Jaunumi Cenas Kontakti E-veikals Noteikumi Trašu shēma
Disku golfs ir atvērts!
Web kameras
Vasara
Disku golfa lietošanas drošības noteikumi

16. Disku golfs

16.1. Disku golfs ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā Apmeklētāja uzdevums ir iemest lidojošo šķīvīti grozā ar pēc iespējas mazāk metieniem (turpmāk – “Disku golfs”).

16.2. Disku golfa Atrakcijas veikšanai nav nepieciešama īpaša fiziskā sagatavotība vai prasmes, tādēļ tā piemērota visām vecuma grupām. Neskatoties uz minēto un ņemt vērā to, ka grozi  šķīvīša mešanai atrodas tālu no starta punkta, Atrakcija ir piemērota Bērniem, kas ir vecāk par 10 gadiem. Jaunāki Bērni šajā Atrakcijā var piedalīties tikai kopā ar kādu no Aizbildņiem.

16.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Atrakciju, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

16.4. Apmeklētājs pirms Atrakcijas uzsākšanas pie Atrakcijas sākumpunkta iepazīstas ar karti, pēc kuras vadīties Atrakcijas ietvaros.

16.5.Ar šo Apmeklētājs ir informēts, ka gadījumā, ja Apmeklētājs neseko kartei un neievēro norādes,  tad pastāv iespēja, kas tas var uz laiku iziet ārpus Atpūtas Kompleksa teritorijas. Apmeklētājs apzinās, ka tas uzņemtas pilnu atbildību par tā spēju orientēties mežā, drošību un veselību.

16.6. Operatora darbinieki paņem nepieciešamo Žetonu skaitu šīs Atrakcijas veikšanai un uzrauga vispārējo kārtību. Operatora darbinieku uzturēšanās Atrakcijas teritorijā spēles gaitas un Apmeklētāju uzraudzīšanai nav paredzēta.

16.7. Ņemot vērā to, ka šī Atrakcija noris meža trasē, kā izņēmums no vispārīgajiem noteikumiem, uz šo Atrakciju Apmeklētājs ir tiesīgs ņem līdzi arī suņus, tomēr pie nosacījuma, ja suns vienmēr ir pavadā un ar uzpurni, kā arī tas netraucē, nebiedē vai citādi neapdraud citus Apmeklētājus. Apmeklētājs nodrošina, lai suns neposta, nebojā un nepiesārņo apkārtējo teritoriju.

16.8. Apmeklētājs ir informēts, ka Atrakcijas izmantošanai ir nepieciešami speciāli šķīvīši, kurus var iznomāt pie kases, iegādājoties Žetonus. Apmeklētājs ir tiesīgs spēlei izmantot arī savu inventāru, pie nosacījuma, ka tas ir paredzēts Disku golfa spēlei, nebojā Operatora mantu, kā arī neapdraud citus Apmeklētājus.

16.9. Spēles ietvaros Apmeklētājs virzās pa maršrutu atbilstoši izsniegtajai kartei.

16.10. Apmeklētājs ievēro šādu galvenos spēles noteikumus tā un citu Apmeklētāju drošības nodrošināšanai:

16.10.1. nedrīkst izdarīt metienu, ja Apmeklētājs pirms tam nav pārliecinājies, ka mestais disks neiztraucēs citu spēlētāju un neradīs risku ievainot kādu no Apmeklētājiem;

16.10.2. nedrīkst lietot citas palīgierīces, kas varētu palīdzēt, traucēt metiena izdarīšanā;

16.10.3. jāievēro vispārpieņemtās pieklājības un uzvedības normas, kā arī godīgas spēles principu atbilstoši PDGA oficiālajiem disku golfa noteikumiem un ētikas prasībām;

16.10.4. spēli veic savā tempā, tomēr bez liekas kavēšanās, lai speciāli nekavētu citus Apmeklētājus;

16.10.5. ja Apmeklētājs gatavojas mest šķīvīti, tad cits Apmeklētājs nav tiesīgs iet pakaļ savam šķīvītim, kamēr pirmais Apmeklētājs nav pabeidzis plānoto metienu.

16.11. Apmeklētājam ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

16.11.1. jebkādā veidā piesārņot, postīt vai bojāt Atrakcijas teritoriju, speciāli veidotās dekorācijas, aprakstus un zīmes;

16.11.2. piegružot vai citādi piesārņot Atrakcijas teritoriju (tajā skaitā, bet ne tikai, bojāt apkārt esošos krūmus, kokus un augus; atstāt ēdienu, dzērienu vai to iepakojumu paliekas u.tml.);

16.11.3. rīkot piknikus, dedzināt uguni vai veikt cita veida izklaides, kas nav paredzētas šīs Atrakcijas ietvaros.

Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi

19. Skatu tornis

19.1. Skatu tornis ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas atrodas Riekstukalna jaunākajā daļā, Mežkalnu korē un kura augstākā platforma ir 16 m augsta un kalna kore ir 80 m vjl (turpmāk – Skatu tornis).

19.2. Skatu tornis ir bezmaksas Atrakcija, tomēr tās izmantošana ir atļauta tikai iepazīstoties un stingri ievērojot Noteikumu un Intrografikas prasības.

19.3. Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk par 30 cilvēkiem. Skatu tornī ir jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā nedrīkst būt ne vairāk par 10 cilvēkiem.

19.4. Bērniem līdz 12 gadu vecumam atrašanās Skatu tornī ir atļauta tikai Aizbildņa pavadībā.

19.5. Ņemot vērā, ka Skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla, lai izvairītos no starpgadījumiem, stingri ieteicams izmantot piemērotus apavus un apģērbu.

19.6. Atrodoties Skatu tornī ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

19.6.1. šūpot, grūstīties vai veikt straujas kustības citā veidā, kas varētu apdraudēt tā stabilitāti;

19.6.2. smēķēt;

19.6.3. ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;

19.6.4. atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, sniegputenis, krusa, stiprs lietus u.tml.);

19.6.5. ienest, lietot vai atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;

19.6.6. ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;

19.6.7. ievest vai ienest dzīvniekus;

19.6.8. no Skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;

19.6.9. balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.

E-veikala lietošanas noteikumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RIEKSTU KALNS”

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 

1. Priekšmets

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIEKSTU KALNS”, reģistrācijas numurs  40003635029, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004, (turpmāk – Riekstukalns) ir izveidojusi, uztur un administrē interneta veikalu vietnē riekstukalns.lv (turpmāk – E-veikals).

1.2. Šie noteikumi regulē  attiecības starp Riekstukalnu un personu, kura veic Pirkumu(s) E-veikalā (turpmāk - Pircējs).

1.3. E-veikala Pirkumu izmantošanas vieta ir Aktīvās atpūtas komplekss “Riekstukalns”, kas atrodas “Riekstukalns - 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, LV-2125 (turpmāk – Atpūtas komplekss). Pirkumi var tikt izmantoti Atpūtas kompleksa darba laika un pakalpojumu sezonas ietvaros. Darba laiku un pakalpojumu sezonu nosaka  Riekstukalns,  informējot par to interneta vietnē www.riekstukalns.lv, sociālajos tīklos vai/un pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas kompleksā.  

1.4. E-veikalā Pircējam tiek piedāvāta iespēja iegādāties biļetes pakalpojumu izmantošanai Atpūtas kompleksā (turpmāk - Biļete), kā arī dāvanu kartes minēto pakalpojumu izmantošanai atbilstoši kartes nominālvērtībai (turpmāk – Dāvanu karte). Biļete un Dāvanu karte kopā turpmāk – Pirkums.

 

2. Samaksas un piegādes noteikumi

2.1. Lietojot E-veikalu Pircējs  apliecina, ka:

2.1.1. ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona;

2.1.2. ir iepazinies, piekrīt un apņemas ievērot šos noteikumus, Atpūtas kompleksa lietošanas noteikumus,  kā arī jebkādus citus noteikumus, kādus Riekstukalns ir noteicis;

2.1.3. Pirkuma apmaksai neizmanto trešās personas maksājumu kartes datus;

2.1.4. sniedz patiesu un precīzu informāciju un datus.

2.2. Pirkuma veikšanai Pircējs norāda E-veikala attiecīgajā sadaļā prasīto informāciju un datus un apmaksā Pirkumu atbilstoši norādītajām instrukcijām.

2.3. Pēc Pirkuma apmaksas Pircējam uz e-pastu tiek atsūtīts apstiprinājums ar kodu, kas apliecina Pirkuma iegādes faktu (turpmāk – Apstiprinājuma kods).

2.4. Lai saņemtu un izmantotu Biļeti, Pircējam ir jāaktivizē 2.3.punktā minētais Apstiprinājuma kods (izņemot Disku golfa apmeklējumam). Lai saņemtu Biļeti pircējs aktivizē Apstiprinājuma kodu E-kioskā, kas atrodas pie Atpūtas kompleksā nomas telpās, Sporta trases un Platās trases pakājē, respektīvi, minētajā aparātā sekojot attiecīgām instrukcijām un ievadot kodu tiek saņemta (tas ir, izprintēta) Biļete. Lai saņemtu Dāvanu karti ir jādodas uz Atpūtas kompleksa kasi, Atpūtas kompleksa darba laikā ziemas sezonā.

2.5. Iegādājoties pacēlāju biļeti ar atlaidi (Biļete bērniem 8-12 gadiem, pensionāru, invalīdu biļete) Pircējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgu apliecību pēc Riekstukalna darbinieka pieprasījuma, arī atrodoties trasēs.

 

3. Pakalpojuma izmantošanas termiņš

3.1. Pirkuma drošību nodrošina uz Pircēja e-pastu nosūtītais unikālais Apstiprinājuma kods. Apstiprinājuma kods identificē Pircēju un Pirkumu. Ievērojot minēto, Pircējs apzinās, ka ir iespējama tikai vienreizēja Apstiprinājuma koda aktivizēšana un attiecīgi Pirkuma saņemšana un izmantošana.

3.2. Iegādātais Pirkums ir derīgs izmantošanai tikai pie nosacījuma, ja Apstiprinājuma kods ir aktivizēts, tas ir, izprintēta Biļete vai saņemta Dāvanu karte 2.5.punktā minētajā kārtībā.

3.3. Biļete ir derīga pakalpojumu saņemšanai tikai un vienīgi konkrētajā dienā, kad ir aktivizēts Apstiprinājuma kods. Pircēja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Atpūtas kompleksa darba laiku un ieplānot laiku tā, lai Pirkuma izmantošanai paredzētais laiks ir pietiekams. Dāvanu karte ir derīga vienu gadu no pirkuma izdarīšanas dienas.

3.4. Gadījumā, ja Dāvanu karte tiek izmantota tikai attiecībā uz daļu no tās nominālvērtības, Riekstukalns neizmantoto nominālvērtību neatmaksā.

3.5. Apstiprinājuma kods Biļetei var tikt aktivizēts tikai tekošās sezonas laikā. Nākamā sezonā kods nebūs derīgs.  Dāvanu kartes kods ir jāaktivizē 12 (divpadsmit) mēnešus no iegādes brīža. Pēc minētā termiņa Apstiprinājuma kods zaudē spēku un Pirkums nevar tikt izmantots.

 

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pirkuma iegādes dienas, ja Pirkumā norādītie pakalpojumi šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav izmantoti vai uzsākta to izmantošana. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar saņemto Aktivizācijas kodu ir jānosūta uz Riekstukalna juridisko adresi: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004 un/vai uz e-pastu info@riekstukalns.lv, ja atteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

4.2. Pircējs apzinās un ir informēts, ka ar Apstiprinājuma koda aktivizēšanas brīdi, kā norādīts 2.5.punktā, Pircējs zaudē tiesību izmantot atteikuma tiesības neatkarīgi no tā, vai Pircējs ir izmantojis ar Biļeti un/vai Dāvanu karti iegādātos pakalpojumus. Ievērojot minēto, Biļetes netiek atgrieztas un mainītas pret naudu vai citādi, izņemot gadījumus, ja Riekstukalns ir paziņojis savādāk.

 

5. Citi noteikumi

5.1. Riekstukalns ir tiesīgs veikt Pircēja personīgo datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, bloķēšanu, dzēšanu u.tml.) atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir Riekstukalns.

5.2. Datu uzglabāšanas mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, statistikas veikšana, kā arī mārketinga aktivitāšu realizēšana. Pircējs ir pilnā apmērā atbildīgs par iesniegto datu pareizumu, informācijas un tā paustās gribas patiesumu.

5.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī lūgt tā personīgo datu dzēšanu un/vai mainīšanu vēršoties ar šādu lūgumu pie Riekstukalna.

5.4. Riekstukalns un/vai Pircējs nav atbildīgi par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no tām neatkarīgu iemeslu dēļ, tas ir, ko izraisījuši apstākļi, kuri nav pušu varā, tās nav varējušas tos paredzēt un/vai ietekmēt.

5.5. Visa informācija, tajā skaitā vizuālā, tehniskā un cita, kas ir izvietota www.riekstukalns.lv mājaslapā ir ekskluzīvs Riekstukalna īpašums. Jebkāda minētās informācijas kopēšana, izplatīšana, izvietošana, modificēšana u.c. darbības bez iepriekšējas rakstiskas Riekstukalns piekrišanas ir aizliegta.  

5.6. Gadījumā, ja Pircējam ir radušies jautājumi, neskaidrības un/vai pretenzijas,  Pircējs tiek aicināts sazināties ar Riekstukalna klientu servisu: tel. saziņai +371 28777888, e-pasts: info@riekstukalns.lv.

5.7. Riekstukalns ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos noteikumus, kā arī izdot papildus noteikumus un instrukcijas pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē www.riekstukalns.lv.

AKTĪVĀS ATPŪTAS KOMPLEKSA "Riekstukalns" LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS SEZONĀ

Aktīvās atpūtas kompleksa "Riekstukalns "lietošanas līguma noteikumi vasaras sezonā

1. Izmantotie termini

1.1. ‘’Noteikumi’’-  šie lietošanas līguma noteikumi, kas regulē Operatora un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un atbildības jautājumus attiecībā uz to uzturēšanos Atpūtas Kompleksā, kā arī Atrakciju izmantošanu vasaras sezonā, kuras ilgumu pēc saviem ieskatiem nosaka Operators, informējot par to interneta vietnē www.riekstukalns.lv, sociālajos tīklos vai pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas kompleksā;

1.2. “Intrografika” – šo Noteikumu kopsavilkums attiecībā uz konkrēto Atrakciju un tās izmantošanas noteikumiem, kas ir izvietoti pie attiecīgās  Atrakcijas;

1.3. "Atpūtas Komplekss’" – Operatoram piederoša, ierīkota un dabā iezīmēta teritorija, kura ir speciāli aprīkota un paredzēta Atrakcijām un citiem Operatora sniegtiem pakalpojumiem šajā teritorijā;

1.4. ”Operators”- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”, reģistrācijas numurs 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga, LV- 1004;

1.5. “Operatora darbinieks” – Operatora darbinieks, kas ir nodarbināts Atpūtas Kompleksā ar mērķi organizēt, uzraudzīt un nodrošināt Atpūtas Kompleksā sniegtos pakalpojumus; darbinieks ir attiecīgi apģērbts vai citādi atzīmēts ar atšķirības zīmi;

1.6. “Apmeklētājs” – persona, kas izmanto Atrakcijas, citus Atpūtas Kompleksa pakalpojumus vai atrodas Atpūtas Kompleksa teritorijā vispār;

1.7. “Atrakcija” – jebkurš no sekojošiem Operatora piedāvātajiem izklaides pakalpojumiem Atpūtas Kompleksā  - Rodeļu trase, Kameršļūkšana, Šķēršļu trase “Kokos rieksts”, Gumijlēkšanas batuti, Skatu tornis, Riekstu taka, Kvadricikli, Disku golfs, Tiroliešu nobrauciens, Milzu šūpoles, Vāverēna ciemats un tajā atrodošās atrakcijas, Brīvdabas skrejritenis, citas atrakcijas, kas pieejamas Atpūtas Kompleksā neatkarīgi  no tā vai tās tiek sniegtas par atsevišķu samaksu vai bez maksas; visi kopā saukti “Atrakcijas”;

1.8. “Žetons” -  Operatora darbinieka izsniegts dokuments, kurš apliecina līguma par Atrakciju izmantošanu noslēgšanas faktu un piešķir Apmeklētājam piedalīties attiecīgajā Atrakcijā saskaņā ar šo Noteikumu prasībām; Žetons ir uzskatāms par norēķina veidu par Atrakcijām saskaņā Operatora noteikto cenrādi;

1.9. “Inventārs” – inventārs vai cits priekšmets (piemēram, rodelis, kamera, ķivere, drošības sistēma, kvadricikls, disku golfa šķīvīši, skrejritenis, skapīša atslēgas u.c.), kuru Apmeklētājam nodrošina vai izsniedz Operatora darbinieks Atrakcijas izmantošanas mērķiem un kuru Apmeklētājam ir pienākums pēc Atrakcijas izmantošanas atgriezt atpakaļ tādā pašā stāvoklī Operatora darbiniekam; Inventāru izsniedz personām, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;

1.10.“Aizbildnis” – vecāks, likumiskais aizgādnis vai cita pilnvarota persona, kas ir vecāka par 16 gadiem, kura uzņemas atbildību par Bērnu;

1.11. “Bērns” – persona līdz 16 gadu vecumam, par kuru atbildību uzņemas Aizbildnis.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Apmeklētāju un Operatoru, kamēr Apmeklētājs atrodas Atpūtas Kompleksā. Noteikumi iekļauj vispārīgos noteikumus, kas attiecas uz visām Atrakcijām un citiem Atpūtas Kompleksā pieejamajiem pakalpojumiem (Noteikumu 1. – 7. sadaļas), kā arī papildus speciālajiem noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto Atrakcijas veidu (Noteikumu 8. – 19. sadaļas).

