora sniegtiem pakalpojumiem šajā teritorijā;

”Operators”- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”, reģistrācijas numurs 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga, LV- 1004;

“Operatora darbinieks” – Operatora darbinieki, kas ir nodarbināti Atpūtas Kompleksā ar mērķi organizēt, uzraudzīt un nodrošināt Atpūtas Kompleksā sniegtos pakalpojumus; darbinieki ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar atšķirības zīmi;

“Apmeklētājs” – persona, kas izmanto Atrakcijas, citus Atpūtas Kompleksa pakalpojumus vai atrodas Atpūtas Kompleksa teritorijā vispār;

“Atrakcija” – jebkurš no sekojošiem Operatora piedāvātajiem izklaides pakalpojumiem Atpūtas Kompleksā  - Rodeļu trase, Kameršļūkšana, Šķēršļu trase “Kokos rieksts”, Gumijlēkšanas batuti, Piepūšamā atrakcija “Jampadracis mežā”, Skatu tornis un citas atrakcijas, kas pieejamas Atpūtas Kompleksā neatkarīgi  no tā vai tās tiek sniegtas par atsevišķu samaksu vai bez maksas; visi kopā saukti “Atrakcijas”;

“Žetons” -  norēķina veids par Atrakcijām saskaņā Operatora noteikto cenrādi.

Vispārīgie noteikumi

Šie Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Apmeklētāju un Operatoru. Noteikumi iekļauj vispārīgos noteikumus, kas attiecas uz visām Atrakcijām un citiem Atpūtas Kompleksā pieejamajiem pakalpojumiem (Noteikumu 1. – 7. sadaļas), kā arī papildus speciālajiem noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto Atrakcijas veidu (Noteikumu 8. – 14. sadaļas).

Pretrunu gadījumā konkrēto Atrakciju noteikumi (Noteikumu 8. – 14. sadaļas) ir ar augstāku juridisko spēku par šo Noteikumu vispārīgajiem noteikumiem (Noteikumu 1. – 7. sadaļas).

Noteikumi ir jāievēro visiem Apmeklētājiem neatkarīgi no to vecuma. Ar Noteikumiem var iepazīties pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas Kompleksa teritorijā, pie kasēm, kā arī publicēti mājas lapā www.riekstukalns.lv un pieejami latviešu valodā un citās  valodās pēc  Operatora ieskatiem.

No šiem Noteikumiem izrietošās līgumiskās saistības stājas spēkā ar brīdi, kad Apmeklētājs nopērk pie Operatora Žetonu vai citādi likumīgā ceļā iegūst Operatora atļauju vai apstiprinājumu izmantot Atrakcijas.

Neskatoties uz 2.4. punktu, šajos Noteikumos paredzētie Apmeklētāja pienākumi un atbildība ir pilnā mērā saistoši un attiecas arī uz tādām personām, kas izmanto Atrakcijas bez Žetona, pirms Žetona iegādes vai pēc Žetona izmantošanas, kā arī atrodas Kompleksa teritorijā.

Operators piešķir tiesības Apmeklētājam atrasties un izmantot Atpūtas Kompleksā esošās Atrakcijas tikai pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem un Intrografikām. Viena vai vairāku Žetonu izmantošana, norēķinoties par jebkuru Atrakciju, apliecina, ka Apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un Intrografikām un bez nosacījumiem piekrīt tos ievērot.

Personas, kas nav iepazinušās ar Noteikumiem un Intrografikām, tos nesaprot vai tiem nepiekrīt, nav tiesīgas izmantot Atrakcijas vai jebkādus citus Operatora Atpūtas Kompleksā sniegtos pakalpojumus.

Operatora darbiniekam ir tiesības atteikties noslēgt līgumu, tas ir, izsniegt Žetonu, kā arī vienpusēji izbeigt līgumu, proti, neļaut izmantot Atrakciju vai jebkuru no Atpūtas Kompleksā sniegtajiem pakalpojumiem, ja Apmeklētājs neatbilst vai neievēro jebkuru no Noteikumu prasībām.

Apmeklētājam ir jāvelta pietiekams laika daudzums un uzmanība, lai iepazītos ar Noteikumiem un Intrografikām. Gadījumā, ja rodas jebkādas neskaidrības par Noteikumiem vai Intrografikām, jāvēršas pie Operatora darbinieka. Ja no Operatora darbinieka netiek saņemta atbilde vai tā ir neskaidra, Apmeklētājam ir jāvēršas Operatora administrācijā. Gadījumā, ja Apmeklētājam ir jebkādas neskaidrības, Atrakcijas vai citus Kompleksā sniegtos pakalpojums izmantot nedrīkst.

Ārpus Atpūtas Kompleksa darba laika, kas ir norādīts Atpūtas Kompleksā, mājas lapā www.riekstukalns.lv vai sociālajos tīklos, nepiederošām personām Atpūtas Kompleksā atrasties ir kategoriski aizliegts.

Apmeklētājs var tikt neielaists Atpūtas Kompleksā, ja objektīvi tas nevarēs pagūt izmantot izvēlēto Atrakciju Atpūtas Kompleksa darba laika ietvaros. Apmeklētājs apzinās, ka katrai Atrakcijai ir atšķirīgs tās izmantošanas laiks.

Atpūtas kompleksa apmeklējuma ierobežojumi

Atpūtas Kompleksa apmeklējums var tik liegts personām, kuras var apdraudēt kārtību, drošību vai kuru uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.

Atpūtas Kompleksā suņus var pārvadāt tikai pavadā un ar uzpurni, izņemot dekoratīvos suņus un suņus, kas ir speciāli apmācīti un kalpo kā pavadoņi cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Aizliegts apmeklēt un atrasties Atpūtas Kompleksā, kā arī izmantot Atrakcijas un citus pakalpojumus:

Personām, kurām ir jebkādas lipīgas vai hroniskas slimības, drudzis, vaļējas brūces vai citas saslimšanas, kas apdraud vai var apdraudēt pašu un citu Atpūtas Kompleksā atrodošos personu veselību vai dzīvību;

Personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana var ietekmēt spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml.. Jo īpaši tas attiecas uz bērnu uzraudzīšanu vai pavadīšanu alkohola reibumā (0,00 promiļu prasība) vai citu psihi ietekmējošu vielu iedarbībā; Operatora darbinieki iereibušu Apmeklētāju var nekavējoties izraidīt no Atpūtas Kompleksa, nekompensējot samaksu par Žetonu iegādi.

