9.2 °C
News Prices Contacts Buy online! Rules Web cameras
Riekstukalns is closed!
Web cameras
Winter
Rules for the operation of downhill ski runs in emergency situation

Latvijas Slēpošanas Federācija, Slēpošanas Trašu Asociācija, Latvijas Slēpošanas instruktoru asociācija

Rīgā, 2020. gada 21. Decembrī

( Papildināti 2021. g 29. janv. ar punktiem 1.1 un 7.1. korekciju punktā 2., 3., 5.1. un 6.)

Noteikumi kalnu slēpošanas trašu darbībai ārkārtas situācijas apstākļos

1. Nomas punkta darbība ir atļauta tikai ārtelpās. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka atgrieztais nomas inventārs, ķiveres un nūjas tiek dezinficētas pēc katras to lietošanas.

1.1. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka apmeklētājam stāvot rindā pēc inventāra ir iespēja ieturēt 2 m distanci no pārējiem rindā stāvošiem un vajadzības gadījumā jānodrošina personāls, kas pastāvīgi kontrolē rindu šīs prasības izpildei.  

2. Kopīgajā slēpošanas bāzes zonā, kas noklāta ar sniegu un ir izmantojama slēpošanai un snovbordam tiek ierobežots sporta nodarbēs iesaistīto personu skaits ar aprēķinu, ka vidēji tiek nodrošināts vismaz 50 m2 bāzes teritorijas vienai personai un apmeklētājam ir iespēja, slēpojot pa trasi lejā, ieturēt distanci vienam no otra vismaz 8 m. Gatavojoties nobraucienam kalna virsotnē vai atrodoties bremzētavas zonā apmeklētājiem ir jāievēro vismaz 2 m distance. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina šajās zonās pietiekama ārtelpas platība vai jālimitē apmeklētāju skaits trasē, lai cilvēkiem visā trases teritorijā apmeklētājiem ir iespēja atrasties vismaz 2 m attālumā vienam no otra.

3. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka trašu virsotnes vai bremzētavas zonā, kur ir pacēlāju starta vai finiša laukumi, personas, bez pacēlāja biļetes neatrodas ilgāk kā 5 minūtes un tikai, lai novērtētu trases un sniega stāvokli pirms iegādāties pacēlāja biļeti vai, lai pavadītu vai sagaidītu savu nepilngadīgo bērnu uz vai no treniņu sesijas. 

4. Lai nepieļautu vairāk cilvēku, kā paredzēts, atrašanos vienlaicīgi bāzes trašu zonā vai lielāku slēpotāju blīvumu kā viena persona uz 50 m2 uz kopējo ar sniegu noklāto platību, apmeklētājiem treniņu vai slēpošanas sesijas nepieciešamais laiks ir jārezervē iepriekš un attālināti.

5. Ja veidojas rinda pie pacēlājiem, tad slēpotājiem tajā jāatrodas vienam aiz otra, kolonnā ieturot vismaz 2 metru distanci, neatkarīgi no tā vai personas ir no vienas mājsaimniecības. Blakus var stāvēt tikai viens no vecākiem ar vienu bērnu.

5.1. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina koridoru ierobežošana kā arī personāls rindu kontrolēšanai. Personāls rindas kontrolei nevar paralēli veikt pacēlāja dežuranta pienākumus, tam ir jābūt atsevišķai personai un tā pamatpienākums ir rindas kontroles funkcija. Personālam rindas kontrolei pastāvīgi ir jābūt savā postenī laikā, kad trasē ir tāds apmeklētāju daudzums, ka rindā var sapulcēties, vairāk kā 10 cilvēki.

5.2. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka apmeklētāju daudzums vienā trasē pie viena pacēlāja tiek limitēts tā, ka stāvēšana pacēlāja rindā nav ilgāka par 2 minūtēm.

6. Ar vienu pacēlāja āķi vai krēslu ir atļauts pacelties tikai vienai personai, izņemot gadījumus, ja personas ir no vienas mājsaimniecības. Starp pacēlāja āķiem ir jābūt distancei vismaz 8 m. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina personāls, kas uzrauga šo prasību un nepieļauj, ka uz viena pacēlāja āķa vai vienā krēslā atrodas personas, kas nav no vienas mājsaimniecības.