2.2. Pretrunu gadījumā konkrēto Atrakciju noteikumi (Noteikumu 8. – 19. sadaļas) ir ar augstāku juridisko spēku par šo Noteikumu vispārīgajiem noteikumiem (Noteikumu 1. – 7. sadaļas), ja vien no noteikumiem izriet pretējais.

2.3. Noteikumi ir jāievēro visiem Apmeklētājiem neatkarīgi no to vecuma. Ar Noteikumiem var iepazīties pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas Kompleksa teritorijā, pie kasēm, kā arī publicēti mājas lapā www.riekstukalns.lv un pieejami latviešu valodā un citās  valodās pēc  Operatora ieskatiem.

2.4. No šiem Noteikumiem izrietošās līgumiskās saistības stājas spēkā ar brīdi, kad Apmeklētājs nopērk pie Operatora Žetonu vai citādi likumīgā ceļā iegūst Operatora atļauju vai apstiprinājumu izmantot Atrakcijas.

2.5. Neskatoties uz 2.4. punktu, šajos Noteikumos paredzētie Apmeklētāja pienākumi un atbildība ir pilnā mērā saistoši un attiecas arī uz tādām personām, kas izmanto Atrakcijas bez Žetona, pirms Žetona iegādes vai pēc Žetona izmantošanas, kā arī atrodas Atpūtas Kompleksa teritorijā.

2.6. Apmeklētājs var atrasties un izmantot Atrakcijas tikai pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem un Intrografikām. Viena vai vairāku Žetonu izmantošana, norēķinoties par jebkuru Atrakciju, apliecina, ka Apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un Intrografikām un bez nosacījumiem piekrīt tos ievērot.

2.7. Personas, kas nav iepazinušās ar Noteikumiem un Intrografikām, tos nesaprot vai tiem nepiekrīt, nav tiesīgas izmantot Atrakcijas vai jebkādus citus Operatora Atpūtas Kompleksā sniegtos pakalpojumus.

2.8. Operatora darbiniekam ir tiesības atteikties noslēgt līgumu, tas ir, izsniegt Žetonu, kā arī vienpusēji izbeigt līgumu, proti, neļaut izmantot Atrakciju vai jebkuru no Atpūtas Kompleksā sniegtajiem pakalpojumiem, ja Apmeklētājs neatbilst vai neievēro jebkuru no Noteikumu prasībām.

2.9. Apmeklētājam ir jāvelta pietiekams laika daudzums un uzmanība, lai iepazītos ar Noteikumiem un Intrografikām. Gadījumā, ja rodas jebkādas neskaidrības par Noteikumiem vai Intrografikām, jāvēršas pie Operatora darbinieka. Ja no Operatora darbinieka netiek saņemta atbilde vai tā ir neskaidra, Apmeklētājam ir jāvēršas Operatora administrācijā. Gadījumā, ja Apmeklētājam ir jebkādas neskaidrības, Atrakcijas vai citus Kompleksā sniegtos pakalpojums izmantot nedrīkst.

2.10. Ārpus Atpūtas Kompleksa darba laika, kas ir norādīts Atpūtas Kompleksā, mājas lapā www.riekstukalns.lv vai sociālajos tīklos, nepiederošām personām Atpūtas Kompleksā atrasties ir kategoriski aizliegts.

2.11. Apmeklētājs var tikt neielaists Atpūtas Kompleksā, ja objektīvi tas nevarēs pagūt izmantot izvēlēto Atrakciju Atpūtas Kompleksa darba laika ietvaros. Apmeklētājs apzinās, ka katrai Atrakcijai ir atšķirīgs tās izmantošanas laiks.

3. Atpūtas kompleksa apmeklējuma ierobežojumi

3.1. Atpūtas Kompleksa apmeklējums var tik liegts personām, kuras var apdraudēt kārtību, drošību vai kuru uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.

3.2. Atpūtas Kompleksā suņus var pārvadāt tikai pavadā un ar uzpurni, izņemot dekoratīvos suņus un suņus, kas ir speciāli apmācīti un kalpo kā pavadoņi cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Atrakcijās suņus nav atļauts ņemt līdzi, izņemot, ja attiecībā uz konkrēto Atrakciju ir noteikts citādāk.

3.3. Aizliegts apmeklēt un atrasties Atpūtas Kompleksā, kā arī izmantot Atrakcijas un citus pakalpojumus:

3.3.1. Personām, kurām ir jebkādas lipīgas vai hroniskas slimības, drudzis, vaļējas brūces vai citas saslimšanas, kas apdraud vai var apdraudēt pašu un citu Atpūtas Kompleksā atrodošos personu veselību vai dzīvību;

3.3.2. Personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana var ietekmēt spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml.. Jo īpaši tas attiecas uz bērnu uzraudzīšanu vai pavadīšanu alkohola reibumā (0,00 promiļu prasība) vai citu psihi ietekmējošu vielu iedarbībā; Operatora darbinieki iereibušu Apmeklētāju var nekavējoties izraidīt no Atpūtas Kompleksa, nekompensējot samaksu par Žetonu iegādi.

3.4. Bērni Atpūtas Kompleksu un tajā piedāvātās Atrakcijas ir tiesīgi izmantot tikai kopā ar Aizbildni tā stingrā uzraudzībā. Aizbildnis uzņemas pilnu atbildību par Bērnu, ieskaitot, bet ne tikai, atbild par tam un tā nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu, kā arī veselību, uzvedību un drošību atbilstoši šiem Noteikumiem un Intrografikām.

3.5. Konkrētās Atrakcijas bīstamību, piemērotību un sarežģītību, ņemot vērā Bērna vecumu un prasmes, izvērtē Aizbildnis.

3.6. Apmeklētāji, kas ir vecāki par 14 gadiem, ar Noteikumiem un Intrografikām iepazīstas patstāvīgi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par tiem un to nodarīto mantisko un nemantisko kaitējumu, kā arī veselību, uzvedību un drošību atbilstoši šiem Noteikumiem un Introgafikām.

4. Vispārējie drošības noteikumi un Apmeklētāju pienākumi

4.1. Izmantojot jebkuru no Atrakcijām un atrodoties Atpūtas Kompleksā, Apmeklētājam jāievēro šādi vispārējie drošības noteikumi:

4.1.1. ja rodas jebkādas neskaidrības attiecībā uz Atrakciju vai citu Atpūtas Kompleksa pakalpojumu izmantošanu, rodas slikta pašsajūta vai citi neparedzēti gadījumi, Apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie tuvumā esošā Operatora darbinieka vai Operatora administrācijā;

4.1.2. jārīkojas tā, lai netiktu radīta bīstamība un nodarīts kaitējums sev, apkārtējiem un Operatoram;

4.1.3. jāvalkā slēgta tipa apavi, izņemot lēkāšanu uz Gumijlēkšanas batuta, Piepūšamo atrakciju “Jampadracis mežā”, Riekstu taka, atsevišķas Atrakcijas Vāverēna ciematā, kurās Atrakcijas izmanto bez apaviem;

4.1.4. nav atļauts uz Atrakcijām ņemt līdzi priekšmetus, kas var apdraudēt pašu Apmeklētāju vai citus Atrakcijas dalībniekus; šādi priekšmeti ir jāatstāj ārpus Atrakcijas;

4.1.5. jābūt atbilstošam un ērtam apģērbam, kas netraucē un nerada bīstamību Atrakcijas izklaides laikā;

4.1.6. aizliegts Atrakcijās piedalīties, personām, kam ir veselības problēmas un kuru slimības Atrakcijās var saasināties (adrenalīna, fizisku kustību rezultātā un tml.). Apmeklētāja pienākums ir novērtēt savu un tā pavadošo personu veselības stāvokli un spējas pirms konkrētās Atrakcijas izmantošanas;

4.1.7. grūtnieces dalību Atrakcijā izvērtē patstāvīgi ņemot vērā tās veselības stāvokli un pašsajūtu, izņemot, ja vien konkrētajā Atrakcijā ir noteikts, ka grūtniecēm to izmantot nav atļauts;

4.1.8. par Atpūtas Kompleksa teritorijā ievestiem dzīvniekiem to uzvedību, uzvedības sekām un lietotajiem piesardzības pasākumiem, ir pilnā mērā atbildīgs dzīvnieka pārstāvis;

4.1.9. aizliegts staigāt pa konkrētas Atrakcijas teritoriju, izņemot laiku, kad tiek lietota šī Atrakcija;

4.1.10. aizliegts kliegt, svilpt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Operatora darbiniekus;

4.1.11. aizliegts grūst un traucēt, un citādi aizskart citus Apmeklētājus;

4.1.12. aizliegts izmantot Atrakcijas, kas slēgtas Apmeklētājiem;

4.1.13. pienākums pārtraukt lietot Atrakciju, ja ir iestājušies tādi laika apstākļi, kas var vai rada draudus drošai Atrakcijas izmantošanai;

4.1.14. pienākums pārtraukt lietot Atrakciju, ja Atrakcija vai Inventārs ir tādā tehniskā stāvoklī, kas acīmredzami nav droši Atrakcijas lietošanai;

4.1.15. pienākums nekavējoties ziņot Operatora darbiniekam par jebkuru negadījumu, nekārtību vai acīmredzamu neatbilstību, kā arī piedalīties palīdzības sniegšanā, ja tāda nepieciešama un neapdraud tā veselību un drošību;

4.1.16. aizliegts Atpūtas Kompleksā lietot alkoholiskos dzērienus, tabaku un tabakas izstrādājumus, kā arī narkotiskās un psihotropās vietas;

4.1.17. tiesīgs izmantot Atpūtas Kompleksa pakalpojuma klāstā paredzēto mangali ar oglēm un degšķīdumu tikai un vienīgi tam paredzētajā vietā. Apmeklētājs izmanto uguni ar īpašu piesardzību un vērību. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka jebkādi zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar uguns lietošanu Atpūtas Kompleksā (jebkura darbība vai bezdarbība) ir pakļauti Noteikumu 5.1., 5.2. un 5.6. punktu atbildības noteikumiem;

4.1.18. aizliegts piesārņot un bojāt Atpūtas Kompleksa teritorijā esošo dabu un Operatora mantu (tajā skaitā, bet ne tikai aprīkojumu, segumus, platformas, Inventāru, dekorācijas, zīmes, uzraksts);

4.1.19. bez iebildumiem jāievēro Operatora darbinieku mutiskās instrukcijas un norādījumi saistībā ar Atrakciju un Inventāra izmantošanu, kā arī jebkādiem jautājumiem attiecībā uz Apmeklētāja atrašanos Atpūtas Kompleksā;

4.1.20. ja attiecīgās Atrakcijas izmantošanai ir nepieciešams Inventārs, tad Atrakcijas izmantošana var tikt izmantota tikai pēc nepieciešamā Inventāra saņemšanas, uzvilkšanas un Operatora darbinieka instrukcijas tā lietošanai noklausīšanās; kategoriski aizliegts nodot saņemto Inventāru trešajām personām;

4.1.21. visā Atrakcijas izmantošanas laikā Apmeklētājam (ja Atrakciju izmanto Bērns, tad Aizbildnim) ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, ka tiek ievērotas šajos Noteikumos un Intrografikās noteiktās drošības prasības.

4.2. Apmeklētājs ar savu piedalīšanos Atrakcijas lietošanā apliecina, ka ir pārliecinājies par savas veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai Atrakcijā, piemēram, sirds stāvokli, pašsajūtu, vestibulārā aparāta normālu funkcionēšanu u.c., kā arī lūzumu, izmežģījumu vai citu miesas bojājumu neesamību, kas var radīt paaugstinātu risku miesas bojāju iegūšanai Atrakcijas laikā vai to veicināt.

4.3. Pirms Atrakcijas un Inventāra (ja tāds paredzēts) lietošanas, Apmeklētājs pārliecinās, vai tas ir tehniskā kārtībā un piemērotas Atrakcijas veikšanai. Ja Apmeklētājs konstatē, ka Inventārs vai Atrakcijas aprīkojums nav tehniskā kārtībā vai par to rodas šaubas, vai arī tam nav nepieciešamo zināšanu, lai pārbaudītu atbilstību tā tehniskajām prasībām, Apmeklētājs nekavējoties par konstatētajiem trūkumiem informē Operatora darbinieku.

4.4. Pirms Žetona iegādes un Atrakcijas izmantošanas, Apmeklētājam ir pienākums pārliecināties, ka viņa augums, svars un citas fizioloģiskās īpatnības, ja tāds ir paredzētas, ir piemērotas konkrētās Atrakcijas veikšanai.

4.5. Apmeklētājs apzinās, ka Operators neuzņemas atbildību par Apmeklētāja personīgo mantu (tajā skaitā fotoaparāts, telefons, somas, brilles, atslēgas, apavi, pulkstenis, naudas maks, kompjūters u.tml.) saglabāšanu un uzraudzīšanu. Operators vērš uzmanību, ka atsevišķu Atrakciju izmantošanai atsevišķas personīgās mantas ir jāatstāj ārpus Atrakcijas, lai nodrošinātu Atrakcijas drošu izmantošanu.

4.6. Ievērojot 4.5.punktā noteikto, Operators informē par šādām Apmeklētāja iespējām uzglabāt tā personīgās mantas:

4.6.1. personīgās mantas bez maksas var atstāt glabāšanā Atpūtas kompleksa teritorijā izvietotos skapīšos; Apmeklētājs uzņemas atbildību par skapīša atslēgu saglabāšanu. Gadījumā, ja tās tiek nozaudētas, Operators piemēro Apmeklētajam soda naudu par nozaudēto atslēgu nomaiņu;

4.6.2. personīgās mantas par samaksu var atstāt glabāšanā Atpūtas kompleksa galvenajā ēkā izvietotajos skapīšos;

4.6.3. personīgās mantas var atstāt Apmeklētāja automašīnā. Drošības apsvērumu dēļ Operators stingri iesaka vērtīgās mantas (fotoaparāts, naudas maks,  kompjūters u.tml.) glabāt bagāžas nodalījumā nevis automašīnas salonā.

4.7. Ja personīgās mantas tiek uzglabātas skapīšos ilgāk par paredzēto, tad Operators ir tiesīgs uzlauzt skapīti un neuzņemas atbildību par turpmāku mantu saglabāšanu.   

5. Apmeklētāja atbildība

5.1. Apmeklētājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas savas darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarījis trešajām personām, citiem Apmeklētajiem un/vai Operatoram.

5.2. Apmeklētājs apzinās, ka atsevišķas Atrakcijas ir saistītas ar risku, un līdz ar to Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, drošību un dzīvību. Apmeklētājs ir atbildīgs, lai izvēlētās Atrakcijas un to izmantošana atbilstu tā spējām, prasmēm un veselības stāvoklim, kā arī neapdraudētu trešās personas.

5.3. Apmeklētāja pazaudētie Žetoni pret jauniem Žetoniem netiek mainīti.

5.4. Apmeklētāja iegādātie Žetoni atpakaļ netiek pieņemti un pret naudu netiek apmainīti nekādu iemeslu dēļ, tajā skaitā, ja tam neapmierina Atrakcija vai laika apstākļi. Žetonus var izmantot, tikai norēķinoties par Atrakcijām.

5.5. Ar iegādātajiem, bet neizmantotajiem Žetoniem var norēķināties par Atpūtas Kompleksa pakalpojumiem līdz attiecīgās vasaras sezonas beigām.

5.6. Apmeklētājs ar šo atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Operatoru vai Operatora darbiniekiem par Atpūtas Kompleksā vai Atrakciju izmantošanas laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (tajā skaitā, bet ne tikai traumām, apģērba, fotoaparāta, transportlīdzekļa un citu priekšmetu bojājumiem, zādzību vai pazušanu).

5.7. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, Intrografikas, Atpūtas Kompleksā un pie Atrakcijām izvietotās brīdinājuma zīmes un uzrakstus, kā arī Operatora darbinieku norādījumus, var tikt nekavējoties izraidīts no Atpūtas Kompleksa teritorijas vai arī tam var tikt liegts izmantot Atrakciju, nekompensējot samaksāto naudu par Žetonu iegādi, Inventāra nomu vai citiem sniegtajiem Operatora pakalpojumiem Atpūtas Kompleksā.

5.8. Attiecībā uz Bērniem šajā nodaļā noteiktie atbildības noteikumi pilnā apmērā attiecas uz Aizbildni kā noteikts 3.4.punktā.

6. Operatora atbildība

6.1. Operators ir atbildīgs par personu veselībai un dzīvībai drošu un kvalitatīvu Atrakciju un citu pakalpojumu sniegšanu Atpūtas Kompleksā atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likuma prasībām.

6.2. Operators neuzņemas atbildību par Atpūtas Kompleksā  notikušajiem nelaimes gadījumiem vai jebkādiem materiāliem vai personiskajiem zaudējumiem, kas radušies, ja Apmeklētājs pārkāpj jebkuru no Noteikumiem, Intrografikām, Atpūtas Kompleksā un pie Atrakcijām izvietotām brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem, Operatora darbinieku norādījumus, normatīvo aktu normas, kā arī vispārēja rakstura pienākumu uzvesties uzmanīgi, rūpīgi un atbilstoši savām spējām.

6.3. Operators neuzņemas atbildību par Atpūtas Kompleksā notikušajiem nelaimes gadījumiem vai jebkādiem materiāliem vai personiskajiem zaudējumiem, kas radušies citu Apmeklētāju prettiesiskas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā.

6.4. Operators neatbild par Atpūtas Kompleksa teritorijā atstātām, nozagtajām, pazaudētām vai citādi bez uzraudzības atstātām Apmeklētāju mantām (tajā skaitā – arī Žetoniem).

6.5. Noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.punktos noteiktais neierobežo Operatora atbildību, kas noteikta likumā “Par atbildību un preces un pakalpojumu trūkumiem”.