Bērni līdz 14 gadu vecumam Atpūtas Kompleksu un tajā piedāvātās Atrakcijas ir tiesīgi izmantot tikai kopā ar vismaz vienu no vecākiem vai citu likumīgo aizbildni to stingrā uzraudzībā. Minētais pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērnu, ieskaitot, bet ne tikai, atbild par tam un tā nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu, kā arī veselību, uzvedību un drošību atbilstoši šiem Noteikumiem un Intrografikām.

Apmeklētāji, kas ir vecāki par 14 gadiem, ar Noteikumiem un Intrografikām iepazīstas patstāvīgi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par tiem un to nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu, kā arī veselību, uzvedību un drošību atbilstoši šiem Noteikumiem un Introgafikām.

Vispārējie drošības noteikumi un Apmeklētāju pienākumiIzmantojot jebkuru no Atrakcijām un atrodoties Atpūtas Kompleksā, Apmeklētājam jāievēro šādi vispārējie drošības noteikumi:

ja rodas jebkādas neskaidrības attiecībā uz Atrakciju vai citu Atpūtas Kompleksa pakalpojumu izmantošanu, rodas slikta pašsajūta vai citi neparedzēti gadījumi, Apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie tuvumā esošā Operatora darbinieka vai pie Operatora administrācijas;

jārīkojas tā, lai netiktu radīta bīstamība un nodarīts kaitējums sev, apkārtējiem un Operatoram;

jāvalkā slēgta tipa apavi, izņemot lēkāšanu uz Gumijlēkšanas batuta un Piepūšamo atrakciju “Jampadracis mežā” (šīs Atrakcijas tiek izmantotas bez apaviem);

Galvassegas, brilles, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt Atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus Atrakcijas;

jābūt atbilstošam un ērtam apģērbam, kas netraucē un nerada bīstamību Atrakcijas izklaides laikā;

aizliegts Atrakcijās piedalīties grūtniecēm, personām, kam ir veselības problēmas un kuru slimības Atrakcijās var saasināties (adrenalīna, fizisku kustību rezultātā un tml.). Apmeklētāja pienākums ir novērtēt savu un tā pavadošo personu veselības stāvokli un spējas pirms konkrētās Atrakcijas izmantošanas;

par Atpūtas Kompleksa teritorijā ievestiem dzīvniekiem to uzvedību, uzvedības sekām un lietotajiem piesardzības pasākumiem, ir pilnā mērā atbildīgs dzīvnieka pārstāvis;

aizliegts staigāt pa konkrētas Atrakcijas teritoriju, izņemot laiku, kad tiek lietota šī Atrakcija;

aizliegts kliegt, svilpt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Operatora darbiniekus;

aizliegts grūst un traucēt, un citādi aizskart citus Apmeklētājus;

aizliegts izmantot Atrakcijas, kas slēgtas Apmeklētājiem;

Apmeklētājam ir pienākums kopā ar pavadāmajām personām pārtraukt lietot Atrakciju, ja ir iestājušies tādi laika apstākļi vai Atrakcija ir tādā stāvoklī, kas acīmredzami nav droša lietošanai;

Apmeklētājam ir pienākums nekavējoties ziņot Operatora darbiniekam par jebkuru negadījumu, nekārtību vai acīmredzamu neatbilstību, kā arī piedalīties palīdzības sniegšanā, ja tāda nepieciešama un neapdraud tā veselību un drošību;

Apmeklētājam ir aizliegts Atpūtas Kompleksā lietot alkoholiskos dzērienus, tabaku un tabakas izstrādājumus, kā arī narkotiskās un psihotropās vietas;

Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot Atpūtas Kompleksa pakalpojuma klāstā paredzēto mangali ar oglēm un degšķīdumu tikai un vienīgi tam paredzētajā vietā. Apmeklētājs izmanto uguni ar īpašu piesardzību un vērību. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka jebkādi zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar uguns lietošanu Atpūtas Kompleksā (jebkura darbība vai bezdarbība) ir pakļauti Noteikumu 5.1., 5.2. un 5.6. punktu atbildības noteikumiem;

Aizliegts bojāt Atpūtas Kompleksa teritorijā atrodošos  aprīkojumu, ierīces, kā arī izsniegto ekipējumu;

Apmeklētājam ir jāievēro Operatora darbinieku mutiskās prasības un norādījumi saistībā ar Atrakciju un ekipējuma izmantošanu, kā arī jebkādiem jautājumiem attiecībā uz Apmeklētāja atrašanos Atpūtas Kompleksā;

ja attiecīgās Atrakcijas izmantošanai ir nepieciešams speciāls ekipējums, tad Atrakcijas izmantošana var tikt izmantota tikai pēc nepieciešamā ekipējuma saņemšanas un uzvilkšanas; kategoriski aizliegts nodot saņemto drošības ekipējumu trešajām personām;

visā Atrakcijas izmantošanas laikā tās lietotājam vai attiecīgajai pavadāmajai personai ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, ka tiek ievērotas šajos Noteikumos un Intrografikās noteiktās drošības prasības.

Apmeklētāja atbildība

Apmeklētājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas savas darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarījis trešajām personām, tā pavadāmajai personai vai Operatoram.

Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par savu un tā pavadāmo personu veselību, drošību un dzīvību un ir atbildīgs, lai izvēlētās Atrakcijas un to izmantošana atbilstu paša vai pavadāmās personas spējām un veselības stāvoklim, kā arī neapdraudētu trešās personas.

Apmeklētāja pazaudētie Žetoni pret jauniem Žetoniem netiek mainīti.

Apmeklētāja iegādātie Žetoni atpakaļ netiek pieņemti un pret naudu netiek apmainīti nekādu iemeslu dēļ, tajā skaitā, ja tam neapmierina Atrakcija vai laika apstākļi. Žetonus var izmantot, tikai norēķinoties par Atrakcijām.

Ar iegādātajiem, bet neizmantotajiem Žetoniem var norēķināties par Atpūtas Kompleksa pakalpojumiem līdz attiecīgās vasaras sezonas beigām.