7. Kafejnīcas darbība ir atļauta tikai ēdiena līdzņemšanai. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka kafejnīcas telpā gaidot vai pasūtot ēdienu vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viena persona uz 15 m2, distancē 2 m vienam no otra un ne ilgāk kā 10 minūtes.

7.1. Slēpošanas bāzei ir pienākums uzraudzīt savā apsaimniekošanā esošo zonu, kas tieši piekļaujas trasei un ir vismaz 100 m rādiusā no ar sniegu klātās teritorijas , lai šeit nenotiktu cilvēku, kas nav no vienas mājsaimniecības, drūzmēšanās. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina personāls vai jāslēdz līgums ar pašvaldības policiju šīs prasības izpildei. 

8. Treniņu un apmācības process iespējams:

8.1. Individuāls, kad iesaistītā persona nodarbojas individuāli, vai kopā ar vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem.

8.2. Individuāls ar treneri / instruktoru, kad treniņš notiek vienam pret vienu.

8.3. Individuāls grupā, kad sportojošo dalībnieku skaits nepārsniedz 10 cilvēkus bez trenera, vienā grupā. Šajā gadījumā sportistu kopskaits grupās nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo personu skaitu vienā slēpošanas trasē saskaņā ar šo noteikumu punktu nr. 4.

8.4. Slēpošanas bāzei treneru un instruktoru skaits, kas vienlaicīgi atrodas trasē ir jāieskaita kopējā bāzes apmeklētāju skaitā dotajā laika brīdī.

9. Slēpošanas bāzes pienākums ir visos veidos informēt apmeklētājus par trases lietošanas noteikumiem un nodrošināt personālu šo noteikumu ievērošanai.

Ski Centre Usage Agreement

Juridical terms of ski centre “Riekstukalns” usage agreement

1. General Terms:

 1.1. Terms of the present Ski Centre’s Usage Agreement shall determine regulations for use of the slope and nearby area (hereafter “Slope”), as well as rights and obligations of its user. The Slope consists of slope area and ski lifts (see the attached slope map). Ski slope is specially provided for downhill runs with mountain skis or a snowboard.

1.2. The present Agreement shall determine legal relations between the Slope user (hereafter “User”) and the owner (hereafter “Owner”). The Agreement shall be in force from the moment when a person purchases a ski lift and slope usage ski pass (hereafter "Ski pass") or when a person obtains the Owner’s official permission or confirmation to use the Slope.

1.3. The Owner shall give permission to the User to use the Slope in conformity with the terms of the present Agreement only.

1.4. The Slope shall be used only by persons with a valid Ski pass purchased or received in booking-office or from personnel of the Centre. A person shall not have a right to use the Slope if he/she has not received the Owner’s permission or does not have a valid Ski pass to use the Slope.

1.5. The present terms shall not be considered as the Owner’s offer. Person’s activity to purchase a Ski pass from the Owner or its authorized person shall be considered as an offer from a person to enter into agreement on these terms. Issue of a Ski pass by the Owner or its authorized person shall be considered as an acceptance. The Owner or its authorized person shall have no obligation to accept the offer. Neither these terms nor other conditions can be considered as guarantee or confirmation that the offer expressed by a person will be accepted.

1.6. Obligations of the User and rights of the Owner stipulated in this Agreement shall be legally binding also upon persons who actually use the Slope without Ski pass or void Ski pass, or use it before or after Ski pass validity time. In case a person uses the Slope, it shall be considered that he/she has accepted the terms of the present Agreement and approved them as legally binding.

1.7. The Slope can be used by 12 years old or older persons only. Persons under 12 years of age shall be allowed to use the Slope under direct supervision of adults only.

1.8. Neither leashed nor muzzled dogs and other animals shall be allowed on the Slope.

 

 2. Validity Period of the Agreement:

2.1. A person shall be considered as the User and the Agreement shall be legally binding upon him/her from the moment when he/she purchases a Ski pass.

 2.2. The User shall have rights to use the Slope during the validity period of the present Agreement only.

2.3. The validity period of the Agreement and accordingly right to use the Slope shall be terminated when time or number of downhill runs indicated on the Ski pass are over.