6.6. Operators ir tiesīgs nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt šo Līgumu, tas ir liegt Apmeklētājam izmantot Atrakciju un/vai citādi atrasties Atpūtas Kompleksā, ja:

6.6.1. Apmeklētājs pārkāpj jebkuru šo Noteikumu prasību vai noteikumu;

6.6.2. Iestājušies tādi laika apstākļi, kas var apdraudēt Atrakcijas izmantošanas drošību (piemēram, spēcīgs vējš, krusa, negaiss, lietusgāzes u.tml.);

6.6.3. Operators secina, ka Atrakcijas aprīkojums un/vai Inventārs var būt nedrošs lietošanai.

6.7. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka gadījumos, kas ir aprakstīti 6.6.1. un 6.6.2.punktos, maksa par Žetonu iegādi netiek atgriezta, jo to iestāšanās nav saistīta ar Operatora atbildību vai ir iestājušies no Operatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Papildus noteikumi

7.1. Ar šo Apmeklētājs piekrīt, ka Operatora darbinieki vai to speciāli pilnvarotas personas Atpūtas Kompleksā var uzņemt fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Apmeklētāju teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Apmeklētāju. Fiksētā informācija  tiks izmantota tikai Operatora likumisko un līgumisko interešu aizsardzībai (noziedzīgu nodarījumu novēršana un drošības pasākumi Atpūtas Kompleksā, lai nodrošinātu Operatora un Apmeklētāju mantas un veselības aizsardzību). Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūtu informāciju pieder Operatoram.

7.2. Apmeklētājs ar šo apliecina piekrišanu savu un tā pavadāmo personu datu apstrādei, ja tāda paredzēta izmantojot Atpūtas Kompleksa pakalpojumus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasts). Fiksētā informācija tiks izmantota tikai Operatora likumisko un līgumisko interešu aizsardzībai (noziedzīgu nodarījumu novēršana un drošības pasākumi Atpūtas Kompleksā, lai nodrošinātu Operatora un Apmeklētāju mantas un veselības aizsardzību). Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt izmaiņas to personu datos, kā arī atteikties no to datu apstrādes, par to informējot Operatoru rakstveidā.   

7.3. Jebkuri strīdi un domstarpības, kas rodas šo Noteikumu izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, tad tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Speciālie noteikumi attiecībā uz konkrētiem Atrakciju veidiem

8. Rodeļu trase

8.1. Rodeļu trase ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kura ietver nobrauciena metāla sliedi (reni), kas ir speciāli pielāgota un paredzēta nobraucienam ar speciālām rodeļu kamanām, kopā ar pacēlāju, pacelšanas sliedi (reni) un ierīci rodeļu kamanu turēšanai pacelšanas laikā (turpmāk – Rodeļu trase).

8.2. Apmeklētājs pirms Rodeļu trases izmantošanas iepriekš iepazīstas un stingri ievēro šos Noteikumus, attiecīgās Atrakcijas Intrografiku, kā arī Rodeļu trasē izvietotās zīmes.

8.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

8.3.1. minimālais vecums vismaz 7 gadi;

8.3.2. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

8.3.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

8.3.4. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

8.4. Apmeklētāji no 3 gadu līdz 7 gadu vecumam, kas sver no 10 kilogramiem līdz 30 kilogramiem (turpmāk – Mazgadīgais Bērns), var braukt ar rodeli kopā ar Aizbildni. Šādā gadījumā kopējais rodeļa pasažieru svars nedrīkst pārsniegt 120 kilogramus. Aizbildnis tiek piesprādzēts ar papildu drošības jostu un sēž rodeļa priekšpusē. Aizbildnis ir pilnā apmērā atbildīgs par Mazgadīgā Bērna drošību. Aizbildnis visā nobrauciena un pacelšanās laikā turas ar abām rokām pie speciāliem rokturiem, lai nodrošinātu savu un Mazgadīgā Bērna drošību.

8.5. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību.

8.6. Apmeklētājs, kad tas ar Operatora darbinieka atļauju ir iesēdies rodelī, nekavējoties piesprādzējas ar rodeļa drošības jostu. Apmeklētājs nedrīkst atsprādzēt drošības jostu visu pacelšanās un nobrauciena laiku.

8.7. Apmeklētājs, kad tas ir piesprādzējies ar drošības jostu, Rodeļu trases sākumā pirms jebkādas kustības uzsākšanas izmēģina rodeļa darbības, bremzēšanas un paātrinājuma (sviras lietošanas) mehānismu. Ja Apmeklētājam ir jebkādi jautājumi vai neskaidrības, ir jāvēršas pie Operatora darbinieka. Galvenie rodeļa mehānisma darbības principi ir sekojoši:

8.7.1. Rodelis tiek vadīts, pārnesot Apmeklētāja svara centru Rodeļu trases pagrieziena virzienā. Ja trase griežas uz labo pusi, tad Apmeklētājam ir jāsasveras uz labo pusi, ja trase griežas uz kreiso pusi, tad Apmeklētājam ir jāsasveras uz kreiso pusi.

8.7.2. Rodeļa braukšanas ātrumu regulē ar sviru, kuru Apmeklētājs tur visu nobrauciena laiku. Ar šo sviru tiek kontrolēts rodeļa bremzēšana ātrums. Virzot sviru uz priekšu – prom no sevis – rodelis sāks kustēties ātrāk, bet virzot sviru atpakaļ – uz sevi – rodeļa ātrumu palēninās. Izmantojot šo sviru, Apmeklētājam ir jāizvērtē rodeļa kustības ātrums un jānodrošina sava nobrauciena drošums.

8.7.3. Apmeklētājam ir jākoncentrējas uz drošu nobraucienu un jānotur droša ķermeņa poza (jo īpaši nav atļauts – salocīties, gulēt, sakņupt, sasvērties vienā virzienā vai neatbilstoši instrukcijām, izkārties ārpus rodeļa).

8.8. Apmeklētājs, kurš Noteikumu 8.6.punktā aprakstītās izmēģināšanas laikā nolemj, ka nevēlas izmantot Rodeļu trases Atrakciju, nekavējoties vēršas pie Operatora darbinieka. Tikai tad, kad Operatora darbinieks atļauj, Apmeklētājs atsprādzē drošības jostu un izkāpj no rodeļa, ievērojot visas drošības prasības, un nekavējoties atstāj Rodeļu trases Atrakcijas teritoriju. Tādā gadījumā Apmeklētājam par Rodeļu trases Atrakcijām samaksātie Žetoni netiek atmaksāti.

8.9. Apmeklētājs, kad tas ir izmēģinājis un pārliecinājies, ka pareizi un pietiekami sapratis rodeļu darbības, bremzēšanas un paātrinājuma mehānismu, par to informē Operatora darbinieku.

8.10. Kad Apmeklētājs ar rodeli sasniedz pacēlāju zonu, Operatora darbinieks piekabina rodeli pacēlāja caurulei.

8.11. Apmeklētājam nav tiesību atkabināties no pacēlāja caurules, atsprādzēt jostu un izkāpt no rodeļa, kamēr tas nav saņēmis Operatora darbinieka norādījumu (atļauju).

8.12. Pacelšanās laikā Apmeklētājam ir jābūt piesprādzētam ar drošības jostu un abām rokām stingri jāturas pie rodeļa rokturiem.

8.13. Apmeklētājam ir tiesības uzsākt kustību pa Rodeļu trasi tikai tad, kad iedegas blakus trasei esošā luksofora zaļais signāls un viņš pārliecinās, ka uzsākt nobraucienu ir droši. Kamēr deg luksofora sarkanais signāls, uzsākt nobraucienu ir stingri aizliegts.

8.14. Braucot ar rodeli, Apmeklētājam stingri aizliegts pieskarties Rodeļu trases konstrukcijām ar rokām, kājām un citām ķermeņa daļām.

8.15. Apmeklētājam ir jāsaglabā 40 metru attālums no priekšā braucošā rodeļa un jāizvairās no sadursmes ar to. Stingri aizliegts sadurties vai citādi veicināt sadursmi ar citiem rodeļiem tīšuprāt. Apmeklētājs atbild par sadursmi ar priekšā braucošo rodeli un personām, kas to vada, kā arī sekām, kas rodas sadursmes rezultātā. Pilnīgi apstāties un stāvēt Rodeļu trasē ir aizliegts, ja vien tas objektīvu iemeslu dēļ ir neizbēgami.

8.16. Apmeklētājs ir pilnīgi atbildīgs par savu veselību un dzīvību, turklāt ir atbildīgs par to, lai izvēlētais nobrauciena ātrums un bremzēšana būtu droša un neradītu draudus citiem Rodeļu trases Apmeklētājiem. Apmeklētājam, izvēloties ātrumu un attālumu līdz nākamā Apmeklētāja rodelim, ir jānovērtē jo īpaši šādi apstākļi:

8.16.1. paša Apmeklētāja gatavība, pašsajūta un informētība par Rodeļu trases izmantošanas noteikumiem un darbības principiem;

8.16.2. laika apstākļi un laika apstākļu izraisītās izmaiņas;

8.16.3. priekšā braucošā Apmeklētāja ātrums un attālums līdz tam;

8.16.4. no aizmugures braucošā Apmeklētāja ātrums un attālums līdz tam;

8.16.5. redzamais attālums;

8.16.6. maksimāls rodeļa ātrums nedrīkst pārsniegt 40 km/h.

8.17. Apmeklētājam ir jāaizbrauc līdz Rodeļu trases beigām. Ir aizliegts apstāties Rodeļu trases nobrauciena metāla renē un izkāpt no rodela. Šajā gadījumā Apmeklētājs ir atbildīgs Operatoram un trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem un kaitējumu, saduroties ar stāvošajiem vai braucošajiem rodeļiem Rodeļu trasē.

8.18. Apmeklētājam, kad tas ir pabeidzis nobraucienu un pamanījis brīdinājuma zīmes, ir jāsāk bremzēt un pilnībā jāaptur rodeļa kustība, kad ir sasniegts pacēlājs.

8.19. Rodeļu trasē nobraucienam ir aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, kā arī pārvietoties vai atrasties uz trases metāla renes.

8.20. Šie Noteikumi dod tiesības Apmeklētājam izmantot Rodeļu trasi nobraucienam tikai ar speciāliem rodeļiem, kurus nodrošina Operators.

8.21. Apmeklētājs ir informēts, ka sliktu laika apstākļu gadījumā (tas ir, gadījumā, kad trase ir mitra) šī Atrakcija nav droša, tādēļ to izmantot nav atļauts.

9. Kameršļūkšana

9.1. Kameršļūkšana ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kuras ietvaros Apmeklētājs veic nobraucienu pa speciālu trasi ar Operatora izsniegtu kameru, kuras apakšējā daļa ir speciāli aizsargāta un paredzēta konkrētajam Atrakcijas veidam (turpmāk - Kameršļūkšana).

9.2. Apmeklētājs pirms Kameršļūkšanas izmantošanas iepazīstas un stingri ievēro šos Noteikumus, attiecīgās Atrakcijas Intrografiku, kā arī Kameršļūkšanas teritorijā izvietotās zīmes.

9.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

9.3.1. minimālais vecums vismaz 3 gadi;

9.3.2. minimālais garums vismaz 1 metrs, bet ne garāks par 2 metriem;

9.3.3. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

9.3.4. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

9.3.5. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

9.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

9.5. Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi pacelšanās noteikumi, braucot ar pacēlāju:

9.5.1. jāstāv kājās vienam aiz otra pacelšanās virzienā. Kamera ir jātur ar auklu aiz sevis;

9.5.2. kamerā nedrīkst sēdēt iekšā vai veikt jebkādus manevrus vai kustības ar to, lai neapdraudētu sevi un citus Apmeklētājus;

9.5.3. ievēro 2 m distanci no priekšā braucošās kameras;

9.5.4. nokāpjot no pacēlāja, jāliek liels solis uz priekšu pāri marķētajai beigu līnijai.

9.6. Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi braukšanas noteikumi:

9.6.1. Apmeklētājam ir jāapsēžas kamerā un visā nobrauciena laikā jābūt tādā pozīcijā, lai viņa kājas pārkarātos kameras malai un neskartos pie trases pamatnes vai bortiem. Stingri aizliegts gulties uz vēdera, sēdēt uz kameras malas, sēdēt ar kājām saliktām kameras iekšpusē;

9.6.2. nav atļauts kameras sasaistīt kopā ar auklu, turklāt kameras auklai visu brauciena laiku jāatrodas iekšā kamerā;

9.6.3. atļauts braukt “vilcieniņā”, tikai pie nosacījuma, ja kameras atrodas viena otrai ļoti tuvu (ne vairāk kā 0,50 m attālumā viena no otras);

9.6.4. Apmeklētājam ir stingri jāturas pie kameras rokturiem ar abām rokām visu nobrauciena laiku;

9.6.5. Apmeklētājam ir tiesības sākt braukšanu pa Kameršļūkšanas trasi tikai tad, kad iedegas luksofora zaļais signāls un viņš pārliecinās, ka uzsākt nobraucienu ir droši. Kamēr deg sarkanais signāls, uzsākt nobraucienu ir stingri aizliegts;

9.6.6. nobrauciena laikā nedrīkst pieskarties trases nožogojumam, kustēties vai veikt citas darbības, manevrus vai kustības, kuru dēļ varētu mainīties taisnā kameras kustības trajektorija.

9.7. Vienlaikus Kameršļūkšanas trasē drīkst būt tikai viens Apmeklētājs (izņemot Noteikumu 9.6.3.punktā noteikto gadījumu). Apmeklētāji no 3 gadu līdz 7 gadu vecumam, kas sver no 10 kilogramiem līdz 30 kilogramiem (turpmāk – Mazgadīgie Bērni), var braukt ar kameru kopā ar Aizbildni. Tādā gadījumā kopējais kameras pasažieru svars nedrīkst pārsniegt 120 kilogramus. Aizbildnis ir atbildīgs par Mazgadīgā Bērna drošību, jo īpaši Aizbildnis nodrošina, ka visā nobrauciena laikā Mazgadīgajam Bērnam ir jāturas ar abām rokām pie speciāliem kameras rokturiem, savukārt Aizbildnis ar vienu roku tur Mazgadīgo Bērnu un ar otru turas pie rokturiem.

9.8. Aizliegts apstāties un izkāpt no kameras uz Kameršļūkšanas trasi. Apmeklētājs, nobraucis pa trasi, no kameras drīkst izkāpt tikai finiša zonā. Sasniedzot finiša zonu, Apmeklētājs nekavējoties izkāpj no kameras un veic nākošo nobraucienu (ja tās vēl paredzēts) vai jānovieto kameru tai paredzētā vietā.

9.9. Nobraucienam ir aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, pārvietoties vai atrasties uz trases. Šie Noteikumi dod tiesības Apmeklētājam izmantot trasi nobraucienam tikai ar speciālām kamerām, kuras nodrošina Operators.

9.10. Apmeklētājs ir informēts, ka sliktu laika apstākļu gadījumā (tas ir, gadījumā, kad trase ir mitra) šī Atrakcija nav droša, tādēļ to izmantot nav atļauts.

10. Šķēršļu trase “Kokos Rieksts”

10.1. Šķēršļu trase “Kokos Rieksts” ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā ir speciāli izvietotas dažādas sarežģītības trases kokos (augstums sasniedz 15 m no zemes) un kas ir sadalītas 5 atsevišķos posmos, pa kurām veic dažādas fiziskas aktivitātes (piemēram, iet, laižas ar virvēm piestiprinātām karabīnēm, rāpjas, karājoties rokā), (turpmāk – Šķēršļu trase).

10.2. Apmeklētājs pirms Šķēršļu trases izmantošanas iepriekš iepazīstas un stingri ievēro šos Noteikumus, attiecīgās Atrakcijas Intrografiku, kā arī izvietotās zīmes.

10.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

10.3.1. minimālais vecums vismaz 5 gadi;

10.3.2. minimālais garums vismaz 1 metrs, tomēr auguma ierobežojums ir 150cm ar izstieptām rokām;

10.3.3. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

10.3.4. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

10.3.5. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

10.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

10.5. Papildus 10.2.punktā noteiktajam, pirms Šķēršļu trases Atrakcijas uzsākšanas Operatora darbinieks veic atsevišķu instruktāžu. Apmeklētājam tiek izsniegts Inventārs - drošības sistēma,  kura tiek uzvilkta, piestiprināta un lietota instruktāžas laikā, lai Apmeklētājs saprastu tās darbības principus. Apmeklētājs pārliecinās, ka drošības sistēma ir uzvilka pareizi.

10.6. Atrakcijas uzsākšana ir apliecinājums, ka Apmeklētājs ir noklausījies un sapratis instruktāžu, kā arī izpratis drošības sistēmas darbības principus.

10.7. Vienā Šķēršļu trases posmā (šķēršļu trases daļa starp divām platformām, kura jāpāriet neapstājoties) vienlaikus var atrasties tikai viens Apmeklētājs.

10.8. Uz vienas Šķēršļu trases platformas vienlaikus var atrasties ne vairāk par diviem Apmeklētājiem.

10.9. Apmeklētājam Šķēršļu trases grūtības pakāpe jāizvēlas atbilstoši savām iemaņām un auguma parametriem, izvērtējot primāri paša un citu Apmeklētāju drošību un veselību.

10.10. Apmeklētājs ir informēts, ka karabīni drošības apsvērumu dēļ tehniski noņemt iespējams tikai trases sākumā un beigās.

10.11. Skrituli izmanto tajās trases daļās, kuras ir marķētas dzeltenā krāsā. Nobrauciena laikā skritulim ir jāatrodas starp Apmeklētāju un drošības sistēmas karabīni.

10.12. Nobrauciena pa metāla trosi laikā Apmeklētājam vismaz ar vienu roku jātur skrituļa korpuss, ar plaukstu aptverot to, un ar otru roku jāturas pie skrituļa auklas.

10.13. Apmeklētājam ir jāveic tikai tādi manevri, kuri nerada bīstamību viņam pašam, citiem Apmeklētājiem vai Operatora darbiniekiem.