Apmeklētājs ar šo atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Operatoru vai Operatora darbiniekiem par Atpūtas Kompleksā vai Atrakciju izmantošanas laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (tajā skaitā, bet ne tikai traumām, apģērba, fotoaparāta un citu priekšmetu bojājumiem vai pazušanu).

Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, Intrografikas, Atpūtas Kompleksā un pie Atrakcijām izvietotās brīdinājuma zīmes un uzrakstus, kā arī Operatora darbinieku norādījumus, var tikt nekavējoties izraidīts no Atpūtas Kompleksa teritorijas vai arī tam var tikt liegts izmantot Atrakciju, nekompensējot samaksāto naudu par Žetonu iegādi, inventāra nomu vai citiem sniegtajiem Operatora pakalpojumiem Atpūtas Kompleksā.

Operatora atbildība

Operators ir atbildīgs par personu veselībai un dzīvībai drošu un kvalitatīvu Atrakciju un citu pakalpojumu sniegšanu Atpūtas Kompleksā atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likuma prasībām.

Operators neuzņemas atbildību par Atpūtas Kompleksā  notikušajiem nelaimes gadījumiem vai jebkādiem materiāliem vai personiskajiem zaudējumiem, kas radušies, ja Apmeklētājs pārkāpj jebkuru no Noteikumiem, Intrografikām, Atpūtas Kompleksā un pie Atrakcijām izvietotām brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem, Operatora darbinieku norādījumus, normatīvo aktu normas, kā arī vispārēja rakstura pienākumu uzvesties uzmanīgi, rūpīgi un atbilstoši savām spējām.

Operators neuzņemas atbildību par Atpūtas Kompleksā notikušajiem nelaimes gadījumiem vai jebkādiem materiāliem vai personiskajiem zaudējumiem, kas radušies citu personu prettiesiskas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā.

Operators neatbild par Atpūtas Kompleksa teritorijā atstātām, nozagtajām, pazaudētām vai citādi bez uzraudzības atstātām Apmeklētāju mantām (tajā skaitā – arī Žetoniem).

Noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.punktos noteiktais neierobežo Operatora atbildību, kas noteikta likumā “Par atbildību un preces un pakalpojumu trūkumiem”.

Operators ir tiesīgs nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt šo Līgumu, tas ir liegt Apmeklētājam izmantot Atrakciju un/vai citādi atrasties Atpūtas Kompleksā, ja

Apmeklētājs pārkāpj jebkuru šo Noteikumu prasību vai noteikumu;

Iestājušies tādi laika apstākļi, kas var apdraudēt Atrakcijas izmantošanas drošību (piemēram, spēcīgs vējš, krusa, negaiss, lietusgāzes u.tml.);

Operators secina, ka Atrakcijas aprīkojums var būt nedrošs lietošanai.

Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka gadījumos, kas ir aprakstīti 6.6.1. un 6.6.2.punktos, maksa par Žetonu iegādi netiek atgriezta, jo to iestāšanās nav saistīta ar Operatora atbildību vai ir iestājušies no Operatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

Papildus noteikumi

Ar šo Apmeklētājs piekrīt, ka Operatora darbinieki vai to speciāli pilnvarotas personas Atpūtas Kompleksā var uzņemt fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Apmeklētāju teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Apmeklētāju. Fiksētā informācija ir tiks izmantota tikai Operatora likumisko un līgumisko interešu aizsardzībai (noziedzīgu nodarījumu novēršana un drošības pasākumi Atpūtas Kompleksā, lai nodrošinātu Operatora un Apmeklētāju mantas un veselības aizsardzību). Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūtu informāciju pieder Operatoram.

Apmeklētājs ar šo apliecina piekrišanu savu un tā pavadāmo personu datu apstrādei, ja tāda paredzēta izmantojot Atpūtas Kompleksa pakalpojumus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasts). Fiksētā informācija tiks izmantota tikai Operatora likumisko un līgumisko interešu aizsardzībai (noziedzīgu nodarījumu novēršana un drošības pasākumi Atpūtas Kompleksā, lai nodrošinātu Operatora un Apmeklētāju mantas un veselības aizsardzību). Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt izmaiņas to personu datos, kā arī atteikties no to datu apstrādes, par to informējot Operatoru rakstveidā.   

Speciālie noteikumi

attiecībā uz konkrētiem Atrakciju veidiem

Rodeļu trase

Rodeļu trase ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota atrakcija, kura ietver nobrauciena metāla sliedi (reni), kas ir speciāli pielāgota un paredzēta nobraucienam ar speciālām rodeļu kamanām, kopā ar pacēlāju, pacelšanas sliedi (reni) un ierīci rodeļu kamanu turēšanai pacelšanas laikā (turpmāk – Rodeļu trase).

Apmeklētājam pirms Rodeļu trases izmantošanas ir iepriekš jāiepazīstas un stingri jāievēro šie Noteikumi, attiecīgās Atrakcijas Intrografika, kā arī Rodeļu trasē izvietotās zīmes.

Apmeklētājam tiek piešķirtas tiesības pacelties uz Rodeļu trases sākuma vietu un laisties pa Rodeļu trasi, ievērojot šādus nosacījumus:

minimālais vecums vismaz 7 gadi;

minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem.

Apmeklētāji no 3 gadu līdz 7 gadu vecumam, kas sver no 10 kilogramiem līdz 30 kilogramiem (turpmāk - Bērns), var laisties ar rodeļa kamanām kopā ar pieaugušo Apmeklētāju (vienu no vecākiem vai citu pavadošo personu kā aprakstīts Noteikumu 3.sadaļā), kas ir vecāka par 16 gadu vecumu. Šādā gadījumā kopējais rodeļa kamanu pasažieru svars nedrīkst pārsniegt 120 kilogramus. Pieaugušais Apmeklētājs tiek piesprādzēts ar papildu drošības jostu un sēž rodeļa kamanu priekšpusē. Pieaugušais Apmeklētājs ir pilnā apmērā atbildīgs par Bērna drošību. Pieaugušais Apmeklētājs visā nolaišanās un pacelšanās laikā turas ar abām rokām pie speciāliem rokturiem, lai nodrošinātu savu un Bērna drošību.