 2.4. The validity period of the Agreement and accordingly right to use the Slope shall be terminated if the person’s Ski pass is cancelled due to ignoring the terms of the Agreement.

 

3. Equipment:

3.1. The present Agreement shall entitle the User to use the Slope for downhill skiing with mountain skis or snowboard which are equipped with special bindings (fastenings) (hereafter “Equipment”).

3.2. In order to prevent any risks of causing any damages by the User to him/herself or other users, it will be allowed to use only Equipment in sound technical condition on the Slope. The User shall check the technical condition of his/her Equipment. In case the User has any doubts or has no information about the technical condition of his/her Equipment, he/she shall seek for specialists’ consultation/advice in Equipment rental store of the Slope.

3.3. A snowboard shall be equipped with a safety strap which is fixed to the snowboard binding and the User’s foot. Both snowboard and ski bindings shall be equipped with brakes in order to prevent accidental snowboard or skis downhill sliding which may cause damages or injuries to other users. Ski poles shall be equipped with baskets.

 3.4. The terms of the present Agreement shall be legally binding upon all users who use their own or third party’s Equipment, or hired it from the Owner.

3.5. Usage of sledges, films, distance skis and the like, as well as other downhill equipment shall be prohibited on the Slope except the equipment mentioned in paragraph 3.1.

 

 4. User’s Terms:

4.1. The User shall have rights to use only the part of downhill area (hereafter “Slope downhill area”) which is at a safe and reasonable distance from ski lift trail or area which is respectively outlined and/or marked off from the ski lift trail. The Ski lift trail is a theoretical line along which users go uphill using the ski lift.

 4.2. The User shall comply with the terms of the Agreement, observe signs and indications on the Slope related with its usage and Equipment. Similarly, the User shall comply with requests or indications regarding the Slope, its usage and Equipment, expressed by the personnel wearing special uniforms or marked with special marking(s) (hereafter “Slope personnel”).

 4.3. Users intoxicated by alcohol, drugs or psychotropic substances shall be prohibited to use the Slope.

 4.4. The User shall use only Equipment which is in sound technical condition on the Slope. The User shall make certain that Equipment is in sound technical condition before each downhill run.

 4.5. It shall be prohibited to walk on the Slope and ski lift working areas. In case the User is forced to walk in the Slope downhill area in order to pick up fallen part(s) of Equipment (for example, ski which has slid down the Slope after fall) or in order to help in case of accident, the User shall walk with maximum precaution in order not to disturb other users.

 4.6. The User with Equipment in sound technical condition shall be prohibited to stand or sit in the Slope downhill area or on ski lift trail without any reason. Fall, Equipment failure, rendering of help to a casualty or other fallen user can be considered as a reason. After stopping, the User shall leave the Slope downhill area as soon as possible.

4.7. The User shall accept full responsibility of his/her health and life on the Slope, and shall be responsible for the chosen downhill run speed and manoeuvres which must not exceed his/her skills and endanger other Slope users.

4.8. The User shall waive any rights to claim and undertake not to raise either material claims or claims of other nature, as well as not to raise any claims against the Owner for bodily injuries, harm or damages (trauma, damages to Equipment, transport vehicles and the like) occurred on the Slope as a result of violation or nonobservance of the present terms.

4.9. “Snowboard Park” is a part of the Slope marked with special signs and it shall be allowed to be used by persons who are not beginners and whose skills are appropriate to the difficulty level of jumps and slides. The Snowboard Park may be used only by persons over the age of 16 who are using helmets. Personnel shall have rights to prohibit the User to use the Snowboard Park if his/her skills or downhill run manner endanger him/herself or other users.

 

 5. Terms of Downhill Skiing:

5.1. Before downhill run, the User shall pay attention to the Slope in order to make certain that by starting a run he/she shall not endanger him/herself and other skiers.

5.2.Before every downhill run, the User shall evaluate quality and condition of the Slope snow surface, as well as make certain whether there are other persons in the Slope downhill area or not, in order to perform safe downhill run.

5.3. Before downhill run, the User shall make certain that the Slope is safe. It shall be prohibited to use the Slope if quality of snow do not correspond to safe downhill run conditions, even if ski lift is in operation. It shall be prohibited to be in the Slope downhill area during work of snow grooming machine (snowcat) or special Slope service vehicles in that area. The User shall give way to snow grooming machine (snowcat) or special Slope service vehicles.