10.14. Šķēršļu trasē drīkst izmantot tikai Operatora darbinieka izsniegtu Inventāru.

10.15. Aizliegts pieskarties metāla trosei, uz kuras tiek karināta karabīne un skritulis.

10.16. Visā trases lietošanas laikā Apmeklētājam ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, vai tas ievēro Šķēršļu trases drošības prasības, kā arī drošības karabīnes ir droši piestiprinātas drošības trosē.

11. Gumijlēkšanas batuti

11.1. Gumijlēkšanas batuti ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā var lēkāt pa četriem batutiem (turpmāk – Batuts).

11.2. Pirms Batuta Atrakcijas uzsākšanas, Apmeklētājs noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par šīs Atrakcijas drošības un izmantošanas jautājumiem, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

11.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

11.3.1. minimālais vecums vismaz 4 gadi;

11.3.2. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 85 kilogramiem;

11.3.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

11.3.4.stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

11.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību.

11.5. Pirms Atrakcijas uzsākšanas Apmeklētājs novelk apavus un noliek tos paredzētajā vietā. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka Operators neuzņemas atbildību par nozaudētiem, nozagtiem vai citādi pazudušiem apaviem.

11.6. Pirms Batuta Atrakcijas izmantošanas Apmeklētājam jāpiesprādzē drošības jostas.

11.7. Apmeklētājs uz Batuta drīkst lēkāt tādā veidā tā, lai neradītu bīstamību sev un citiem.

11.8. Palecoties gaisā, aizliegts veikt tādus manevrus, kuri Apmeklētājam un citiem Apmeklētājiem neļautu droši nolaisties uz Batuta.

11.9. Aizliegts nolaisties uz galvas vai citādi, radot bīstamību Apmeklētāja vai citu Apmeklētāju veselībai, drošībai vai dzīvībai.

11.10. Vienlaikus uz viena Batuta drīkst būt ne vairāk par vienu Apmeklētāju.

11.11. Stingri aizliegts atvienoties no drošības jostām, kamēr nav saņemta Operatora darbinieka atļauja.

12. Kvadricikli

12.1. Kvadricikls ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija - transportlīdzeklis, ar kuru var pārvietoties gan pieaugušie, gan Bērni pa speciāli ierīkotu un atzīmētu trasi (turpmāk - Kvadricikls).

12.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

12.2.1. minimālais vecums 6 gadi;

12.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne vairāk kā 60 kg.

12.3. Apmeklētājam pirms došanās trasē ir jānoklausās Operatora darbinieka instruktāža un pamācība Kvadricikla vadīšanā, kā arī jāiepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

12.4. Pirms došanās trasē Apmeklētājs uzvelk Operatora darbinieka izsniegtu Inventāru - ķiveri.

12.5. Kvadricikla izmantošana ir paredzēta tikai vienam Apmeklētājam. Nav atļauta vairāku Apmeklētāju vienlaicīga pārvietošanās ar vienu Kvadriciklu.

12.6. Apmeklētājam brauciena laikā ir jāietur droša distance no citiem Apmeklētājiem, lai neizraisītu sadursmi. Apzināti izraisīt sadursmi vai veikt straujus manevrus ir kategoriski aizliegts!

12.7. Brauciena laikā ir aizliegts izbraukt ārpus trases vai mainīt trasē noteikto braukšanas virzienu.

12.8. Nav atļauts apstāties trases vidū, kas varētu apdraudēt vai citāti traucēt citiem Apmeklētājiem. Šādā gadījumā Apmeklētāja pienākums ir nobraukt maliņā, tādā veidā, lai nodrošinātu savu un citu Apmeklētāju drošību.

12.9. Atrakcijā nav atļauts izmantot citus transportlīdzekļus vai pārvietošanās līdzekļus, izņemot Kvadriciklus.

12.10. Apmeklētāja pienākums ir nekavējoties bez iebildumiem apstāties vai veikt citas attiecīgas darbības pēc attiecīgas Operatora darbinieka mutiskas norādes.

12.11. Pēc brauciena Apmeklētājs piebrauc pie Kvadriciklu novietošanas vietas, izslēdz Kvadriciklu un nokāpj no tā. Pēc iepriekšminēto darbību veikšanas Apmeklētājs novelk un nodot izsniegto ķiveri Operatora darbiniekam.

13. Tiroliešu nobrauciens

13.1. Tiroliešu nobrauciens ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kas paredz astoņus dažādas sarežģītības pakāpes nobrauciena posmus (kopējais nobraucienu garums ir 650 m) ar skrituli pa trosēm no vienas platformas uz otru; troses vidēji izvietotas 13 m augstumā no zemes (trošu atrašanās maksimālais augstums ir 16 m), (turpmāk – “Tiroliešu nobrauciens”).

13.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

13.2.1. minimālais vecums 12 gadi;

13.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 45 kg;

13.2.3. minimālais auguma garums ir vismaz 150 cm;

13.2.4. maksimālais ātrums, ko var attīstīt trasē ir 30 km/h;

13.2.5. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

13.2.6. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

13.3. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

13.4. Pirms došanās Atrakcijā Apmeklētājam tiek izsniegts Inventārs - drošības sistēma. Apmeklētājam jāpārliecinās, ka tā ir droši, ērti un stabili nofiksēta. Jautājumu gadījumos ir jāvēršas pie Operatora darbinieka.

13.5. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Tiroliešu nobraucienu un drošības sistēmu, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

13.6. Pacelšanās uz šīs Atrakcijas starta punktu notiek ar pacēlāju. Pacelšanās laikā Apmeklētājam ir kategoriski aizliegts veikt jebkādus manevrus, kustības vai citas darbības, kas varētu traucēt vai apdraudēt Apmeklētāja vai citu Apmeklētāju drošu pacelšanos. Turklāt kategoriski aizliegts atāķēties, nolekt vai citādi atstāt pacēlāju pacelšanās laikā.

13.7. Brauciena laikā Apmeklētājam stingri aizliegts pieskarties trosēm un likt rokas priekšā skritulim. Brauciena laikā skrituli novieto starp Apmeklētāju un drošības karabīnēm.

13.8. Brauciena laikā ar vienu roku jātur skrituļa korpuss, ar plaukstu aptverot to, un ar otru roku jāturas pie skrituļa auklas.

13.9. Braucot pa trosēm, Apmeklētājs nedrīkst veikt straujas darbības, manevrus vai kustības.

13.10. Apmeklētājam ir pienākums ievērot distanci un neuzsākt kustību ar skrituli no vienas platformas uz otru, ja redz, ka uz attiecīgās platformas vēl notiek kustība vai arī uz otrās platformas atrodas divi citi Apmeklētāji.

13.11. Šī Atrakcija ir atļauta tikai ar Operatora darbinieka izsniegto Inventāru - drošības sistēmu. Nav atļauta Atrakcijas izmantošana ar citu ekipējumu vai priekšmetiem.

14. Milzu šūpoles

14.1. Milzu šūpoles ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā Apmeklētājs tiek iestiprināts drošības jostās un palaists vaļā ļaujot izbaudīt brīvo kritienu un izšūpošanos (turpmāk – “Milzu šūpoles”).

14.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

14.2.1. minimālais vecums 7 gadi;

14.2.2. minimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 20 kg;

14.2.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

14.2.4. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

14.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Milzu šūpolēm, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

14.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību.

14.5. Apmeklētājiem, kuri lieto Atrakciju, kā arī Apmeklētājiem, kuri vēro Atrakciju, jābūt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, gan šūpošanās laikā, gan laikā, kad Apmeklētājs tiek pacelts gaisā ar vinčas palīdzību.

14.6. Apmeklētājam ir stingri aizliegts patvaļīgi bez Operatora darbinieka klātbūtnes izmantot Atrakciju, t.sk., iekāpt šūpolēs un uzsākt šūpošanos.

14.7. Apmeklētājam ir tiesības uzsākt šūpošanos Atrakcijas teritorijā tikai pēc tam, kad Atrakcijas teritorija ir pilnīgi brīva un tajā neatrodas neviena nepiederoša persona, izņemot Operatora darbinieku.

14.8. Apmeklētājam ir tiesības uzsākt šūpošanos, kad Apmeklētājs ir pārliecinājies par Atrakcijas teritorijas atbilstību šūpošanās drošumam un konstatējis, ka šūpošanās laikā netiks apdraudēta paša Apmeklētāja vai trešo personu dzīvība un veselība, kā arī Apmeklētājs ir pilnībā iesprādzēts drošības sistēmas inventārā.

14.9. Apmeklētājam ir aizliegts apzināt veikt manevrus, kas varētu palielināt šūpošanās ātrumu un radīt riskus, kā rezultātā Apmeklētājs varētu izkrist no šūpolēm.

14.10. Apmeklētājam ir pienākums bez iebildumiem nekavējoties izpildīt visus Operatora darbinieka dotos mutiskos norādījumus, lai lidojums būtu drošs, kā arī veselībai un dzīvībai nekaitīgs.

15. Vāverēna ciemats

15.1. Vāverēna ciemats ir Atpūtas Kompleksā īpaši norobežota teritorija, kurā ir izveidots bērnu laukums ar dažādām Atrakcijām un izklaides iespējām bērniem (piemēram, bet ne tikai piepūšamā atrakcija “Jampadracis mežā”, bērnu ekskavatoriņš, batuti, kā arī citas atrakcijas ar rāpšanos, līšanu, kāpšanu, šļūkšanu, lēkāšanu u.c.), (turpmāk – “Vāverēna ciemats”).

15.2. Vāverēna ciemats Atrakcijas ir paredzētas Bērniem, kuru vecums ir no 2 līdz 12 gadiem.

15.3. Piedalīties jebkurās Vāverēna ciemata Atrakcijās ir atļauts tikai nepārtrauktā Aizbildņa uzraudzībā.

15.4. Pirms došanās Vāverēna ciemata Atrakcijās Apmeklētājs iepazīstas ar Noteikumiem un Intrografikām. Aizbildnis uzņemas pilnu atbildību un nodrošina, lai Bērns Vāverēna ciemata teritorijā uzvestos saskaņā ar minētajiem noteikumiem un prasībām.

15.5. Ar šo Aizbildnis apzinās un piekrīt, ka Operators Vāverēna ciemata Atrakciju ietvaros nesniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus. Operatora darbinieki pieņem Žetonus, izsniedz aproces un uzrauga vispārējo kārtību, bet nav atbildīgi par Bērniem, kas piedalās Atrakcijās. Ievērojot minēto, Aizbildnis uzņemas pilnu atbildību par Bērna un Bērnam nodarītu mantisku un nemantisku kaitējumu, Bērna veselību un drošību, kā arī jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Operatoram.

15.6. Operators nodrošina, ka Atrakciju aprīkojums ir projektēts un izvietots tā, lai nodrošinātu Aizbildņa piekļuvi un tas varētu uzraudzīt un pieskatīt Bērnu.

15.7. Aizbildnis uzrauga un uzņemas atbildību par Vāverēna ciematā ienestajām personīgajām mantām. Aizbildnis apzinās, ka Operatora darbinieki neuzņemas atbildību par šādu mantu pieskatīšanu, nozagšanu vai pazušanu.

15.8. Aizbildnis nodrošina, ka Vāverēna ciematā esošās ierīces un aprīkojums tiek izmantots atbilstoši tā mērķim un ekspluatācijas noteikumiem.

15.9. Atrodoties Vāverēna ciemats teritorijā un izmantojot tajā atrodošās Atrakcijas, ir aizliegts:

15.9.1. pārvietoties, izmantojot mehāniskās vai citas iekārtas, kas varētu apdraudēt citus mazākos Apmeklētājus (velosipēdi, skrituļdēļi, skeiti, longbordi, skrituļriteņi); kā izņēmums no minētā, ir atļauts teritorijā atrasties ar bērnu ratiņiem, ar nosacījumu, ka tie netraucē un neapdraud pārējos Apmeklētājus un/vai bērnu ratiņos atrodošos bērnu (piemēram, bet ne tikai neaizšķērso ceļu, novietoti tādējādi, ka aiz tiem nevar aizķerties un paklupt, novietoti tādējādi, ka bērnu ratiņos gulošo bērnu neapdraud lidojošas vai krītošas Atrakciju detaļas, nebojā Atrakciju dekorācijas u.tml.);  

15.9.2. patvaļīgi pārvietot Vāverēna ciematā esošo aprīkojumu, dekorācijas un elementus;

15.9.3. piegružot un citādi piesārņot Vāverēna ciemata Atrakcijas un tam pieguļošo teritoriju;

15.9.4. ievest dzīvniekus;

15.9.5. lauzt, aprakstīt, apzīmēt vai citādi bojāt Vāverēna ciemata aprīkojumu, tur izvietotos elementus, dekorācijas un norādes;

15.9.6. uz Atrakcijām ņemt līdzi galvassegas, telefonu, somas, pārtiku, dzērienus, asus vai citus priekšmetus, kas var traucēt, savainot vai izkrist no kabatām. Minētie priekšmeti glabājas pie Aizbildņa;

15.9.7. grūstīties, agresīvi uzvesties un citādi traucēt pārējos Bērnus (minētais jo īpaši attiecas uz Vāverēna ciemata atrakciju “Jampadracis mežā” un batutiem).

15.10. Maksimālais dalībnieku atrakcijā “Jampadracis mežā” skaits ir 12.

15.11. Atrakcijās “Jampadracis mežā” un batutos nedrīkst atrasties apavos. Pirms minēto Atrakciju izmantošanas apavi Bērnam ir jānovelk un tos uzrauga Aizbildnis.

15.12. Bērnu ekskavatoriņu izmanto rindas kārtībā. Pirms Atrakcijas izmantošanas ir jāiepazīstas un stingri jāievēro uz vadības pults izvietotā instrukcija.

15.13. Apmeklētāja pienākums ir vērsties pret jebkuriem šo Noteikumu vai Intrografiku prasību pārkāpumiem un bojājumiem pēc iespējas cenšoties tos novērst vai pārtraukt, kā arī vienmēr informējot Operatora darbinieku par šādu situāciju.

16. Disku golfs

16.1. Disku golfs ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā Apmeklētāja uzdevums ir iemest lidojošo šķīvīti grozā ar pēc iespējas mazāk metieniem (turpmāk – “Disku golfs”).

16.2. Disku golfa Atrakcijas veikšanai nav nepieciešama īpaša fiziskā sagatavotība vai prasmes, tādēļ tā piemērota visām vecuma grupām. Neskatoties uz minēto un ņemt vērā to, ka grozi  šķīvīša mešanai atrodas tālu no starta punkta, Atrakcija ir piemērota Bērniem, kas ir vecāk par 10 gadiem. Jaunāki Bērni šajā Atrakcijā var piedalīties tikai kopā ar kādu no Aizbildņiem.

16.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Atrakciju, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

16.4. Apmeklētājs pirms Atrakcijas uzsākšanas pie Atrakcijas sākumpunkta iepazīstas ar karti, pēc kuras vadīties Atrakcijas ietvaros.

16.5.Ar šo Apmeklētājs ir informēts, ka gadījumā, ja Apmeklētājs neseko kartei un neievēro norādes,  tad pastāv iespēja, kas tas var uz laiku iziet ārpus Atpūtas Kompleksa teritorijas. Apmeklētājs apzinās, ka tas uzņemtas pilnu atbildību par tā spēju orientēties mežā, drošību un veselību.

16.6. Operatora darbinieki paņem nepieciešamo Žetonu skaitu šīs Atrakcijas veikšanai un uzrauga vispārējo kārtību. Operatora darbinieku uzturēšanās Atrakcijas teritorijā spēles gaitas un Apmeklētāju uzraudzīšanai nav paredzēta.

16.7. Ņemot vērā to, ka šī Atrakcija noris meža trasē, kā izņēmums no vispārīgajiem noteikumiem, uz šo Atrakciju Apmeklētājs ir tiesīgs ņem līdzi arī suņus, tomēr pie nosacījuma, ja suns vienmēr ir pavadā un ar uzpurni, kā arī tas netraucē, nebiedē vai citādi neapdraud citus Apmeklētājus. Apmeklētājs nodrošina, lai suns neposta, nebojā un nepiesārņo apkārtējo teritoriju.

16.8. Apmeklētājs ir informēts, ka Atrakcijas izmantošanai ir nepieciešami speciāli šķīvīši, kurus var iznomāt pie kases, iegādājoties Žetonus. Apmeklētājs ir tiesīgs spēlei izmantot arī savu inventāru, pie nosacījuma, ka tas ir paredzēts Disku golfa spēlei, nebojā Operatora mantu, kā arī neapdraud citus Apmeklētājus.

16.9. Spēles ietvaros Apmeklētājs virzās pa maršrutu atbilstoši izsniegtajai kartei.

16.10. Apmeklētājs ievēro šādu galvenos spēles noteikumus tā un citu Apmeklētāju drošības nodrošināšanai:

16.10.1. nedrīkst izdarīt metienu, ja Apmeklētājs pirms tam nav pārliecinājies, ka mestais disks neiztraucēs citu spēlētāju un neradīs risku ievainot kādu no Apmeklētājiem;

16.10.2. nedrīkst lietot citas palīgierīces, kas varētu palīdzēt, traucēt metiena izdarīšanā;

16.10.3. jāievēro vispārpieņemtās pieklājības un uzvedības normas, kā arī godīgas spēles principu atbilstoši PDGA oficiālajiem disku golfa noteikumiem un ētikas prasībām;

16.10.4. spēli veic savā tempā, tomēr bez liekas kavēšanās, lai speciāli nekavētu citus Apmeklētājus;

16.10.5. ja Apmeklētājs gatavojas mest šķīvīti, tad cits Apmeklētājs nav tiesīgs iet pakaļ savam šķīvītim, kamēr pirmais Apmeklētājs nav pabeidzis plānoto metienu.