Apmeklētājs, kad tas ar Operatora darbinieka atļauju ir iesēdies kamanās, nekavējoties piesprādzējas ar kamanu drošības jostu. Apmeklētājs nedrīkst atsprādzēt drošības jostu visu pacelšanās un nolaišanās laiku.

Apmeklētājs, kad tas ir piesprādzējies ar drošības jostu, Rodeļu trases sākumā pirms jebkādas kustības uzsākšanas izmēģina rodeļa darbības, bremzēšanas un paātrinājuma (sviras lietošanas) mehānisms. Ja Apmeklētājam ir jebkādi jautājumi vai neskaidrības, ir jāvēršas pie Operatora darbinieka un jāprasa sniegt visu nepieciešamo informāciju. Galvenie kamanu mehānisma darbības principi ir sekojoši:

Rodeļu kamanas tiek vadītas, pārnesot Apmeklētāja svara centru rodeļu trases pagrieziena virzienā. Ja trase griežas uz labo pusi, tad Apmeklētājam ir jāsasveras uz labo pusi, ja trase griežas uz kreiso pusi, tad Apmeklētājam ir jāsasveras uz kreiso pusi.

Rodeļu kamanu braukšanas ātrumu regulē ar sviru, kuru nolaišanās laikā tur Apmeklētājs. Ar šo sviru tiek kontrolēts rodeļa bremzēšana ātrums. Virzot sviru uz priekšu – prom no sevis – kamanas sāks kustēties ātrāk, bet virzot sviru atpakaļ – uz sevi – kamanu ātrumu palēninās. Izmantojot šo sviru, Apmeklētājam ir jāizvērtē rodeļa kustības ātrums un jānodrošina savas nolaišanās drošums.

Apmeklētājam ir jākoncentrējas uz drošu nolaišanos un jānotur droša ķermeņa poza (jo īpaši nav atļauts – salocīties, gulēt, sakņupt, sasvērties vienā virzienā vai neatbilstoši instrukcijām, izkārties ārpus rodeļa).

Apmeklētājs, kurš Noteikumu 8.6.punktā aprakstītās izmēģināšanas laikā nolemj, ka nevēlas izmantot Rodeļu trases Atrakciju, nekavējoties vēršas pie Operatora darbinieka. Tikai tad, kad Operatora darbinieks atļauj, Apmeklētājs atsprādzē drošības jostu un izkāpj no kamanām, ievērojot visas drošības prasības, un sekojoši nekavējoties atstāj Rodeļu trases Atrakcijas teritoriju. Tādā gadījumā Apmeklētājam par Rodeļu trases Atrakcijām samaksātie Žetoni netiek atmaksāti.

Apmeklētājs, kad tas ir izmēģinājis un pārliecinājies, ka pareizi un pietiekami sapratis rodeļu darbības, bremzēšanas un paātrinājuma mehānismu, par to informē Operatora darbinieku.

Kad Apmeklētājs ar kamanām sasniedz pacēlāju zonu, Operatora darbinieks piekabina kamanas pacēlāja caurulei.

Apmeklētājam nav tiesību atkabināties no pacēlāja caurules, atsprādzēt jostu un izkāpt no kamanām, kamēr tas nav saņēmis Operatora darbinieka norādījumu (atļauju).

Pacelšanās laikā Apmeklētājam ir jābūt piesprādzētam ar drošības jostu un abām rokām stingri jāturas pie kamanu rokturiem.

Apmeklētājam ir tiesības uzsākt kustību pa Rodeļu trasi tikai tad, kad iedegas blakus trasei esošā luksofora zaļais signāls un viņš pārliecinās, ka uzsākt nolaišanos ir droši. Kamēr deg luksofora sarkanais signāls, uzsākt nolaišanos ir stingri aizliegts.

Braucot ar rodeli, Apmeklētājam stingri aizliegts pieskarties Rodeļu trases konstrukcijām ar rokām, kājām un citām ķermeņa daļām.

Apmeklētājam ir jāsaglabā 40 metru attālums no priekšā braucošajām kamanām un jāizvairās no sadursmes ar tām. Stingri aizliegts sadurties ar citām kamanām tīšuprāt. Apmeklētājs atbild par sadursmi ar priekšā braucošajām kamanām un personām, kas tās vada, kā arī sekām, kas rodas sadursmes rezultātā. Pilnīgi apstāties un stāvēt Rodeļu trasē ir aizliegts, ja vien tas objektīvu iemeslu dēļ ir neizbēgami.

Apmeklētājs ir pilnīgi atbildīgs par savu veselību un dzīvību, turklāt ir atbildīgs par to, lai izvēlētais nolaišanās ātrums un bremzēšana būtu droša un neradītu draudus citiem Rodeļu trases Apmeklētājiem. Apmeklētājam, izvēloties ātrumu un attālumu līdz nākamā Apmeklētāja kamanām, ir jānovērtē jo īpaši šādi apstākļi:

paša Apmeklētāja gatavība, pašsajūta un informētība par Rodeļu trases izmantošanas noteikumiem un darbības principiem;

laika apstākļi un laika apstākļu izraisītās izmaiņas;

priekšā braucošā Apmeklētāja ātrums un attālums līdz tam;

no aizmugures braucošā Apmeklētāja ātrums un attālums līdz tam;

redzamais attālums;

maksimāls kamanu ātrums – 40 km/h

Apmeklētājam ir jāaizbrauc līdz Rodeļu trases beigām. Ir aizliegts apstāties Rodeļu trases nobrauciena metāla renē un atstāt rodeļu kamanas. Šajā gadījumā Apmeklētājs ir atbildīgs Operatoram un trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem un kaitējumu, saduroties ar stāvošajām vai braucošajām rodeļu kamanām Rodeļu trasē.

Apmeklētājam, kad tas ir pabeidzis nolaišanos un pamanījis brīdinājuma zīmes, ir jāsāk bremzēt un pilnībā jāaptur kamanu kustība, kad ir sasniegts pacēlājs.

Rodeļu trasē nobraucienam ir aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, kā arī pārvietoties vai atrasties uz trases metāla renes.

