Kaip patekti į Riekstukalnį

Pasitikrink Google Maps

Važiuojant iš Rygos (iš Pardaugavos, dešiniojo Dauguvos kranto):

pasirink kelią, kuris vedą į kelią Ryga–Bauskė (Rīga – Bauska) A7, pervažiuok Kekavą (Ķekava) ir žiede pasirink antrą išvažiavimą su nuoroda į Bauskę ir Kauną. Po poros šimtų metrų bus nuoroda ir posūkis į kairę į Balduonę (Baldone) ir Skaistkalnę (Skaistkalne) –P89. Įvažiavus į Balduonės centrą dešinėje pusėje bus matyti mokykla, o priekyje – bažnyčia. Prieš bažnyčią pasuk į kairę (prie ženklo Daugmalė (Daugmale) 12 km ir Riekstukalnis (Riekstukalns) 3,7 km). Maždaug po kilometro bus ženklas „Riekstukalns 2,9 km) – čia miško keliuku pasuk į kairę arba laikykis ženklo „Riekstukalns 5,9 km“.

Važiuojant iš Rygos (centro pusės, kairiojo Dauguvos kranto):

Pasirink kelią, vedantį į kelią Ryga–Daugpilis (Rīga–Daugavpils) A6. Išvažiavęs iš Rygos, iš karto pasuk į dešinę – į kelią Jūrmala, Kaunas A5, tuomet žiede pasirink antrą išvažiavimą į Jūrmalą ir Kauną. Važiuok iki kito žiedo ir tada pasirink Skaistkalnės (Skaistkalne) kryptį (antras išvažiavimas). Kai pateksi į T formos sankryžą, pasuk į kairę į Balduonę (Baldone) (kelias P89). Įvažiavus į Balduonės centrą dešinėje pusėje bus matyti mokykla, o priešais – bažnyčia. Prieš bažnyčią pasuk į kairę (prie ženklo Daugmalė (Daugmale) 12 km ir Riekstukalnis (Riekstukalns) 3,7 km). Maždaug po kilometro bus ženklas „Riekstukalns 2,9 km“ – čia miško keliuku pasuk į kairę arba laikykis ženklo „Riekstukalns 5,9 km“.

Šiltuoju metu laiku artimiausias kelias į Riekstukalnį pasidaro neišvažiuojamas, todėl uždaromas. Prašome naudotis ilgesniu keliu laikantis nuorodos „Riekstukalns 5,9 km“

Maloniai kviečiame į Riekstukalnį!