16.11. Apmeklētājam ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

16.11.1. jebkādā veidā piesārņot, postīt vai bojāt Atrakcijas teritoriju, speciāli veidotās dekorācijas, aprakstus un zīmes;

16.11.2. piegružot vai citādi piesārņot Atrakcijas teritoriju (tajā skaitā, bet ne tikai, bojāt apkārt esošos krūmus, kokus un augus; atstāt ēdienu, dzērienu vai to iepakojumu paliekas u.tml.);

16.11.3. rīkot piknikus, dedzināt uguni vai veikt cita veida izklaides, kas nav paredzētas šīs Atrakcijas ietvaros.

17. Brīvdabas skrejritenis

17.1. Brīvdabas skrejritenis ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kas paredz ātru un azartisku nobraucienu ar skrejriteni par speciāli izveidotu meža trasi. (turpmāk – “Brīvdabas skrejritenis”).

17.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

17.2.1. minimālais vecums 8 gadi;

17.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 40 kg;

17.2.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

17.2.4. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

17.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Brīvdabas skrejriteņa Atrakciju, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

17.4. Apmeklētājam ir jābūt slēgta tipa apaviem. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. 

17.5. Apmeklētājam tiek izsniegts skrejritenis, ar kuru tas dodas tālāk uz pacelšanās sākumu. Notiek pacelšanās ar pacēlēju, kuras beigās sākas trase. Pacelšanās laikā ir kategoriski aizliegts atāķēties no pacēlēja sistēmas, braukt zigzagā, kā arī veikt jebkādas citas straujas kustības un manevrus, kas varētu traucēt vai apdraudēt paša Apmeklētāja un pārējo Apmeklētāju drošību un veselību.

17.6. Apmeklētājs ir informēts, ka gan pacelšanās, gan nobrauciena laikā ir jāievēro vismaz 5 m distance ar citiem Apmeklētājiem, lai izvairītos no sadursmes.  Nav atļauta viena skrejriteņa lietošana vienā nobrauciena reizē vairākiem Apmeklētājiem. 

17.7. Apmeklētājs apzinās, ka konkrētā Atrakcija ir saistīta ar risku, un līdz ar to Atrakcijas laikā tas uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvību un veselību sakarā ar Atrakcijas izmantošanu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar Operatora darbību un/vai bezdarbību. Minētā sakarā Apmeklētājs patstāvīgi novērtē braukšanas ātrumu un bremzēšanas nepieciešamību.

17.8. Kategoriski aizliegts izbraukt ārpus veidotās trases, kas paredzēta šai Atrakcijai, gan pacelšanās laikā, gan veicot nobraucienu.

18. Baskāju “Riekstu taka”

18.1. Baskāju “Riekstu taka” ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas iekļauj 850 m garu pastaigu pa dažādiem segumiem, kas veidoti no dažādiem dabas (oļi, čiekuri, smiltis u.c.) un mākslīgajiem elementiem (turpmāk – Baskāju “Riekstu taka”)

18.2. Atrakcijas apmeklēšanai nav noteikti vecuma ierobežojumi, jo pastaiga neparedz papildus piepūli vai īpašu spēka pielietošanu. Neskatoties uz minēto, Bērniem līdz 6 gadu vecumam Baskājas “Riekstu taka” apmeklēšana ir atļauta tikai Aizbildņa pavadībā.

18.3. Pirms došanās pastaigā Apmeklētājam jāiepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku. Turklāt pie Atrakcijas ieejas no Operatora darbinieka jāsaņem attiecīga aproce vai zīmogs, kas apliecina atļauju doties pastaigā.

18.4. Pēc iepriekšminētā punkta izpildes, Apmeklētājs novelk apavus un atstāj tos paredzētajā vietā. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka Operators neuzņemas atbildību par nozaudētiem, nozagtiem vai citādi pazudušiem apaviem. Pēc Atrakcijas paveikšanas tiek nodrošināta iespēja noskalot pēdas.

18.5. Apmeklētājam ir pienākums pastaigu veikt stingri pēc Atrakcijas teritorijā izvietotajām norādēm. Nav atļauts novirzīties no maršruta un pastaigu veikt pa teritoriju, kas ir ārpus Baskāju “Riekstu takas”. Gadījumā, ja Apmeklētājs ir novirzījies no maršruta, tad ir jāturpina ceļš no kalna uz leju virzoties uz pastaigas sākumpunktu.

18.6. Apmeklētājam ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

18.6.1. jebkādā veidā piesārņot, postīt vai bojāt pastaigas posmu segumu, speciāli veidotās dekorācijas, pastaigas aprakstus un zīmes;

18.6.2. piegružot vai citādi piesārņot Atrakcijas teritoriju (tajā skaitā, bet ne tikai, bojāt apkārt esošos krūmus, kokus un augus; atstāt ēdienu, dzērienu vai to iepakojumu paliekas u.tml.);

18.6.3. rīkot piknikus, dedzināt uguni vai veikt cita veida darbības vai izklaides, kas nav paredzētas šīs Atrakcijas ietvaros;

18.6.4. nav atļauts Atrakciju izmantot ar dzīvniekiem.

19. Skatu tornis

19.1. Skatu tornis ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas atrodas Riekstukalna jaunākajā daļā, Mežkalnu korē un kura augstākā platforma ir 16 m augsta un kalna kore ir 80 m vjl (turpmāk – Skatu tornis).

19.2. Skatu tornis ir bezmaksas Atrakcija, tomēr tās izmantošana ir atļauta tikai iepazīstoties un stingri ievērojot Noteikumu un Intrografikas prasības.

19.3. Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk par 30 cilvēkiem. Skatu tornī ir jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā nedrīkst būt ne vairāk par 10 cilvēkiem.

19.4. Bērniem līdz 12 gadu vecumam atrašanās Skatu tornī ir atļauta tikai Aizbildņa pavadībā.

19.5. Ņemot vērā, ka Skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla, lai izvairītos no starpgadījumiem, stingri ieteicams izmantot piemērotus apavus un apģērbu.

19.6. Atrodoties Skatu tornī ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

19.6.1. šūpot, grūstīties vai veikt straujas kustības citā veidā, kas varētu apdraudēt tā stabilitāti;

19.6.2. smēķēt;

19.6.3. ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;

19.6.4. atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, sniegputenis, krusa, stiprs lietus u.tml.);

19.6.5. ienest, lietot vai atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;

19.6.6. ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;

19.6.7. ievest vai ienest dzīvniekus;

19.6.8. no Skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;

19.6.9. balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.

Kameršļūkšanas lietošanas drošības noteikumi

9. Kameršļūkšana

9.1. Kameršļūkšana ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kuras ietvaros Apmeklētājs veic nobraucienu pa speciālu trasi ar Operatora izsniegtu kameru, kuras apakšējā daļa ir speciāli aizsargāta un paredzēta konkrētajam Atrakcijas veidam (turpmāk - Kameršļūkšana).

9.2. Apmeklētājs pirms Kameršļūkšanas izmantošanas iepazīstas un stingri ievēro šos Noteikumus, attiecīgās Atrakcijas Intrografiku, kā arī Kameršļūkšanas teritorijā izvietotās zīmes.

9.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

9.3.1. minimālais vecums vismaz 3 gadi;

9.3.2. minimālais garums vismaz 1 metrs, bet ne garāks par 2 metriem;

9.3.3. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

9.3.4. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

9.3.5. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

9.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

9.5. Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi pacelšanās noteikumi, braucot ar pacēlāju:

9.5.1. jāstāv kājās vienam aiz otra pacelšanās virzienā. Kamera ir jātur ar auklu aiz sevis;

9.5.2. kamerā nedrīkst sēdēt iekšā vai veikt jebkādus manevrus vai kustības ar to, lai neapdraudētu sevi un citus Apmeklētājus;

9.5.3. ievēro 2 m distanci no priekšā braucošās kameras;

9.5.4. nokāpjot no pacēlāja, jāliek liels solis uz priekšu pāri marķētajai beigu līnijai.

9.6. Izmantojot Kameršļūkšanu ir stingri jāievēro šādi braukšanas noteikumi:

9.6.1. Apmeklētājam ir jāapsēžas kamerā un visā nobrauciena laikā jābūt tādā pozīcijā, lai viņa kājas pārkarātos kameras malai un neskartos pie trases pamatnes vai bortiem. Stingri aizliegts gulties uz vēdera, sēdēt uz kameras malas, sēdēt ar kājām saliktām kameras iekšpusē;

9.6.2. nav atļauts kameras sasaistīt kopā ar auklu, turklāt kameras auklai visu brauciena laiku jāatrodas iekšā kamerā;

9.6.3. atļauts braukt “vilcieniņā”, tikai pie nosacījuma, ja kameras atrodas viena otrai ļoti tuvu (ne vairāk kā 0,50 m attālumā viena no otras);

9.6.4. Apmeklētājam ir stingri jāturas pie kameras rokturiem ar abām rokām visu nobrauciena laiku;

9.6.5. Apmeklētājam ir tiesības sākt braukšanu pa Kameršļūkšanas trasi tikai tad, kad iedegas luksofora zaļais signāls un viņš pārliecinās, ka uzsākt nobraucienu ir droši. Kamēr deg sarkanais signāls, uzsākt nobraucienu ir stingri aizliegts;

9.6.6. nobrauciena laikā nedrīkst pieskarties trases nožogojumam, kustēties vai veikt citas darbības, manevrus vai kustības, kuru dēļ varētu mainīties taisnā kameras kustības trajektorija.

9.7. Vienlaikus Kameršļūkšanas trasē drīkst būt tikai viens Apmeklētājs (izņemot Noteikumu 9.6.3.punktā noteikto gadījumu). Apmeklētāji no 3 gadu līdz 7 gadu vecumam, kas sver no 10 kilogramiem līdz 30 kilogramiem (turpmāk – Mazgadīgie Bērni), var braukt ar kameru kopā ar Aizbildni. Tādā gadījumā kopējais kameras pasažieru svars nedrīkst pārsniegt 120 kilogramus. Aizbildnis ir atbildīgs par Mazgadīgā Bērna drošību, jo īpaši Aizbildnis nodrošina, ka visā nobrauciena laikā Mazgadīgajam Bērnam ir jāturas ar abām rokām pie speciāliem kameras rokturiem, savukārt Aizbildnis ar vienu roku tur Mazgadīgo Bērnu un ar otru turas pie rokturiem.

9.8. Aizliegts apstāties un izkāpt no kameras uz Kameršļūkšanas trasi. Apmeklētājs, nobraucis pa trasi, no kameras drīkst izkāpt tikai finiša zonā. Sasniedzot finiša zonu, Apmeklētājs nekavējoties izkāpj no kameras un veic nākošo nobraucienu (ja tās vēl paredzēts) vai jānovieto kameru tai paredzētā vietā.

9.9. Nobraucienam ir aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, pārvietoties vai atrasties uz trases. Šie Noteikumi dod tiesības Apmeklētājam izmantot trasi nobraucienam tikai ar speciālām kamerām, kuras nodrošina Operators.

9.10. Apmeklētājs ir informēts, ka sliktu laika apstākļu gadījumā (tas ir, gadījumā, kad trase ir mitra) šī Atrakcija nav droša, tādēļ to izmantot nav atļauts.

Šķēršļu trases “Kokos Rieksts” lietošanas drošības noteikumi

10. Šķēršļu trase “Kokos Rieksts”

10.1. Šķēršļu trase “Kokos Rieksts” ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā ir speciāli izvietotas dažādas sarežģītības trases kokos (augstums sasniedz 15 m no zemes) un kas ir sadalītas 5 atsevišķos posmos, pa kurām veic dažādas fiziskas aktivitātes (piemēram, iet, laižas ar virvēm piestiprinātām karabīnēm, rāpjas, karājoties rokā), (turpmāk – Šķēršļu trase).

10.2. Apmeklētājs pirms Šķēršļu trases izmantošanas iepriekš iepazīstas un stingri ievēro šos Noteikumus, attiecīgās Atrakcijas Intrografiku, kā arī izvietotās zīmes.

10.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

10.3.1. minimālais vecums vismaz 5 gadi;

10.3.2. minimālais garums vismaz 1 metrs, tomēr auguma ierobežojums ir 150cm ar izstieptām rokām;

10.3.3. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 120 kilogramiem;

10.3.4. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

10.3.5. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

10.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

10.5. Papildus 10.2.punktā noteiktajam, pirms Šķēršļu trases Atrakcijas uzsākšanas Operatora darbinieks veic atsevišķu instruktāžu. Apmeklētājam tiek izsniegts Inventārs - drošības sistēma,  kura tiek uzvilkta, piestiprināta un lietota instruktāžas laikā, lai Apmeklētājs saprastu tās darbības principus. Apmeklētājs pārliecinās, ka drošības sistēma ir uzvilka pareizi.

10.6. Atrakcijas uzsākšana ir apliecinājums, ka Apmeklētājs ir noklausījies un sapratis instruktāžu, kā arī izpratis drošības sistēmas darbības principus.

10.7. Vienā Šķēršļu trases posmā (šķēršļu trases daļa starp divām platformām, kura jāpāriet neapstājoties) vienlaikus var atrasties tikai viens Apmeklētājs.

10.8. Uz vienas Šķēršļu trases platformas vienlaikus var atrasties ne vairāk par diviem Apmeklētājiem.

10.9. Apmeklētājam Šķēršļu trases grūtības pakāpe jāizvēlas atbilstoši savām iemaņām un auguma parametriem, izvērtējot primāri paša un citu Apmeklētāju drošību un veselību.

10.10. Apmeklētājs ir informēts, ka karabīni drošības apsvērumu dēļ tehniski noņemt iespējams tikai trases sākumā un beigās.

10.11. Skrituli izmanto tajās trases daļās, kuras ir marķētas dzeltenā krāsā. Nobrauciena laikā skritulim ir jāatrodas starp Apmeklētāju un drošības sistēmas karabīni.

10.12. Nobrauciena pa metāla trosi laikā Apmeklētājam vismaz ar vienu roku jātur skrituļa korpuss, ar plaukstu aptverot to, un ar otru roku jāturas pie skrituļa auklas.

10.13. Apmeklētājam ir jāveic tikai tādi manevri, kuri nerada bīstamību viņam pašam, citiem Apmeklētājiem vai Operatora darbiniekiem.

10.14. Šķēršļu trasē drīkst izmantot tikai Operatora darbinieka izsniegtu Inventāru.

10.15. Aizliegts pieskarties metāla trosei, uz kuras tiek karināta karabīne un skritulis.

10.16. Visā trases lietošanas laikā Apmeklētājam ir regulāri un patstāvīgi jāpārliecinās, vai tas ievēro Šķēršļu trases drošības prasības, kā arī drošības karabīnes ir droši piestiprinātas drošības trosē.

Gumijlēkšanas batutu lietošanas drošības noteikumi

11. Gumijlēkšanas batuti

11.1. Gumijlēkšanas batuti ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā var lēkāt pa četriem batutiem (turpmāk – Batuts).

11.2. Pirms Batuta Atrakcijas uzsākšanas, Apmeklētājs noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par šīs Atrakcijas drošības un izmantošanas jautājumiem, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

11.3. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

11.3.1. minimālais vecums vismaz 4 gadi;

11.3.2. minimālais svars vismaz 16 kilogrami, bet ne vairāk par 85 kilogramiem;

11.3.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

11.3.4.stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

11.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību.

11.5. Pirms Atrakcijas uzsākšanas Apmeklētājs novelk apavus un noliek tos paredzētajā vietā. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka Operators neuzņemas atbildību par nozaudētiem, nozagtiem vai citādi pazudušiem apaviem.

11.6. Pirms Batuta Atrakcijas izmantošanas Apmeklētājam jāpiesprādzē drošības jostas.

11.7. Apmeklētājs uz Batuta drīkst lēkāt tādā veidā tā, lai neradītu bīstamību sev un citiem.

11.8. Palecoties gaisā, aizliegts veikt tādus manevrus, kuri Apmeklētājam un citiem Apmeklētājiem neļautu droši nolaisties uz Batuta.

11.9. Aizliegts nolaisties uz galvas vai citādi, radot bīstamību Apmeklētāja vai citu Apmeklētāju veselībai, drošībai vai dzīvībai.

11.10. Vienlaikus uz viena Batuta drīkst būt ne vairāk par vienu Apmeklētāju.

11.11. Stingri aizliegts atvienoties no drošības jostām, kamēr nav saņemta Operatora darbinieka atļauja.

Kvadriciklu lietošanas drošības noteikumi

12. Kvadricikli

12.1. Kvadricikls ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija - transportlīdzeklis, ar kuru var pārvietoties gan pieaugušie, gan Bērni pa speciāli ierīkotu un atzīmētu trasi (turpmāk - Kvadricikls).

12.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

12.2.1. minimālais vecums 6 gadi;

12.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne vairāk kā 60 kg.

12.3. Apmeklētājam pirms došanās trasē ir jānoklausās Operatora darbinieka instruktāža un pamācība Kvadricikla vadīšanā, kā arī jāiepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

12.4. Pirms došanās trasē Apmeklētājs uzvelk Operatora darbinieka izsniegtu Inventāru - ķiveri.

12.5. Kvadricikla izmantošana ir paredzēta tikai vienam Apmeklētājam. Nav atļauta vairāku Apmeklētāju vienlaicīga pārvietošanās ar vienu Kvadriciklu.

12.6. Apmeklētājam brauciena laikā ir jāietur droša distance no citiem Apmeklētājiem, lai neizraisītu sadursmi. Apzināti izraisīt sadursmi vai veikt straujus manevrus ir kategoriski aizliegts!

12.7. Brauciena laikā ir aizliegts izbraukt ārpus trases vai mainīt trasē noteikto braukšanas virzienu.

12.8. Nav atļauts apstāties trases vidū, kas varētu apdraudēt vai citāti traucēt citiem Apmeklētājiem. Šādā gadījumā Apmeklētāja pienākums ir nobraukt maliņā, tādā veidā, lai nodrošinātu savu un citu Apmeklētāju drošību.