Šie Noteikumi dod tiesības Apmeklētājam izmantot Rodeļu trasi nobraucienam tikai ar speciālām rodeļu kamanām, kuras nodrošina Operators.

     Kameršļūkšana

Kameršļūkšanas atrakcija ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota atrakcija, kuras ietvaros Apmeklētājs var laisties pa speciālu trasi ar Operatora izsniegtu kameru, kuras apakšējā daļa ir speciāli aizsargāta un paredzēta konkrētajam Atrakcijas veidam (turpmāk - Kameršļūkšana).

Apmeklētājam pirms Kameršļūkšanas izmantošanas ir iepriekš jāiepazīstas un stingri jāievēro šie Noteikumi, attiecīgās Atrakcijas Intrografika, kā arī Kameršļūkšanas teritorijā izvietotās zīmes.

Apmeklētājam, kas vēlas izmantot Kameršļūkšanu, ir jāievēro šādas prasības:

minimālais vecums vismaz 3 gadi;

minimālais garums vismaz 1 metrs, bet ne garāks par 2 metriem;

minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

grūtniecēm un personām ar sirds un citām nopietnām saslimšanām nedrīkst apmeklēt šo Atrakciju.

Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi pacelšanās noteikumi, braucot ar pacēlāju:

 Jāstāv kājās vienam aiz otra pacelšanās virzienā. Kamera ir jātur ar auklu aiz sevis.

 Kamerā nedrīkst sēdēt iekšā vai veikt jebkādus manevrus vai kustības ar to, lai neapdraudētu sevi un citus Apmeklētājus;

Jāievēro 2 m distance no iepriekšējās kameras.

Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi braukšanas noteikumi:

Apmeklētājam ir jāapsēžas kamerā un visā nolaišanās laikā jābūt tādā pozīcijā, lai viņa kājas pārkarātos kameras malai un neskartos pie trases pamatnes vai bortiem. Stingri aizliegts gulties uz vēdera, sēdēt uz kameras malas, sēdēt ar kājām saliktām kameras iekšpusē;

 Nav atļauts kameras sasaistīt kopā ar auklu, turklāt kameras auklai visu brauciena laiku jāatrodas iekšā kamerā;

Ir atļauts braukt “vilcieniņā”, tikai pie nosacījuma, ja kameras atrodas viena otrai ļoti tuvu (0,50 m);

Ieteicams izmantot slēgta tipa apavus;

Nav atļauts kamerā ņemt līdzi ēdienus, dzērienus, foto aprātu, mugursomas, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus;

Apmeklētājam ir stingri jāturas pie kameras rokturiem ar abām rokām visu nolaišanās laiku;

Apmeklētājam ir tiesības sākt laisties pa Kameršļūkšanas trasi tikai tad, kad iedegas luksofora zaļais signāls un viņš pārliecinās, ka uzsākt nolaišanos ir droši. Kamēr deg sarkanais signāls, uzsākt nolaišanos ir stingri aizliegts;

Apmeklētājs, sēžot kamerā, nedrīkst pieskarties trases nožogojumam, kustēties vai veikt citas darbības, manevrus vai kustības, kuru dēļ varētu mainīties taisnā kameras kustības trajektorija.

 Vienlaikus Kameršļūkšanas atrakcijas trasē drīkst būt tikai viens Apmeklētājs. Apmeklētāji no 3 gadu līdz 7 gadu vecumam, kas sver no 10 kilogramiem līdz 30 kilogramiem (turpmāk – Bērni), var laisties ar kameru kopā ar pieaugušo Apmeklētāju (vienu no vecākiem vai pavadošo personu), kas ir vecāks par 16 gadiem. Tādā gadījumā kopējais kameras pasažieru svars nedrīkst pārsniegt 120 kilogramus. Pieaugušais Apmeklētājs ir atbildīgs par Bērna drošību, jo īpaši pieaugušais Apmeklētājs nodrošina, ka visā nolaišanās laikā Bērnam ir jāturas ar abām rokām pie speciāliem kameras rokturiem, savukārt pieaugušais ar vienu roku tur Bērnu un ar otru turas pie rokturiem.

Aizliegts apstāties un izkāpt uz speciālās Kameršļūkšanas trases, kurā brauc ar kameru. Apmeklētājs, nobraucis pa trasi, no kameras drīkst izkāpt tikai finiša zonā. Sasniedzot finiša zonu, Apmeklētājam ir nekavējoties jāizkāpj no kameras un jāveic nākošais brauciens (ja tās vēl paredzēts) vai kamera jānovieto tām paredzētā vietā.

Nobraucienam ir aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, pārvietoties vai atrasties uz trases. Šie Noteikumi dod tiesības Apmeklētājam izmantot trasi nobraucienam tikai ar speciālām kamerām, kuras nodrošina Operators.

Apmeklētājs ir informēts, ka sliktu laika apstākļu gadījumā šī Atrakcija nav droša, tādēļ to izmantot nav atļauts.

Šķēršļu trase “Kokos rieksts”

Šķēršļu trase “Kokos rieksts” ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota atrakcija, kurā ir speciāli sagatavotas dažādas sarežģītības trases kokos (augstums sasniedz 15 m no zemes) un kas ir sadalītas 5 atsevišķos posmos, pa kuriem iet, laižas ar virvēm piestiprinātām karabīnēm un rāpjas, karājoties rokās (turpmāk – Šķēršļu trase).

Apmeklētājam, kas vēlas izmantot Šķēršļu trasi, ir jāievēro šādas prasības:

minimālais vecums vismaz 3 gadi;

minimālais garums vismaz 1 metrs, tomēr auguma ierobežojums ir 150cm ar izstieptām rokām;

minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem.

Pirms Šķēršļu trases Atrakcijas uzsākšanas, Apmeklētājs iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

Papildus 10.3.punktā noteiktajam, pirms Šķēršļu trases Atrakcijas uzsākšanas Operatora darbinieks veic atsevišķu instruktāžu. Apmeklētājam tiek izsniegta drošības sistēma,  kura tiek uzvilkta, piestiprināta un lietota instruktāžas laikā, lai Apmeklētājs saprastu tās darbības principus. Turklāt Apmeklētājs pārliecinās, ka drošības sistēma ir uzvilka pareizi.