5.4. The User may overtake other user both to the right and to the left provided that sufficient space of the Slope area is left for manoeuvres of other user.

5.5. The User shall keep his/her distance from persons ahead and avoid collisions with them. The User skiing from top shall be responsible for collision and for consequences caused by collision with a person below or ahead on downhill run.

5.6. In blind turns of the Slope, the User shall ski with speed allowing to avoid any collisions irrespective of actual conditions.

5.7. The User shall not cross the theoretical line which marks off ski lift trail from the Slope downhill area.

 5.8. The User shall provide help to persons involved in accident. The User shall immediately inform the Slope personnel about any accidents and shall provide help, if required.

 

6. Terms of Ski Lift Usage:

 6.1. Before moving uphill:

6.1.1. The User shall wait in queue.

6.1.2. Hooking and unhooking to ski lift shall be allowed in dedicated areas only. Unhooking shall be allowed only after a special notice from the Slope personnel. Each User shall use only one hook/handle (in case of platter/button/poma lifts). Hook/anchor ski lift (T-Bar type) shall be used by not more than two users.

 6.1.3. The User without ski lift usage experience shall inform the Slope personnel at ski lift, in order they could provide help.

6.1.4. The User shall use appropriate close-fitting clothing and keep pockets and fasteners closed in order such parts of ski lift as hook, handle, anchor (hereafter “Handle/Anchor”) would not trip on clothing.

 

6.2. By starting moving uphill:

 6.2.1. The User (skier) shall remove pole straps and keep poles in outer hand from ski lift. Snowboarder shall detach one foot from snowboard binding(s) (fastening(s)).

 6.2.2. The User shall stand directly alongside the ski lift but not closer than 0.5 m to cable vertical line so that passing Platters/T-Bars did not touch the User. The Owner shall not pay for damages caused by Platters/T-Bars to the User’s clothing if damages have arisen from non-observance of the above.

6.2.3. The User shall grip Handle/Anchor with free hand and drag him/herself forward in moving direction. When movement is commenced: in case of “Multilift”, the User shall place handle behind back around waist line; In case of T-Bar ski lift, the User shall place handle behind back below hip line; In case of “Platter” ski lift, the User shall place handle/platter between legs.

 

6.3. When moving uphill:

 6.3.1. The User shall direct skis or snowboard in uphill movement direction.

6.3.2. When moving uphill, the User shall move straight along uphill trail, shall not perform turnings and zig-zag (corkscrew) movements. In case of fall, the User shall leave the ski lift trail as soon as possible.

6.3.3. The User shall not release Handle/Anchor directly before ski lift support/pier.

 

6.4. By finishing moving uphill:

6.4.1. In order to avoid trauma (bodily injuries), as well as damage to the User and his/her clothing, before unhooking, the User shall make certain that Handle/Anchor has not tripped on clothing or Equipment.

 6.4.2. The User shall move away from Handle/Anchor when skis are on flat horizontal surface only.

 6.4.3. The User shall immediately leave unhooking area towards the closest slope in order to avoid possible trauma caused by the next user’s Handle/Anchor.

6.4.4. After unhooking, the User shall not drag Handle/Anchor aside or do other actions which may cause ski lift cable break loose or other damage.

6.4.5. In case ski lift causes threat to any Slope user, the User shall switch off the ski lift by pressing “STOP” button.

 

7. Responsibility of User:

7.1. The User shall be responsible for harm and damages caused to third persons or the Owner by using the Slope.

7.2. Slope personnel shall be entitled to cancel the User’s Ski pass and prohibit to use the Slope if he/she ignores the terms of this Agreement.

7.3. The User shall be responsible for harm and damages caused to third persons and the Owner by ignoring the terms of ski lift usage.

7.4. In case of loss of Ski pass, the User shall have no rights to renew it.

7.5. The User shall have no rights to request to exchange Ski pass for money if Ski pass is valid and the User is dissatisfied with the Slope surface condition, weather or any other conditions.

 

 8. Responsibility of Owner:

8.1. The Owner shall not take responsibility for accidents or damages caused by violating the terms of this Agreement.

8.2. The Owner shall not take responsibility for damages or theft of equipment, transport vehicle or other personal belongings.