12.9. Atrakcijā nav atļauts izmantot citus transportlīdzekļus vai pārvietošanās līdzekļus, izņemot Kvadriciklus.

12.10. Apmeklētāja pienākums ir nekavējoties bez iebildumiem apstāties vai veikt citas attiecīgas darbības pēc attiecīgas Operatora darbinieka mutiskas norādes.

12.11. Pēc brauciena Apmeklētājs piebrauc pie Kvadriciklu novietošanas vietas, izslēdz Kvadriciklu un nokāpj no tā. Pēc iepriekšminēto darbību veikšanas Apmeklētājs novelk un nodot izsniegto ķiveri Operatora darbiniekam.

Tiroliešu nobrauciena lietošanas drošības noteikumi

13. Tiroliešu nobrauciens

13.1. Tiroliešu nobrauciens ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kas paredz astoņus dažādas sarežģītības pakāpes nobrauciena posmus (kopējais nobraucienu garums ir 650 m) ar skrituli pa trosēm no vienas platformas uz otru; troses vidēji izvietotas 13 m augstumā no zemes (trošu atrašanās maksimālais augstums ir 16 m), (turpmāk – “Tiroliešu nobrauciens”).

13.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

13.2.1. minimālais vecums 12 gadi;

13.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 45 kg;

13.2.3. minimālais auguma garums ir vismaz 150 cm;

13.2.4. maksimālais ātrums, ko var attīstīt trasē ir 30 km/h;

13.2.5. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

13.2.6. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

13.3. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. Šai Atrakcijai ieteicams izmantot slēgta tipa apavus.

13.4. Pirms došanās Atrakcijā Apmeklētājam tiek izsniegts Inventārs - drošības sistēma. Apmeklētājam jāpārliecinās, ka tā ir droši, ērti un stabili nofiksēta. Jautājumu gadījumos ir jāvēršas pie Operatora darbinieka.

13.5. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Tiroliešu nobraucienu un drošības sistēmu, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

13.6. Pacelšanās uz šīs Atrakcijas starta punktu notiek ar pacēlāju. Pacelšanās laikā Apmeklētājam ir kategoriski aizliegts veikt jebkādus manevrus, kustības vai citas darbības, kas varētu traucēt vai apdraudēt Apmeklētāja vai citu Apmeklētāju drošu pacelšanos. Turklāt kategoriski aizliegts atāķēties, nolekt vai citādi atstāt pacēlāju pacelšanās laikā.

13.7. Brauciena laikā Apmeklētājam stingri aizliegts pieskarties trosēm un likt rokas priekšā skritulim. Brauciena laikā skrituli novieto starp Apmeklētāju un drošības karabīnēm.

13.8. Brauciena laikā ar vienu roku jātur skrituļa korpuss, ar plaukstu aptverot to, un ar otru roku jāturas pie skrituļa auklas.

13.9. Braucot pa trosēm, Apmeklētājs nedrīkst veikt straujas darbības, manevrus vai kustības.

13.10. Apmeklētājam ir pienākums ievērot distanci un neuzsākt kustību ar skrituli no vienas platformas uz otru, ja redz, ka uz attiecīgās platformas vēl notiek kustība vai arī uz otrās platformas atrodas divi citi Apmeklētāji.

13.11. Šī Atrakcija ir atļauta tikai ar Operatora darbinieka izsniegto Inventāru - drošības sistēmu. Nav atļauta Atrakcijas izmantošana ar citu ekipējumu vai priekšmetiem.

Milzu šūpoļu lietošanas drošības noteikumi

14. Milzu šūpoles

14.1. Milzu šūpoles ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kurā Apmeklētājs tiek iestiprināts drošības jostās un palaists vaļā ļaujot izbaudīt brīvo kritienu un izšūpošanos (turpmāk – “Milzu šūpoles”).

14.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

14.2.1. minimālais vecums 7 gadi;

14.2.2. minimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 20 kg;

14.2.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

14.2.4. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

14.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Milzu šūpolēm, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

14.4. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību.

14.5. Apmeklētājiem, kuri lieto Atrakciju, kā arī Apmeklētājiem, kuri vēro Atrakciju, jābūt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, gan šūpošanās laikā, gan laikā, kad Apmeklētājs tiek pacelts gaisā ar vinčas palīdzību.

14.6. Apmeklētājam ir stingri aizliegts patvaļīgi bez Operatora darbinieka klātbūtnes izmantot Atrakciju, t.sk., iekāpt šūpolēs un uzsākt šūpošanos.

14.7. Apmeklētājam ir tiesības uzsākt šūpošanos Atrakcijas teritorijā tikai pēc tam, kad Atrakcijas teritorija ir pilnīgi brīva un tajā neatrodas neviena nepiederoša persona, izņemot Operatora darbinieku.

14.8. Apmeklētājam ir tiesības uzsākt šūpošanos, kad Apmeklētājs ir pārliecinājies par Atrakcijas teritorijas atbilstību šūpošanās drošumam un konstatējis, ka šūpošanās laikā netiks apdraudēta paša Apmeklētāja vai trešo personu dzīvība un veselība, kā arī Apmeklētājs ir pilnībā iesprādzēts drošības sistēmas inventārā.

14.9. Apmeklētājam ir aizliegts apzināt veikt manevrus, kas varētu palielināt šūpošanās ātrumu un radīt riskus, kā rezultātā Apmeklētājs varētu izkrist no šūpolēm.

14.10. Apmeklētājam ir pienākums bez iebildumiem nekavējoties izpildīt visus Operatora darbinieka dotos mutiskos norādījumus, lai lidojums būtu drošs, kā arī veselībai un dzīvībai nekaitīgs.

Vāverēna ciemata lietošanas drošības noteikumi

15. Vāverēna ciemats

15.1. Vāverēna ciemats ir Atpūtas Kompleksā īpaši norobežota teritorija, kurā ir izveidots bērnu laukums ar dažādām Atrakcijām un izklaides iespējām bērniem (piemēram, bet ne tikai piepūšamā atrakcija “Jampadracis mežā”, bērnu ekskavatoriņš, batuti, kā arī citas atrakcijas ar rāpšanos, līšanu, kāpšanu, šļūkšanu, lēkāšanu u.c.), (turpmāk – “Vāverēna ciemats”).

15.2. Vāverēna ciemats Atrakcijas ir paredzētas Bērniem, kuru vecums ir no 2 līdz 12 gadiem.

15.3. Piedalīties jebkurās Vāverēna ciemata Atrakcijās ir atļauts tikai nepārtrauktā Aizbildņa uzraudzībā.

15.4. Pirms došanās Vāverēna ciemata Atrakcijās Apmeklētājs iepazīstas ar Noteikumiem un Intrografikām. Aizbildnis uzņemas pilnu atbildību un nodrošina, lai Bērns Vāverēna ciemata teritorijā uzvestos saskaņā ar minētajiem noteikumiem un prasībām.

15.5. Ar šo Aizbildnis apzinās un piekrīt, ka Operators Vāverēna ciemata Atrakciju ietvaros nesniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus. Operatora darbinieki pieņem Žetonus, izsniedz aproces un uzrauga vispārējo kārtību, bet nav atbildīgi par Bērniem, kas piedalās Atrakcijās. Ievērojot minēto, Aizbildnis uzņemas pilnu atbildību par Bērna un Bērnam nodarītu mantisku un nemantisku kaitējumu, Bērna veselību un drošību, kā arī jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Operatoram.

15.6. Operators nodrošina, ka Atrakciju aprīkojums ir projektēts un izvietots tā, lai nodrošinātu Aizbildņa piekļuvi un tas varētu uzraudzīt un pieskatīt Bērnu.

15.7. Aizbildnis uzrauga un uzņemas atbildību par Vāverēna ciematā ienestajām personīgajām mantām. Aizbildnis apzinās, ka Operatora darbinieki neuzņemas atbildību par šādu mantu pieskatīšanu, nozagšanu vai pazušanu.

15.8. Aizbildnis nodrošina, ka Vāverēna ciematā esošās ierīces un aprīkojums tiek izmantots atbilstoši tā mērķim un ekspluatācijas noteikumiem.

15.9. Atrodoties Vāverēna ciemats teritorijā un izmantojot tajā atrodošās Atrakcijas, ir aizliegts:

15.9.1. pārvietoties, izmantojot mehāniskās vai citas iekārtas, kas varētu apdraudēt citus mazākos Apmeklētājus (velosipēdi, skrituļdēļi, skeiti, longbordi, skrituļriteņi); kā izņēmums no minētā, ir atļauts teritorijā atrasties ar bērnu ratiņiem, ar nosacījumu, ka tie netraucē un neapdraud pārējos Apmeklētājus un/vai bērnu ratiņos atrodošos bērnu (piemēram, bet ne tikai neaizšķērso ceļu, novietoti tādējādi, ka aiz tiem nevar aizķerties un paklupt, novietoti tādējādi, ka bērnu ratiņos gulošo bērnu neapdraud lidojošas vai krītošas Atrakciju detaļas, nebojā Atrakciju dekorācijas u.tml.);  

15.9.2. patvaļīgi pārvietot Vāverēna ciematā esošo aprīkojumu, dekorācijas un elementus;

15.9.3. piegružot un citādi piesārņot Vāverēna ciemata Atrakcijas un tam pieguļošo teritoriju;

15.9.4. ievest dzīvniekus;

15.9.5. lauzt, aprakstīt, apzīmēt vai citādi bojāt Vāverēna ciemata aprīkojumu, tur izvietotos elementus, dekorācijas un norādes;

15.9.6. uz Atrakcijām ņemt līdzi galvassegas, telefonu, somas, pārtiku, dzērienus, asus vai citus priekšmetus, kas var traucēt, savainot vai izkrist no kabatām. Minētie priekšmeti glabājas pie Aizbildņa;

15.9.7. grūstīties, agresīvi uzvesties un citādi traucēt pārējos Bērnus (minētais jo īpaši attiecas uz Vāverēna ciemata atrakciju “Jampadracis mežā” un batutiem).

15.10. Maksimālais dalībnieku atrakcijā “Jampadracis mežā” skaits ir 12.

15.11. Atrakcijās “Jampadracis mežā” un batutos nedrīkst atrasties apavos. Pirms minēto Atrakciju izmantošanas apavi Bērnam ir jānovelk un tos uzrauga Aizbildnis.

15.12. Bērnu ekskavatoriņu izmanto rindas kārtībā. Pirms Atrakcijas izmantošanas ir jāiepazīstas un stingri jāievēro uz vadības pults izvietotā instrukcija.

15.13. Apmeklētāja pienākums ir vērsties pret jebkuriem šo Noteikumu vai Intrografiku prasību pārkāpumiem un bojājumiem pēc iespējas cenšoties tos novērst vai pārtraukt, kā arī vienmēr informējot Operatora darbinieku par šādu situāciju.

Brīvdabas skrejriteņa lietošanas drošības noteikumi

17. Brīvdabas skrejritenis

17.1. Brīvdabas skrejritenis ir Atpūtas Kompleksa teritorijā izvietota Atrakcija, kas paredz ātru un azartisku nobraucienu ar skrejriteni par speciāli izveidotu meža trasi. (turpmāk – “Brīvdabas skrejritenis”).

17.2. Apmeklētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

17.2.1. minimālais vecums 8 gadi;

17.2.2. maksimālais svara ierobežojums ne mazāk kā 40 kg;

17.2.3. Apmeklētājam nedrīkst būt bijuši kakla savainojumi vai traumas, sirdsdarbības traucējumi, asinsspiediena traucējumi; nedrīkst būt sastieptas vai pārrautas cīpslas; nedrīkst būt pārciesti roku vai plecu lūzumi; nedrīkst būt muguras, kakla, kaulu vai muskuļu savainojumi vai problēmas, nedrīkst būt citādi veselības traucējumi, kas Atrakcijas rezultātā varētu saasināties;

17.2.4. stingri aizliegts izmantot grūtniecēm.

17.3. Apmeklētājs pirms Atrakcijas noklausās Operatora darbinieka instruktāžu par Brīvdabas skrejriteņa Atrakciju, kā arī iepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku.

17.4. Apmeklētājam ir jābūt slēgta tipa apaviem. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt savu apģērbu un aksesuārus, lai pārliecinātos, ka tie netraucē drošu dalību Atrakcijā. Nav atļauts ņemt līdzi foto aparātu, ēdienus, dzērienus, galvassegu, mugursomu, kā arī jebkādus citus asus vai nepiederošus priekšmetus. Jāpārliecinās, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kas var izkrist, sadurt vai traucēt (tajā skaitā auskarus, pulksteņus, sprādzes, jostas u.tml). Gariem matiem ir jābūt saņemtiem zirgastē vai citādi savāktiem, lai netraucētu drošu kustību. 

17.5. Apmeklētājam tiek izsniegts skrejritenis, ar kuru tas dodas tālāk uz pacelšanās sākumu. Notiek pacelšanās ar pacēlēju, kuras beigās sākas trase. Pacelšanās laikā ir kategoriski aizliegts atāķēties no pacēlēja sistēmas, braukt zigzagā, kā arī veikt jebkādas citas straujas kustības un manevrus, kas varētu traucēt vai apdraudēt paša Apmeklētāja un pārējo Apmeklētāju drošību un veselību.

17.6. Apmeklētājs ir informēts, ka gan pacelšanās, gan nobrauciena laikā ir jāievēro vismaz 5 m distance ar citiem Apmeklētājiem, lai izvairītos no sadursmes.  Nav atļauta viena skrejriteņa lietošana vienā nobrauciena reizē vairākiem Apmeklētājiem. 

17.7. Apmeklētājs apzinās, ka konkrētā Atrakcija ir saistīta ar risku, un līdz ar to Atrakcijas laikā tas uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvību un veselību sakarā ar Atrakcijas izmantošanu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar Operatora darbību un/vai bezdarbību. Minētā sakarā Apmeklētājs patstāvīgi novērtē braukšanas ātrumu un bremzēšanas nepieciešamību.

17.8. Kategoriski aizliegts izbraukt ārpus veidotās trases, kas paredzēta šai Atrakcijai, gan pacelšanās laikā, gan veicot nobraucienu.

Baskāju "Riekstu takas" lietošanas drošības noteikumi

18. Baskāju “Riekstu taka”

18.1. Baskāju “Riekstu taka” ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas iekļauj 850 m garu pastaigu pa dažādiem segumiem, kas veidoti no dažādiem dabas (oļi, čiekuri, smiltis u.c.) un mākslīgajiem elementiem (turpmāk – Baskāju “Riekstu taka”)

18.2. Atrakcijas apmeklēšanai nav noteikti vecuma ierobežojumi, jo pastaiga neparedz papildus piepūli vai īpašu spēka pielietošanu. Neskatoties uz minēto, Bērniem līdz 6 gadu vecumam Baskājas “Riekstu taka” apmeklēšana ir atļauta tikai Aizbildņa pavadībā.

18.3. Pirms došanās pastaigā Apmeklētājam jāiepazīstas ar Noteikumiem un attiecīgo Intrografiku. Turklāt pie Atrakcijas ieejas no Operatora darbinieka jāsaņem attiecīga aproce vai zīmogs, kas apliecina atļauju doties pastaigā.

18.4. Pēc iepriekšminētā punkta izpildes, Apmeklētājs novelk apavus un atstāj tos paredzētajā vietā. Ar šo Apmeklētājs apzinās, ka Operators neuzņemas atbildību par nozaudētiem, nozagtiem vai citādi pazudušiem apaviem. Pēc Atrakcijas paveikšanas tiek nodrošināta iespēja noskalot pēdas.

18.5. Apmeklētājam ir pienākums pastaigu veikt stingri pēc Atrakcijas teritorijā izvietotajām norādēm. Nav atļauts novirzīties no maršruta un pastaigu veikt pa teritoriju, kas ir ārpus Baskāju “Riekstu takas”. Gadījumā, ja Apmeklētājs ir novirzījies no maršruta, tad ir jāturpina ceļš no kalna uz leju virzoties uz pastaigas sākumpunktu.

18.6. Apmeklētājam ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

18.6.1. jebkādā veidā piesārņot, postīt vai bojāt pastaigas posmu segumu, speciāli veidotās dekorācijas, pastaigas aprakstus un zīmes;

18.6.2. piegružot vai citādi piesārņot Atrakcijas teritoriju (tajā skaitā, bet ne tikai, bojāt apkārt esošos krūmus, kokus un augus; atstāt ēdienu, dzērienu vai to iepakojumu paliekas u.tml.);

18.6.3. rīkot piknikus, dedzināt uguni vai veikt cita veida darbības vai izklaides, kas nav paredzētas šīs Atrakcijas ietvaros;

18.6.4. nav atļauts Atrakciju izmantot ar dzīvniekiem.

Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Pateicamies, ka iepazīstaties ar interneta vietnes www.riekstukalns.lv (“Vietne”) Privātuma politikas noteikumiem (“Privātuma politika”).

Vietnes īpašnieks un datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”, reģistrācijas numurs 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga, LV- 1004. (“Riekstukalns”).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Vietnes lietotājiem (“Lietotājs”) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas iegādājoties preces vai pakalpojumus Vietnes interneta veikalā. Vietnē norādītā informācija tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai Privātuma politikai. Lietojot Vietni, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un/vai izmantojot Vietnes pakalpojumus.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

2. Ievāktie personas dati

Iegādājoties Riekstukalns pakalpojumus Vietnē, tiek iegūta šāda informācija:

a) vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, klienta bankas rekvizīti;

b) šos datus Lietotājs iesniedz labprātīgi, veicot pirkumu Vietnē, turklāt sniedzot piekrišanu Privātuma politikai.