Atrakcijas uzsākšana ir apliecinājums, ka Apmeklētājs ir noklausījies un sapratis instruktāžu, kā arī izpratis drošības sistēmas darbības principus.

Vienā Šķēršļu trases posmā (šķēršļu trases daļa starp divām platformām, kura jāpāriet neapstājoties) vienlaikus var atrasties tikai viens Apmeklētājs.

Uz vienas Šķēršļu trases platformas vienlaikus var atrasties ne vairāk par diviem Apmeklētājiem.

Apmeklētājam Šķēršļu trases grūtības pakāpe jāizvēlas atbilstoši savām iemaņām un auguma parametriem, izvērtējot primāri paša un citu Apmeklētāju drošību un veselību.

Karabīni drošības apsvērumu dēļ tehniski noņemt iespējams tikai trases sākumā un beigās.

Nolaišanās laikā pa metāla trosi (Nobrauciens) Apmeklētājam ir vismaz ar vienu roku jāturas pie drošības sistēmas auklas.

Apmeklētājam ir jāveic tikai tādi manevri, kuri nerada bīstamību viņam pašam, citiem Apmeklētājiem vai Operatora darbiniekiem.

Šķēršļu trasē drīkst izmantot tikai Operatora izsniegtu aprīkojumu.

Aizliegts pieskarties metāla trosei, uz kuras tiek karināta karabīne un skritulis.

Visā trases lietošanas laikā Apmeklētājam ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, vai tas ievēro Šķēršļu trases drošības prasības, kā arī drošības karabīnes ir droši piestiprinātas drošības trosē.

Gumijlēkšanas batuti

Gumijlēkšanas batuti Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota atrakcija, kurā var lēkāt pa četriem batutiem

(turpmāk – Batuts).

Pirms Batuta Atrakcijas uzsākšanas, Apmeklētājs noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par šīs Atrakcijas drošības un izmantošanas jautājumiem, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

Apmeklētājam, kas vēlas lēkāt uz Batuta, ir jāievēro šādas prasības:

minimālais vecums vismaz 4 gadi;

minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 85 kilogramiem;

Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi, nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas, nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi;

Batuta atrakciju stingri nav ieteicams izmantot grūtniecēm.

Pirms Batuta Atrakcijas izmantošanas Apmeklētājam jāpiesprādzē drošības jostas.

Apmeklētājs uz Batuta drīkst lēkāt tikai tā, lai neradītu bīstamību sev un citiem.

Palecoties gaisā, aizliegts veikt tādus manevrus, kuri Apmeklētājam un citiem apmeklētājiem neļautu droši nolaisties uz Batuta.

Aizliegts nolaisties uz galvas vai citādi, radot bīstamību Apmeklētāja vai citu apmeklētāju veselībai vai dzīvībai, aizliegts lēkāt ārpus šīs Atrakcijas robežas.

Lēkājot uz Batuta, aizliegts valkāt rotaslietas, galvassegu, brilles, turēt kabatās priekšmetus, kas var izkrist; pirms ieejas Atrakcijā ir jānovelk apavi.

Vienlaikus uz viena Batuta drīkst būt ne vairāk par vienu Apmeklētāju.

Stingri aizliegts atvienoties no gumijām, kamēr nav saņemta Operatora darbinieka atļauja.

Piepūšamā atrakcija “Jampadracis mežā”

Piepūšamā atrakcija ”Jampadracis mežā” ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota piepūšamā atrakcija (turpmāk – Piepūšamā atrakcija).

Pirms Piepūšamās atrakcijas uzsākšanas, Apmeklētājs noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par šīs Atrakcijas drošības un izmantošanas jautājumiem, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

Apmeklētājiem, kas vēlas izmantot šajā sadaļā minēto Atrakciju, jāievēro šādas prasības:

Jābūt vismaz 2 vecam;

dalībnieka augums nevar nepārsniedz 1.80 m;

maksimālais svara ierobežojums ir 150 kg;

maksimālais dalībnieku skaits Atrakcijā ir 12 personas.

Bērni, kas ir jaunāki par 6, var piedalīties atrakcijā tikai nepārtrauktā pieaugušā Apmeklētāja (vecāku vai citu pavadošo personu, kuras ir pilnīgi atbildīgas par bērniem) uzraudzībā.

Vecākiem vai citām pavadošajām personām ir jānodrošina, lai bērni Piepūšamajā atrakcijā uzvestos tā, lai neizraisītu bīstamību un kaitējumu sev un citiem Apmeklētājiem.

Piepūšamajā atrakcijā Operators nesniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus. Operatora darbinieki uzrauga vispārējo kārtību, bet nav atbildīgi par bērniem, kas piedalās atrakcijās. Ievērojot minēto, pieaugušie Apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par bērna un bērnam nodarītu mantisku un nemantisku kaitējumu, bērna veselību un drošību. Turklāt nodrošina, lai bērni piepūšamajā atrakcijā uzvestos tā, ka neizraisītu bīstamību un kaitējumu sev un citiem.

Elektriskie kvadricikli

Elektriskais kvadricikls ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota atrakcija bērniem, kas ir ar akumulatoru darbināms braucamrīks, ar kuru var braukt pa speciāli ierīkotu un atzīmētu trasi (turpmāk - Kvadricikls).

Apmeklētājam, kurš vēlas braukt ar kvadriciklu, ir jāievēro šādas prasības:

 minimālais vecums 3 gadi, bet ne vairāk kā 10 gadus vecs;

maksimālais svara ierobežojums ne vairāk kā 40 kg.

Apmeklētājam pirms došanās trasē ir jānoklausās Operatora darbinieka instruktāža un pamācība kvadricikla vadīšanā, kā arī jāiepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

Bērni var piedalīties izbraucienā ar Kvadriciklu tikai nepārtrauktā vecāku vai citu pavadošo personu, kuras ir pilnīgi atbildīgas par bērniem, ieskaitot, bet ne tikai, par bērna un bērnam nodarītu mantisku un nemantisku kaitējumu, bērna veselību un drošību. Turklāt nodrošina, lai bērni uzvestos tā, ka neizraisītu bīstamību un kaitējumu sev un citiem.

Brauciena laikā Operators nesniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus. Operatora darbinieki uzrauga vispārējo kārtību, bet nav atbildīgi par bērniem, kas piedalās atrakcijās.

