Riekstukalnā taps skatu tornis

Ar prieku informējam,  projekta Nr.16-04-AL02-A019.2201-000002 “Skatu tornis Baldonē” ietvarā paredzēta skatu torņa izbūve Riekstukalnā.

Projekta mērķis - ainava kā vietējās  dabas vērtību apzināšana. Skatu torņa izbūve dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. No  Riekstukalna virsotnes, kas ir 80 m virs jūras līmeņa  paveras ainava – skats uz Rīgu, tādēļ  ainava ir unikāla. Skaidrā laikā ļoti labi var redzēt galvaspilsētas lielākos arhitektūras objektus, kas ir – Vanšu tilts, televīzijas tornis, Gaismas pils, baznīcu torņi un citas ēkas. Projekts tapis sadarbībā ar Baldones novada pašvaldību un tornis paredzēts kā publiska infrastruktūra – pieejams ikvienam un bezmaksas, lai veicinātu vietējās rīcības grupas teritorijā un novadā vietējo dabas vērtību pieejamību, kā arī publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.  Vēsturiskās liecības vēsta par to, ka 19.gs. sākumā Riekstukalnā ir bijis koka tornis, tādēļ varam secināt, ka kalns ar savām ainavām jau toreiz "uzrunājis un iedvesmojis" daudzus tā laika radošo profesiju pārstāvjus, kas mūsdienās būtu – ainavisti, arhitekti, plānotāji, putnu vērotāji.

Saskaņā ar Sadarbības līgumu Nr.1-28/23, kas noslēgts starp  Baldones novada pašvaldība un SIA Riekstu kalns, puses vienojušās par sekojošu:

1.projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas un projektu izstrādes un saskaņošanas izmaksas sedz pašvaldība – tehniskā projekta izstrāde;

2.līdz 90% no izmaksām, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), tiek segtas no ES piesaistītā līdzfinansējuma;

3.atlikušās projekta īstenošanas izmaksas un uz kopējo projekta realizācijas summu aprēķināto PVN  sedz SIA;

4.skatu torņa un objekta uzturēšanas izmaksas sedz SIA.

Projektu paredzēts īstenot atbilstoši PPP Zied zeme  sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijā  2015-2020 noteiktajam startēģiskajam mērķim: M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā, rīcībā 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda EUR 49 896,00, publiskais finansējums EUR 34927,20.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada rudenim.