Lietotāja dati tiek saņemti arī šādos gadījumos:

a) informācija par Lietotāja datoru un Vietnes apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

b) informācija par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un Riekstukalnu (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);

Pakalpojumi neattiecas uz personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Ja mēs atklājam, ka esam saņēmuši bērna personas datus, kas nav vismaz 13 gadu vecs, mēs apturam Vietnes interneta veikala  pakalpojuma sniegšanu un izdzēšam datus no savām sistēmām. Ja esat bērna vecāks vai aizbildnis un ziniet, ka Jūsu bērns ir sniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu veikt nepieciešamās darbības normatīvo aktu ietvaros.

3. Izmantošanas mērķi

Lietotāja dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

a) lai nodrošinātu biļešu un dāvanu karšu pārdošanu tiešsaistē Vietnē bez kuriem biļešu un dāvanu karšu iegāde nebūtu iespējama;

b) rezervētu Riekstukalna apmeklējuma laiku;

c) nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;

d) lai iegūtu statistikas datus par Vietnes apmeklējumu skaitu. Šajos statistikas datos netiek identificēta persona;

e) lai iegūtu statistikas datus rezervāciju vēstures pārskatīšanai un analītikai, kā arī tādiem nolūkiem, kas ir pamatoti ar normatīvo aktu prasībām un no tiem izrietošiem pienākumiem;

f) atsauktos uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem vai sūdzībām par Vietni un interneta veikala darbību.

4. Sīkdatnes

Vietnē www.riekstukalns.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tā tiek atvērta. Sīkdatne Vietnei palīdz atcerēties Jūsu uzstādītos iestatījumus (piemēram, valodu, ielādētos attēlus, attēlošanas iestatījumus u.c.), ar kādiem esat izvēlējies Vietni skatīt, lai katru reizi Jums tie nebūtu jānorāda un jāielādē no jauna.

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Lietotājam sniegtos pakalpojumus, kā arī lai analizētu tā darbības mūsu Vietnē un sniegtu kvalitatīvāku servisu.

Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu Vietni, vai esat jauns Lietotājs un ko esat apskatījis mūsu Vietnē. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.    

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

a) atcerētos Jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);

b) iegūtu statistikas datus (piemēram, kā Jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt Vietnes darbību;

c) nodrošinātu Jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

Patstāvīgās sīkdatnes mēs izmantojam, lai nodrošinātu Jums lielāku ērtību. Sīkdatnes, kuras atceras kurus banerus Lietotājs jau vienreiz aizvēris, tiek uzglabātas vienu stundu, bet sīkdatnes, kuras atpazīst izvēlēto valodu, tiek uzglabātas vienu mēnesi.
Mājaslapā tiek izmantotas arī trešās puses sīkdatnes.
Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt patstāvīgi (atļaut vai aizliegt), izmantojot pārlūkprogrammu. Aizliedzot mājaslapai izmantot sīkdatnes, biļešu iegāde tiešsaistē būs iespējama.

Instrukcijas, kā konfigurēt sīkdatnes, varat atrast šeit:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu Vietnes apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu www.riekstukalns.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.riekstukalns.lv glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama šeit.  

5. Trešās personas

Mūsu darbinieki un sadarbības partneri lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un ievērojot normatīvo aktu prasības un šo Privātuma politiku.

Mēs apliecinām, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina normatīvo tiesību aktu prasību ievērošanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neviena elektroniskās glabāšanas metode nav absolūti droša, uzticama un neievainojama, un mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus citām trešajām personām, izņemot:

a) saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

b) normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

c) normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai;

d) datu bāzes un interneta vietnes uzturētājiem un apstrādātājiem.

6. Uzglabāšana

Vietnē esošie dati tiek uzglabāti saskaņā ar ierastajām, vispārpieņemtām drošības prasībām. Aicinām Vietnes Lietotājus apzināties, ka jebkura informācija, kas nodota caur internetu nav 100% drošībā un Lietotājam pašam jāuzņemas atbildība, kāda informācija un cik lielā apmērā tiek sniegta pakalpojumu sniedzējiem.

Datu uzglabāšanas ilgums atkarīgs no datu veida un ievērojot normatīvo aktu prasības un šādus principus:

a) dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;

b) datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

c) pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus; 

d) ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats

Visi personas dati tiek glabāti līdz likumā noteiktā termiņa beigām un pēc tam tiek dzēsti.

7. Lietotāja tiesības

Lietotājam ir šādas tiesības:

a) tiesības pieprasīt pilnīgu datu dzēšanu no Vietnes;

b) tiesības jebkurā laikā piekrist vai atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā;

c) tiesības pieprasīt personu datus – uzzināt visus datus, kādus esam par Jums ievākuši sadarbības laikā.

8. Izmaiņas un saziņa

Riekstukalns patur tiesības mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.riekstukalns.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Ja vēlaties uzdot papildus jautājumus par datu izmantošanu, dzēst datus no mūsu sistēmas vai iegūt citu informāciju par Jūsu datiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz info@riekstukalns.lv.

Elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

Aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

 1. Šis dokuments nosaka Aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” (adrese “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads) elektroniskās dāvanu kartes pārdošanas noteikumus un nosacījumus.
 2. Iegādājoties elektronisko dāvanu karti, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem.
 3. Elektroniskās dāvanu kartes pārdevējs ir SIA “Riekstu kalns”, reģistrācijas Nr. 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga.
 4. Elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas vieta ir Aktīvās atpūtas komplekss “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads.
 5. Dāvanu karti var apmaksāt tiešsaistē, izmantojot apmaksas sistēmu Paysera. Apmaksājot Jūsu izvēlēto summu par elektronisko dāvanu karti, Jums tiek dota iespēja izdrukāt elektronisko dāvanu karti ar unikālu numuru. Ja elektronisko dāvanu karti neesat izdrukājis pirkuma veikšanas brīdī, tad arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta elektroniskā dāvanu karte .pdf formātā ar unikālu dāvanu kartes numuru. Dāvanu kartes numurs sniedz informāciju Pārdevējam par Pircēja tiesībām iegūt izvēlēto pakalpojumu.
 6. Elektroniskās dāvanu kartes summu ir jāizmanto visu vienā pirkuma reizē.
 7. Dāvanu karti nevar izmantot tiešsaistes pakalpojumu apmaksai (piemēram, bet ne tikai, www.bookla.com,  www.bilesuparadize.lv, www.skipassbaltics.eu), instruktoru pakalpojumiem un norēķiniem kafejnīcā!
 8. Elektroniskā dāvanu karte derīga 1 (vienu) kalendāro gadu no pirkuma izdarīšanas brīža.
 9. Dāvanu karte nav atmaksājama, pagarināma vai apmaināma pret naudu.
 10. Elektroniskā dāvanu karte ir jāuzrāda aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” kasēs un jāapmaina pret Jūsu izvēlēto pakalpojumu.
 11. Pieejamo pakalpojumu klāsts ir atkarīgs no gadalaika un sezonas. Par tajā brīdī aktuālajiem pakalpojumiem informācija ir pieejama mājas lapā www.riekstukalns.lv vai zvanot pa info telefonu +371 28777888.
 12. Ja nepieciešams, SIA “Riekstu kalns” izrakstīs apliecinājumu par pirkumu, lūdzu zvaniet +371 28777888 vai rakstiet uz e-pastu info@riekstukalns.lv
 13. No elektroniskās dāvanu kartes iegādes brīža Pircējs ir personīgi atbildīgs par tā drošību. Elektroniskās dāvanu kartes pircējs nodrošina, ka unikālās dāvanu kartes identifikācijas nenonāk trešo personu rokās un netiek izmantots ļaunprātīgi.
 14. Pircējs, iegādājoties elektronisko dāvanu karti, piekrīt elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem. Nododot elektronisko dāvanu karti citai personai, Pircēja pienākums ir informēt saņēmēju par lietošanas noteikumiem un ir atbildīgs par to, ka saņēmējs šos noteikumus ievēro.
 15. Vairāk informācija par elektronisko dāvanu karti ir pieejama pakalpojumu sniegšanas vietā aktīvās atpūtas kompleksā “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads.
Ziema
Trases lietošanas noteikumi

Slēpošanas trases "Riekstukalns" lietošanas līguma noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumi nosaka trases un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk pacēlāja un trases lietošanas biļeti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās derīgu Biļeti, kas ir pirkta vai saņemta bāzes kasēs no bāzes personāla. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot trasi vai kurai nav derīgas biļetes, nav tiesību izmantot trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai nederīgu biļeti vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Trasē ir aizliegta suņu un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. INVENTĀRS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm vai sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar speciāliem stiprinājumiem tiem paredzētajās vietās ( turpmāk „Inventārs”).

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā .

3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas, bet slēpju stiprinājumiem ir jābūt aprīkotiem ar bremžu „ķepiņām” , lai sniega dēlis vai slēpes bez lietotāja ziņas nevarētu noslīdēt pa nogāzi un nodarīt zaudējumus vai savainot citus Lietotājus. Slēpju nūjām lejas daļā ir jābūt aizsargšķīvīšiem.

3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu nobrauciena inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir drošā un saprātīgā attālumā no pacēlāja ceļa vai ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja ceļa (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”). Par pacēlāja ceļu uzskatāma nosacītā līnija, pa kuru lietotāji paceļas pa nogāzi, izmantojot pacēlāju.

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītas ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgā formas tērpā vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonu. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties kājām pa Trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa Trasi kritiena dēļ) vai, lai palīdzētu nelaimes gadījumā, Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt vai sēdēt Trases nobrauciena zonā vai uz pacēlāja ceļa ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Par pamatu var uzskatīt kritienu, inventāra defektu, palīdzību cietušajam, palīdzību citam nokritušam Lietotājam. Pēc apstāšanās ir jācenšas pēc iespējas ātrāk atbrīvot Trases nobrauciena zonu.

4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

4.9. Trases daļu, ko sauc par „Snovborda parku” un, kas ir atzīmēts ar attiecīgu norādi, drīkst lietot personas, kas nav iesācēji un kuru prasmes ir atbilstošas tramplīnu un slaidu grūtības pakāpei. Lietotāji drīkst lietot Snovborda parku tikai ar ķiverēm galvā un ne jaunāki par 16 gadiem. Personālam ir tiesības jebkuram Lietotājam aizliegt lietot Snovborda parku, ja viņa spējas vai nobrauciena veids apdraud pašu vai pārējos apmeklētājus.

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Slēpotājus.

5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu.

5.3. Lietotājs drīkst uzsāk nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par Trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlājs. Lietotājam ir aizliegts atrasties Trases nobrauciena zonā, ja tajā strādā vai atrodas retraks (sniega traktors). Lietotājam ir pienākums dot ceļu retrakam (sniega traktoram) vai Trases dienestu speciālajam transportam.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs, kurš brauc no augšpuses ir atbildīgs par sadursmi ar zemāk atrodošos vai priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās Trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot nosacīto līniju, kas atdala pacēlāja ceļu no Trases nobrauciena zonas.

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. PACĒLĀJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Pirms pacelšanās:

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja, drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma. Ar vienu pacēlāja āķi/turekli ( „Tablešu” un tipa pacēlājiem) drīkst pacelties tikai viens Lietotājs. Ar āķi/enkuru („T-bar” tipa pacēlājiem) drīkst pacelties ne vairāk kā divi Lietotāji. Paceļoties ar "T – bar” tipa pacēlāju divatā, jāraugās lai abi lietotāji būtu vienāda auguma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlāju ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja, lai tas varētu palīdzēt.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, kabatām un aizdarei ir jābūt ciet, lai pacēlēja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pacelšanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis/Enkurs”), neaizķeras aiz tā.

6.2. Uzsākot pacelšanos:

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja. Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no sniega dēļa stiprinājuma.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā troses vertikālās līnijas, lai Lietotāju neskartu garām slīdošie pacēlēja Turekļi/Enkuri. Ja garām slīdošais Tureklis/ Enkurs šī iemesla dēļ ir bojājis Lietotāja apģērbu, Īpašnieks zaudējumus neatlīdzina.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, „Multilifta”(pacēlājs, kur turekļi ir piestiprināti tieši pie troses un trose atrodas lietotāja gurnu augstumā) tipa pacēlāja turekli novietojiet aiz muguras jostas vietas augstumā. „T-bar” tipa pacēlāju turekli/enkuru aiz muguras zem gurnu līnijas, „Tablešu” tipa pacēlāju tureklis/āķis jānovieto starp kājām.

6.3. Pacelšanās laikā:

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot pagriezienus un līkloču kustības un ievērojot pacelšanās ceļu. Kritiena gadījumā pēc iespējas ātrāk ir jāatbrīvo pacēlāja ceļš.

6.3.3. Lietotājam ir aizliegts atlaist Turekli/Enkuru tieši pirms pacēlāja balstiem.

6.4. Beidzot pacelšanos:

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Tureklis/Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kāda Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot “STOP” pogu.

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlāja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja biļetes darbības laiks ir sācies un viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis, laika vai jebkādi citi apstākļi.

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

9.3. Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, lietojusi viltotu biļeti, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.

Inventāra nomas līguma noteikumi

1.        Ar šo Līgumu Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem lietošanā par maksu šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto inventāru (turpmāk – „Inventārs”).

2.        Par Inventāra lietošanu Īrnieks maksā Izīrētājam šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzēto īres maksu (turpmāk – „Īres maksa”). Kopējā Līguma summā ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.

3.        Īrnieks apņemas lietot Inventāru saskaņā ar ziemas atpūtas kompleksa "Riekstukalns" (turpmāk – Slēpošanas trase) lietošanas līguma noteikumiem. Noslēdzot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumiem, tos pilnībā izprot un tiem piekrīt.

4.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, veicot nobraucienus Slēpošanas trasē. Inventāru Īrnieks apņemas lietot, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

5.        Īres maksu pilnā apmērā Īrnieks maksā avansā, saņemot Inventāru.

6.        Saņemot Inventāru, Īrnieks pārliecinās, vai tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā. Īrniekam ir tiesības lietot tikai lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Gadījumā, ja, saņemot Inventāru, vai tā lietošanas laikā Īrnieks konstatē, ka Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, viņam par to rodas šaubas vai nav nepieciešamo zināšanu, lai to pārbaudītu, Īrnieks nekavējoties par to informē Izīrētāja darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Īrnieks nav atbildīgs par Inventāra bojājumiem vai citiem tā trūkumiem, kā rezultātā Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, Īrniekam tiek izsniegts cits Inventārs.

7.        Ja, saņemot Inventāru, tiek konstatēts, ka tam ir bojājumi vai citādi tā trūkumi (noberzta krāsa, plīsums, utml.), tomēr tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, par konstatētajiem Inventāra bojājumiem vai trūkumiem tiek izdarīta attiecīga atzīme šī Līguma Sevišķajos noteikumos.

8.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzētajā Inventāra īres laikā (turpmāk – „Īres laiks”). Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, izņemot, ja puses rakstiski vienojas citādi. Gadījumā, ja Īrnieks neatgriež Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, par katru nokavēto stundu, tai skaitā – – arī par nepilnu stundu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža, Īrnieks apņemas maksāt Īres maksu par attiecīgi pārtērēto laiku.

9.        Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Iznomātājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu.

10.      Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru tādā tehniskā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Inventārs saņemts. Atgrieztajam Inventāram jābūt notīrītam, bez bojājumiem un derīgam tā turpmākai lietošanai. Īrniekam ir jānodrošina Inventāra saglabāšanu, t.sk., arī no tā nozagšanas

11.      Īrniekam nav tiesības nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītās nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas visu atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam un trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

12.      Īrnieks atbild par Inventāra bojājumu un citu tā trūkumu, kā arī par Inventāra zādzību, ja tas notiek, Inventāra Īres laikā. Ja bojājums vai cits trūkums nav norādīts šī Līguma Sevišķajos noteikumos, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā, ja vien Īrnieks nepierāda pretējo. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot gadījumu, kad Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

13.      Īrnieks atbild par jebkuru Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, izņemot nejaušus zaudējumus, kas Izīrētājam vai trešajām personām radušies nejauša notikuma vai nepārvaramas varas rezultātā.

14.      Gadījumā, ja Inventāra Īres laikā Inventārs tiek sabojāts vai kā citādi vairāk nav piemērots tā lietošanai, kā arī, ja tas tiek pazaudēts vai nozagts, Īrnieks par to nekavējoties informē Izīrētāja atbildīgos darbiniekus, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību.

15.      Ja Īrnieks Inventāru neatgriež vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas maksāt šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto attiecīgās Inventāra vienības cenu nekavējoties pēc Inventāra nodošanas vai īres termiņa beigām, ja puses rakstiski nevienojas citādi.

16.      Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā Inventāra labošanu vai citu tā trūkumu novēršanu.

17.      Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

18.      Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri Slēpošanas trasē atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram.

19.      Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības.

20.      Ar šo Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs pats vai pilnvarot trešās personas Izīrētāja uzdevumā uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Izīrētājs minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lietotājs apliecina savu piekrišanu Īpašnieka tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam.

21.      Izīrētājs apņemas neizpaust šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītos Īrnieka personas datus, kā arī veikt to nepieciešamo apstrādi, ievērojot Personas datu aizsardzības likuma noteikumus.

22.      Lai nodrošinātu šajā Līgumā uzņemto saistību izpildi, Īrnieks iemaksā Izīrētājam drošības naudu vai iedod citu nodrošinājumu. Izīrētājam ir aizturējuma tiesības uz nodrošinājumu, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šī  Līguma izrietošas saistības.

23.      Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katram Līdzējam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šī Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz visu no šī Līguma izritošo saistību pilnīgai izpildei.

Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi

19. Skatu tornis

19.1. Skatu tornis ir Atrakcija Atpūtas kompleksa teritorijā, kas atrodas Riekstukalna jaunākajā daļā, Mežkalnu korē un kura augstākā platforma ir 16 m augsta un kalna kore ir 80 m vjl (turpmāk – Skatu tornis).

19.2. Skatu tornis ir bezmaksas Atrakcija, tomēr tās izmantošana ir atļauta tikai iepazīstoties un stingri ievērojot Noteikumu un Intrografikas prasības.