Apmeklētājam brauciena laikā ir jāietur droša distance no citiem Apmeklētājiem, lai neizraisītu sadursmi. Apzināti izraisīt sadursmi vai veikt straujus manevrus ir kategoriski aizliegts!

Brauciena laikā ir aizliegts izbraukt ārpus trases vai mainīt trasē noteikto braukšanas virzienu.

Skatu tornis

Skatu tornis ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas atrodas Riekstukalna jaunākajā daļā, Mežkalnu korē un kura augstākā platforma ir 16 m augsta un kalna kore ir 80 m vjl (turpmāk – Skatu tornis).

Skatu tornis ir bezmaksas Atrakcija, tomēr tās izmantošana ir atļauta tikai iepazīstoties un stingri ievērojot Noteikumu un Intrografikas prasības.

Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk par 30 cilvēkiem. Skatu tornī ir jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā nedrīkst būt ne vairāk par 10 cilvēkiem.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam atrašanās Skatu tornī ir atļauta tikai pieaugušas personas pavadībā.

Ņemot vērā, ka Skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla, lai izvairītos no starpgadījumiem, stingri ieteicams izmantot piemērotus apavus un apģērbu.

Atrodoties Skatu tornī ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

Šūpot, grūstīties vai veikt straujas kustības citā veidā, kas varētu apdraudēt tā stabilitāti;

Smēķēt;

Ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;

Atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, sniegputenis, krusa, stiprs lietus u.tml.);

Ienest, lietot vai atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;

ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;

ievest vai ienest dzīvniekus;

no Skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;

balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.

 

Ziema
Inventāra nomas līguma noteikumi

1.        Ar šo Līgumu Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem lietošanā par maksu šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto inventāru (turpmāk – „Inventārs”).

2.        Par Inventāra lietošanu Īrnieks maksā Izīrētājam šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzēto īres maksu (turpmāk – „Īres maksa”). Kopējā Līguma summā ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.

3.        Īrnieks apņemas lietot Inventāru saskaņā ar ziemas atpūtas kompleksa "Riekstukalns" (turpmāk – Slēpošanas trase) lietošanas līguma noteikumiem. Noslēdzot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumiem, tos pilnībā izprot un tiem piekrīt.

4.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, veicot nobraucienus Slēpošanas trasē. Inventāru Īrnieks apņemas lietot, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

5.        Īres maksu pilnā apmērā Īrnieks maksā avansā, saņemot Inventāru.

6.        Saņemot Inventāru, Īrnieks pārliecinās, vai tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā. Īrniekam ir tiesības lietot tikai lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Gadījumā, ja, saņemot Inventāru, vai tā lietošanas laikā Īrnieks konstatē, ka Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, viņam par to rodas šaubas vai nav nepieciešamo zināšanu, lai to pārbaudītu, Īrnieks nekavējoties par to informē Izīrētāja darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Īrnieks nav atbildīgs par Inventāra bojājumiem vai citiem tā trūkumiem, kā rezultātā Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, Īrniekam tiek izsniegts cits Inventārs.

7.        Ja, saņemot Inventāru, tiek konstatēts, ka tam ir bojājumi vai citādi tā trūkumi (noberzta krāsa, plīsums, utml.), tomēr tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, par konstatētajiem Inventāra bojājumiem vai trūkumiem tiek izdarīta attiecīga atzīme šī Līguma Sevišķajos noteikumos.

8.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzētajā Inventāra īres laikā (turpmāk – „Īres laiks”). Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, izņemot, ja puses rakstiski vienojas citādi. Gadījumā, ja Īrnieks neatgriež Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, par katru nokavēto stundu, tai skaitā – – arī par nepilnu stundu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža, Īrnieks apņemas maksāt Īres maksu par attiecīgi pārtērēto laiku.

9.        Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Iznomātājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu.

10.      Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru tādā tehniskā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Inventārs saņemts. Atgrieztajam Inventāram jābūt notīrītam, bez bojājumiem un derīgam tā turpmākai lietošanai. Īrniekam ir jānodrošina Inventāra saglabāšanu, t.sk., arī no tā nozagšanas

11.      Īrniekam nav tiesības nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītās nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas visu atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam un trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

12.      Īrnieks atbild par Inventāra bojājumu un citu tā trūkumu, kā arī par Inventāra zādzību, ja tas notiek, Inventāra Īres laikā. Ja bojājums vai cits trūkums nav norādīts šī Līguma Sevišķajos noteikumos, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā, ja vien Īrnieks nepierāda pretējo. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot gadījumu, kad Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

13.      Īrnieks atbild par jebkuru Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, izņemot nejaušus zaudējumus, kas Izīrētājam vai trešajām personām radušies nejauša notikuma vai nepārvaramas varas rezultātā.

14.      Gadījumā, ja Inventāra Īres laikā Inventārs tiek sabojāts vai kā citādi vairāk nav piemērots tā lietošanai, kā arī, ja tas tiek pazaudēts vai nozagts, Īrnieks par to nekavējoties informē Izīrētāja atbildīgos darbiniekus, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību.

15.      Ja Īrnieks Inventāru neatgriež vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas maksāt šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto attiecīgās Inventāra vienības cenu nekavējoties pēc Inventāra nodošanas vai īres termiņa beigām, ja puses rakstiski nevienojas citādi.

16.      Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā Inventāra labošanu vai citu tā trūkumu novēršanu.

17.      Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

18.      Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri Slēpošanas trasē atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram.

19.      Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības.

20.      Ar šo Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs pats vai pilnvarot trešās personas Izīrētāja uzdevumā uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Izīrētājs minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lietotājs apliecina savu piekrišanu Īpašnieka tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam.

21.      Izīrētājs apņemas neizpaust šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītos Īrnieka personas datus, kā arī veikt to nepieciešamo apstrādi, ievērojot Personas datu aizsardzības likuma noteikumus.

22.      Lai nodrošinātu šajā Līgumā uzņemto saistību izpildi, Īrnieks iemaksā Izīrētājam drošības naudu vai iedod citu nodrošinājumu. Izīrētājam ir aizturējuma tiesības uz nodrošinājumu, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šī  Līguma izrietošas saistības.