8.3. The Owner shall not be responsible for harm or damages caused in connection with misuse of ski lift or nonobservance of safety rules.

 

9. Special Terms:

 9.1. The Owner shall have rights to prohibit a person to use the Slope if he/she does not have Ski pass or it is void or cancelled. The Owner shall have rights to evict such persons from the Slope.

9.2. By this Agreement, the User and a person upon whom this Agreement is legally binding, agree that the Owner or its authorized person shall have rights to collect, record and distribute personal data of the User and a person in accordance with the terms of this Agreement. In case a person has used the Slope without the Owner’s consent or ignoring the Owner’s prohibition to use it, or if a person has used a forged ski pass, as well as in cases when the Owner or its authorized person has cancelled Ski pass due to significant violation of the terms of this Agreement, the Owner or its authorized person shall have rights to record and process personal data (photos, video and other audio and visual data records) of the User and a person upon whom this Agreement is legally binding. The Owner shall have rights to collect, register, input, keep/save personal data on text, audio and visual data carriers, as well as classify, modify, use, transmit, delete, process and hand over this data to owners of other ski centres.

Inventory usage rules
Observation tower usage safety rules

Maximum 30 individuals are allowed in the observation tower simultaneously, they have to be placed evenly on the platform with no more than 10 individuals on one side.

Children under the age of 12 are allowed in the observation tower only if they are accompanied by an adult.

Please note that the platform and the staircase landing zones are made of grid and transparent material; besides, we recommend the visitors to use appropriate footwear and clothing to avoid any incidents.

It may be dangerous to climb the observation tower with ski boots on! Please, assess your skills and safety!

It is forbidden:

 • To swing the observation tower or otherwise jeopardize its stability;
 • To smoke in the observation tower;
 • To bring pyrotechnics and inflammable substances in the observation tower and to use them there;
 • To be situated in the tower when the weather is bad (strong wind, snowstorm, icing, heavy rain);
 • To be situated in the observation while under the influence of alcohol, narcotic or other psychotropic substances;
 • To bring alcoholic drinks and food in the observation tower and to use them there;
 • To bring glass objects of any kind in the observation tower;
 • To take or bring animals in the observation tower;
 • To throw any objects down the observation tower;
 • To lean against the platform railing; to bend or step over the platform or staircase railing.

 

The highest platform of the observation tower is 16 m high, and the hill is 80 meters above sea level.

Coming soon
privātuma politika
Summer
RIEKSTUKALNA AKTĪVĀS ATPŪTAS KOMPLEKSA LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS SEZONĀ
Summer toboggan usage safety rules
Tubing usage safety rules
Adventure park "Kokos Rieksts" usage safety rules
Bungee jumping trampoline usage safety rules
Quadbikes usage safety rules
Zip line usage safety rules
Giant swing usage safety rules
Squirrels village usage safety rules
Disc Golf usage safety rules
Outdoor scooter usage safety rules
“Nut trail” (Barefoot) usage safety rules
Observation tower usage safety rules

Maximum 30 individuals are allowed in the observation tower simultaneously, they have to be placed evenly on the platform with no more than 10 individuals on one side.

Children under the age of 12 are allowed in the observation tower only if they are accompanied by an adult.

Please note that the platform and the staircase landing zones are made of grid and transparent material; besides, we recommend the visitors to use appropriate footwear and clothing to avoid any incidents.

It may be dangerous to climb the observation tower with ski boots on! Please, assess your skills and safety!

It is forbidden:

 • To swing the observation tower or otherwise jeopardize its stability;
 • To smoke in the observation tower;
 • To bring pyrotechnics and inflammable substances in the observation tower and to use them there;
 • To be situated in the tower when the weather is bad (strong wind, snowstorm, icing, heavy rain);
 • To be situated in the observation while under the influence of alcohol, narcotic or other psychotropic substances;
 • To bring alcoholic drinks and food in the observation tower and to use them there;
 • To bring glass objects of any kind in the observation tower;
 • To take or bring animals in the observation tower;
 • To throw any objects down the observation tower;
 • To lean against the platform railing; to bend or step over the platform or staircase railing.

 

The highest platform of the observation tower is 16 m high, and the hill is 80 meters above sea level.

privātuma politika