19.3. Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk par 30 cilvēkiem. Skatu tornī ir jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā nedrīkst būt ne vairāk par 10 cilvēkiem.

19.4. Bērniem līdz 12 gadu vecumam atrašanās Skatu tornī ir atļauta tikai Aizbildņa pavadībā.

19.5. Ņemot vērā, ka Skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla, lai izvairītos no starpgadījumiem, stingri ieteicams izmantot piemērotus apavus un apģērbu.

19.6. Atrodoties Skatu tornī ir stingri aizliegtas sekojošas darbības:

19.6.1. šūpot, grūstīties vai veikt straujas kustības citā veidā, kas varētu apdraudēt tā stabilitāti;

19.6.2. smēķēt;

19.6.3. ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;

19.6.4. atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, sniegputenis, krusa, stiprs lietus u.tml.);

19.6.5. ienest, lietot vai atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;

19.6.6. ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;

19.6.7. ievest vai ienest dzīvniekus;

19.6.8. no Skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;

19.6.9. balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.

E-veikala lietošanas noteikumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RIEKSTU KALNS”

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 

1. Priekšmets

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIEKSTU KALNS”, reģistrācijas numurs  40003635029, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004, (turpmāk – Riekstukalns) ir izveidojusi, uztur un administrē interneta veikalu vietnē riekstukalns.lv (turpmāk – E-veikals).

1.2. Šie noteikumi regulē  attiecības starp Riekstukalnu un personu, kura veic Pirkumu(s) E-veikalā (turpmāk - Pircējs).

1.3. E-veikala Pirkumu izmantošanas vieta ir Aktīvās atpūtas komplekss “Riekstukalns”, kas atrodas “Riekstukalns - 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, LV-2125 (turpmāk – Atpūtas komplekss). Pirkumi var tikt izmantoti Atpūtas kompleksa darba laika un pakalpojumu sezonas ietvaros. Darba laiku un pakalpojumu sezonu nosaka  Riekstukalns,  informējot par to interneta vietnē www.riekstukalns.lv, sociālajos tīklos vai/un pie informatīvajiem plakātiem, kas izvietoti Atpūtas kompleksā.  

1.4. E-veikalā Pircējam tiek piedāvāta iespēja iegādāties biļetes pakalpojumu izmantošanai Atpūtas kompleksā (turpmāk - Biļete), kā arī dāvanu kartes minēto pakalpojumu izmantošanai atbilstoši kartes nominālvērtībai (turpmāk – Dāvanu karte). Biļete un Dāvanu karte kopā turpmāk – Pirkums.

 

2. Samaksas un piegādes noteikumi

2.1. Lietojot E-veikalu Pircējs  apliecina, ka:

2.1.1. ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona;

2.1.2. ir iepazinies, piekrīt un apņemas ievērot šos noteikumus, Atpūtas kompleksa lietošanas noteikumus,  kā arī jebkādus citus noteikumus, kādus Riekstukalns ir noteicis;

2.1.3. Pirkuma apmaksai neizmanto trešās personas maksājumu kartes datus;

2.1.4. sniedz patiesu un precīzu informāciju un datus.

2.2. Pirkuma veikšanai Pircējs norāda E-veikala attiecīgajā sadaļā prasīto informāciju un datus un apmaksā Pirkumu atbilstoši norādītajām instrukcijām.

2.3. Pēc Pirkuma apmaksas Pircējam uz e-pastu tiek atsūtīts apstiprinājums ar kodu, kas apliecina Pirkuma iegādes faktu (turpmāk – Apstiprinājuma kods).

2.4. Lai saņemtu un izmantotu Biļeti, Pircējam ir jāaktivizē 2.3.punktā minētais Apstiprinājuma kods (izņemot Disku golfa apmeklējumam). Lai saņemtu Biļeti pircējs aktivizē Apstiprinājuma kodu E-kioskā, kas atrodas pie Atpūtas kompleksā nomas telpās, Sporta trases un Platās trases pakājē, respektīvi, minētajā aparātā sekojot attiecīgām instrukcijām un ievadot kodu tiek saņemta (tas ir, izprintēta) Biļete. Lai saņemtu Dāvanu karti ir jādodas uz Atpūtas kompleksa kasi, Atpūtas kompleksa darba laikā ziemas sezonā.

2.5. Iegādājoties pacēlāju biļeti ar atlaidi (Biļete bērniem 8-12 gadiem, pensionāru, invalīdu biļete) Pircējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgu apliecību pēc Riekstukalna darbinieka pieprasījuma, arī atrodoties trasēs.

 

3. Pakalpojuma izmantošanas termiņš

3.1. Pirkuma drošību nodrošina uz Pircēja e-pastu nosūtītais unikālais Apstiprinājuma kods. Apstiprinājuma kods identificē Pircēju un Pirkumu. Ievērojot minēto, Pircējs apzinās, ka ir iespējama tikai vienreizēja Apstiprinājuma koda aktivizēšana un attiecīgi Pirkuma saņemšana un izmantošana.

3.2. Iegādātais Pirkums ir derīgs izmantošanai tikai pie nosacījuma, ja Apstiprinājuma kods ir aktivizēts, tas ir, izprintēta Biļete vai saņemta Dāvanu karte 2.5.punktā minētajā kārtībā.

3.3. Biļete ir derīga pakalpojumu saņemšanai tikai un vienīgi konkrētajā dienā, kad ir aktivizēts Apstiprinājuma kods. Pircēja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Atpūtas kompleksa darba laiku un ieplānot laiku tā, lai Pirkuma izmantošanai paredzētais laiks ir pietiekams. Dāvanu karte ir derīga vienu gadu no pirkuma izdarīšanas dienas.

3.4. Gadījumā, ja Dāvanu karte tiek izmantota tikai attiecībā uz daļu no tās nominālvērtības, Riekstukalns neizmantoto nominālvērtību neatmaksā.

3.5. Apstiprinājuma kods Biļetei var tikt aktivizēts tikai tekošās sezonas laikā. Nākamā sezonā kods nebūs derīgs.  Dāvanu kartes kods ir jāaktivizē 12 (divpadsmit) mēnešus no iegādes brīža. Pēc minētā termiņa Apstiprinājuma kods zaudē spēku un Pirkums nevar tikt izmantots.

 

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pirkuma iegādes dienas, ja Pirkumā norādītie pakalpojumi šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav izmantoti vai uzsākta to izmantošana. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar saņemto Aktivizācijas kodu ir jānosūta uz Riekstukalna juridisko adresi: Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004 un/vai uz e-pastu info@riekstukalns.lv, ja atteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

4.2. Pircējs apzinās un ir informēts, ka ar Apstiprinājuma koda aktivizēšanas brīdi, kā norādīts 2.5.punktā, Pircējs zaudē tiesību izmantot atteikuma tiesības neatkarīgi no tā, vai Pircējs ir izmantojis ar Biļeti un/vai Dāvanu karti iegādātos pakalpojumus. Ievērojot minēto, Biļetes netiek atgrieztas un mainītas pret naudu vai citādi, izņemot gadījumus, ja Riekstukalns ir paziņojis savādāk.

 

5. Citi noteikumi

5.1. Riekstukalns ir tiesīgs veikt Pircēja personīgo datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, bloķēšanu, dzēšanu u.tml.) atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir Riekstukalns.

5.2. Datu uzglabāšanas mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, statistikas veikšana, kā arī mārketinga aktivitāšu realizēšana. Pircējs ir pilnā apmērā atbildīgs par iesniegto datu pareizumu, informācijas un tā paustās gribas patiesumu.

5.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī lūgt tā personīgo datu dzēšanu un/vai mainīšanu vēršoties ar šādu lūgumu pie Riekstukalna.

5.4. Riekstukalns un/vai Pircējs nav atbildīgi par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no tām neatkarīgu iemeslu dēļ, tas ir, ko izraisījuši apstākļi, kuri nav pušu varā, tās nav varējušas tos paredzēt un/vai ietekmēt.

5.5. Visa informācija, tajā skaitā vizuālā, tehniskā un cita, kas ir izvietota www.riekstukalns.lv mājaslapā ir ekskluzīvs Riekstukalna īpašums. Jebkāda minētās informācijas kopēšana, izplatīšana, izvietošana, modificēšana u.c. darbības bez iepriekšējas rakstiskas Riekstukalns piekrišanas ir aizliegta.  

5.6. Gadījumā, ja Pircējam ir radušies jautājumi, neskaidrības un/vai pretenzijas,  Pircējs tiek aicināts sazināties ar Riekstukalna klientu servisu: tel. saziņai +371 28777888, e-pasts: info@riekstukalns.lv.

5.7. Riekstukalns ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos noteikumus, kā arī izdot papildus noteikumus un instrukcijas pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē www.riekstukalns.lv.

Privātuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Pateicamies, ka iepazīstaties ar interneta vietnes www.riekstukalns.lv (“Vietne”) Privātuma politikas noteikumiem (“Privātuma politika”).

Vietnes īpašnieks un datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Riekstu kalns”, reģistrācijas numurs 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga, LV- 1004. (“Riekstukalns”).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Vietnes lietotājiem (“Lietotājs”) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas iegādājoties preces vai pakalpojumus Vietnes interneta veikalā. Vietnē norādītā informācija tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai Privātuma politikai. Lietojot Vietni, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un/vai izmantojot Vietnes pakalpojumus.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

2. Ievāktie personas dati

Iegādājoties Riekstukalns pakalpojumus Vietnē, tiek iegūta šāda informācija:

a) vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, klienta bankas rekvizīti;

b) šos datus Lietotājs iesniedz labprātīgi, veicot pirkumu Vietnē, turklāt sniedzot piekrišanu Privātuma politikai.

Lietotāja dati tiek saņemti arī šādos gadījumos:

a) informācija par Lietotāja datoru un Vietnes apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

b) informācija par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un Riekstukalnu (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);

Pakalpojumi neattiecas uz personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Ja mēs atklājam, ka esam saņēmuši bērna personas datus, kas nav vismaz 13 gadu vecs, mēs apturam Vietnes interneta veikala  pakalpojuma sniegšanu un izdzēšam datus no savām sistēmām. Ja esat bērna vecāks vai aizbildnis un ziniet, ka Jūsu bērns ir sniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu veikt nepieciešamās darbības normatīvo aktu ietvaros.

3. Izmantošanas mērķi

Lietotāja dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

a) lai nodrošinātu biļešu un dāvanu karšu pārdošanu tiešsaistē Vietnē bez kuriem biļešu un dāvanu karšu iegāde nebūtu iespējama;

b) rezervētu Riekstukalna apmeklējuma laiku;

c) nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;

d) lai iegūtu statistikas datus par Vietnes apmeklējumu skaitu. Šajos statistikas datos netiek identificēta persona;

e) lai iegūtu statistikas datus rezervāciju vēstures pārskatīšanai un analītikai, kā arī tādiem nolūkiem, kas ir pamatoti ar normatīvo aktu prasībām un no tiem izrietošiem pienākumiem;

f) atsauktos uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem vai sūdzībām par Vietni un interneta veikala darbību.

4. Sīkdatnes

Vietnē www.riekstukalns.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad tā tiek atvērta. Sīkdatne Vietnei palīdz atcerēties Jūsu uzstādītos iestatījumus (piemēram, valodu, ielādētos attēlus, attēlošanas iestatījumus u.c.), ar kādiem esat izvēlējies Vietni skatīt, lai katru reizi Jums tie nebūtu jānorāda un jāielādē no jauna.

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Lietotājam sniegtos pakalpojumus, kā arī lai analizētu tā darbības mūsu Vietnē un sniegtu kvalitatīvāku servisu.

Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu Vietni, vai esat jauns Lietotājs un ko esat apskatījis mūsu Vietnē. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.    

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

a) atcerētos Jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.);

b) iegūtu statistikas datus (piemēram, kā Jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar mērķi uzlabot un optimizēt Vietnes darbību;

c) nodrošinātu Jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

Patstāvīgās sīkdatnes mēs izmantojam, lai nodrošinātu Jums lielāku ērtību. Sīkdatnes, kuras atceras kurus banerus Lietotājs jau vienreiz aizvēris, tiek uzglabātas vienu stundu, bet sīkdatnes, kuras atpazīst izvēlēto valodu, tiek uzglabātas vienu mēnesi.
Mājaslapā tiek izmantotas arī trešās puses sīkdatnes.
Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt patstāvīgi (atļaut vai aizliegt), izmantojot pārlūkprogrammu. Aizliedzot mājaslapai izmantot sīkdatnes, biļešu iegāde tiešsaistē būs iespējama.

Instrukcijas, kā konfigurēt sīkdatnes, varat atrast šeit:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu Vietnes apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu www.riekstukalns.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.riekstukalns.lv glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama šeit.  

5. Trešās personas

Mūsu darbinieki un sadarbības partneri lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos un ievērojot normatīvo aktu prasības un šo Privātuma politiku.

Mēs apliecinām, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina normatīvo tiesību aktu prasību ievērošanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neviena elektroniskās glabāšanas metode nav absolūti droša, uzticama un neievainojama, un mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus citām trešajām personām, izņemot:

a) saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

b) normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

c) normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai;

d) datu bāzes un interneta vietnes uzturētājiem un apstrādātājiem.

6. Uzglabāšana

Vietnē esošie dati tiek uzglabāti saskaņā ar ierastajām, vispārpieņemtām drošības prasībām. Aicinām Vietnes Lietotājus apzināties, ka jebkura informācija, kas nodota caur internetu nav 100% drošībā un Lietotājam pašam jāuzņemas atbildība, kāda informācija un cik lielā apmērā tiek sniegta pakalpojumu sniedzējiem.

Datu uzglabāšanas ilgums atkarīgs no datu veida un ievērojot normatīvo aktu prasības un šādus principus:

a) dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;

b) datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

c) pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus; 

d) ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats

Visi personas dati tiek glabāti līdz likumā noteiktā termiņa beigām un pēc tam tiek dzēsti.

7. Lietotāja tiesības

Lietotājam ir šādas tiesības:

a) tiesības pieprasīt pilnīgu datu dzēšanu no Vietnes;

b) tiesības jebkurā laikā piekrist vai atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā;

c) tiesības pieprasīt personu datus – uzzināt visus datus, kādus esam par Jums ievākuši sadarbības laikā.

8. Izmaiņas un saziņa

Riekstukalns patur tiesības mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.riekstukalns.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Ja vēlaties uzdot papildus jautājumus par datu izmantošanu, dzēst datus no mūsu sistēmas vai iegūt citu informāciju par Jūsu datiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz info@riekstukalns.lv.

Elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

Aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

 1. Šis dokuments nosaka Aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” (adrese “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads) elektroniskās dāvanu kartes pārdošanas noteikumus un nosacījumus.
 2. Iegādājoties elektronisko dāvanu karti, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem.
 3. Elektroniskās dāvanu kartes pārdevējs ir SIA “Riekstu kalns”, reģistrācijas Nr. 40003635029, juridiskā adrese Mūkusalas iela 46, Rīga.
 4. Elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas vieta ir Aktīvās atpūtas komplekss “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads.
 5. Dāvanu karti var apmaksāt tiešsaistē, izmantojot apmaksas sistēmu Paysera. Apmaksājot Jūsu izvēlēto summu par elektronisko dāvanu karti, Jums tiek dota iespēja izdrukāt elektronisko dāvanu karti ar unikālu numuru. Ja elektronisko dāvanu karti neesat izdrukājis pirkuma veikšanas brīdī, tad arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta elektroniskā dāvanu karte .pdf formātā ar unikālu dāvanu kartes numuru. Dāvanu kartes numurs sniedz informāciju Pārdevējam par Pircēja tiesībām iegūt izvēlēto pakalpojumu.
 6. Elektroniskās dāvanu kartes summu ir jāizmanto visu vienā pirkuma reizē.
 7. Dāvanu karti nevar izmantot tiešsaistes pakalpojumu apmaksai (piemēram, bet ne tikai, www.bookla.com,  www.bilesuparadize.lv, www.skipassbaltics.eu), instruktoru pakalpojumiem un norēķiniem kafejnīcā!
 8. Elektroniskā dāvanu karte derīga 1 (vienu) kalendāro gadu no pirkuma izdarīšanas brīža.
 9. Dāvanu karte nav atmaksājama, pagarināma vai apmaināma pret naudu.
 10. Elektroniskā dāvanu karte ir jāuzrāda aktīvās atpūtas kompleksa “Riekstukalns” kasēs un jāapmaina pret Jūsu izvēlēto pakalpojumu.
 11. Pieejamo pakalpojumu klāsts ir atkarīgs no gadalaika un sezonas. Par tajā brīdī aktuālajiem pakalpojumiem informācija ir pieejama mājas lapā www.riekstukalns.lv vai zvanot pa info telefonu +371 28777888.
 12. Ja nepieciešams, SIA “Riekstu kalns” izrakstīs apliecinājumu par pirkumu, lūdzu zvaniet +371 28777888 vai rakstiet uz e-pastu info@riekstukalns.lv
 13. No elektroniskās dāvanu kartes iegādes brīža Pircējs ir personīgi atbildīgs par tā drošību. Elektroniskās dāvanu kartes pircējs nodrošina, ka unikālās dāvanu kartes identifikācijas nenonāk trešo personu rokās un netiek izmantots ļaunprātīgi.
 14. Pircējs, iegādājoties elektronisko dāvanu karti, piekrīt elektroniskās dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem. Nododot elektronisko dāvanu karti citai personai, Pircēja pienākums ir informēt saņēmēju par lietošanas noteikumiem un ir atbildīgs par to, ka saņēmējs šos noteikumus ievēro.
 15. Vairāk informācija par elektronisko dāvanu karti ir pieejama pakalpojumu sniegšanas vietā aktīvās atpūtas kompleksā “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldones pagasts, Ķekavas novads.