23.      Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katram Līdzējam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šī Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz visu no šī Līguma izritošo saistību pilnīgai izpildei.

Trases lietošanas noteikumi

Slēpošanas trases "Riekstukalns" lietošanas līguma noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumi nosaka trases un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk pacēlāja un trases lietošanas biļeti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās derīgu Biļeti, kas ir pirkta vai saņemta bāzes kasēs no bāzes personāla. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot trasi vai kurai nav derīgas biļetes, nav tiesību izmantot trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai nederīgu biļeti vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Trasē ir aizliegta suņu un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. INVENTĀRS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm vai sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar speciāliem stiprinājumiem tiem paredzētajās vietās ( turpmāk „Inventārs”).

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā .

3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas, bet slēpju stiprinājumiem ir jābūt aprīkotiem ar bremžu „ķepiņām” , lai sniega dēlis vai slēpes bez lietotāja ziņas nevarētu noslīdēt pa nogāzi un nodarīt zaudējumus vai savainot citus Lietotājus. Slēpju nūjām lejas daļā ir jābūt aizsargšķīvīšiem.

3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu nobrauciena inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir drošā un saprātīgā attālumā no pacēlāja ceļa vai ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja ceļa (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”). Par pacēlāja ceļu uzskatāma nosacītā līnija, pa kuru lietotāji paceļas pa nogāzi, izmantojot pacēlāju.

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītas ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgā formas tērpā vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonu. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties kājām pa Trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa Trasi kritiena dēļ) vai, lai palīdzētu nelaimes gadījumā, Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt vai sēdēt Trases nobrauciena zonā vai uz pacēlāja ceļa ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Par pamatu var uzskatīt kritienu, inventāra defektu, palīdzību cietušajam, palīdzību citam nokritušam Lietotājam. Pēc apstāšanās ir jācenšas pēc iespējas ātrāk atbrīvot Trases nobrauciena zonu.

4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

4.9. Trases daļu, ko sauc par „Snovborda parku” un, kas ir atzīmēts ar attiecīgu norādi, drīkst lietot personas, kas nav iesācēji un kuru prasmes ir atbilstošas tramplīnu un slaidu grūtības pakāpei. Lietotāji drīkst lietot Snovborda parku tikai ar ķiverēm galvā un ne jaunāki par 16 gadiem. Personālam ir tiesības jebkuram Lietotājam aizliegt lietot Snovborda parku, ja viņa spējas vai nobrauciena veids apdraud pašu vai pārējos apmeklētājus.

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Slēpotājus.

5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu.

5.3. Lietotājs drīkst uzsāk nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par Trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlājs. Lietotājam ir aizliegts atrasties Trases nobrauciena zonā, ja tajā strādā vai atrodas retraks (sniega traktors). Lietotājam ir pienākums dot ceļu retrakam (sniega traktoram) vai Trases dienestu speciālajam transportam.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs, kurš brauc no augšpuses ir atbildīgs par sadursmi ar zemāk atrodošos vai priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās Trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot nosacīto līniju, kas atdala pacēlāja ceļu no Trases nobrauciena zonas.

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. PACĒLĀJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Pirms pacelšanās:

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja, drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma. Ar vienu pacēlāja āķi/turekli ( „Tablešu” un tipa pacēlājiem) drīkst pacelties tikai viens Lietotājs. Ar āķi/enkuru („T-bar” tipa pacēlājiem) drīkst pacelties ne vairāk kā divi Lietotāji. Paceļoties ar "T – bar” tipa pacēlāju divatā, jāraugās lai abi lietotāji būtu vienāda auguma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlāju ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja, lai tas varētu palīdzēt.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, kabatām un aizdarei ir jābūt ciet, lai pacēlēja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pacelšanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis/Enkurs”), neaizķeras aiz tā.

6.2. Uzsākot pacelšanos:

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja. Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no sniega dēļa stiprinājuma.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā troses vertikālās līnijas, lai Lietotāju neskartu garām slīdošie pacēlēja Turekļi/Enkuri. Ja garām slīdošais Tureklis/ Enkurs šī iemesla dēļ ir bojājis Lietotāja apģērbu, Īpašnieks zaudējumus neatlīdzina.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, „Multilifta”(pacēlājs, kur turekļi ir piestiprināti tieši pie troses un trose atrodas lietotāja gurnu augstumā) tipa pacēlāja turekli novietojiet aiz muguras jostas vietas augstumā. „T-bar” tipa pacēlāju turekli/enkuru aiz muguras zem gurnu līnijas, „Tablešu” tipa pacēlāju tureklis/āķis jānovieto starp kājām.

6.3. Pacelšanās laikā:

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot pagriezienus un līkloču kustības un ievērojot pacelšanās ceļu. Kritiena gadījumā pēc iespējas ātrāk ir jāatbrīvo pacēlāja ceļš.

6.3.3. Lietotājam ir aizliegts atlaist Turekli/Enkuru tieši pirms pacēlāja balstiem.

6.4. Beidzot pacelšanos:

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Tureklis/Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kāda Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot “STOP” pogu.

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlāja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja biļetes darbības laiks ir sācies un viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis, laika vai jebkādi citi apstākļi.

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

9.3. Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, lietojusi viltotu biļeti, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.

Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi
 • Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 30 cilvēkiem, jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā ne vairāk kā 10 cilvēki.
 • Bērniem līdz 12 g.v. atrašanās skatu tornī atļauta tikai pieaugušas personas pavadībā
 • Ņemt vērā, ka skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla un, lai izvairītos no starpgadījumiem, iesakām izmantot piemērotus apavus un apģērbu.
 • Kāpšana skatu tornī ar slēpju zābakiem kājās var būt bīstama! Lūdzu izvērtējiet savas spējas un drošību!
 • Aizliegts:
  • skatu torni šūpot un citādi apdraudēt tā stabilitāti;
  • skatu tornī smēķēt;
  • skatu tornī ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;
  • skatu tornī atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, stiprs lietus);
  • skatu tornī atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;
  • skatu tornī ienest un lietot alkoholiskus dzērienus un pārtikas produktus;
  • skatu tornī ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;
  • skatu tornī ievest vai ienest dzīvniekus;
  • no skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;
  • balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.