Bērnu slēpošanas skoliņa

Arī šogad Bērnu skoliņa būs! Sākam ceturtdien, 25. janvārī!

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 18:40 - 20:00 norisināsies bērnu skoliņas nodarbības. Laipni gaidīti bērni vecumā no 5-10 gadu vecuma. Nepieciešamas nelielas slēpošanas priekšzināšanas - bremzēt prasme un spēja patstāvīgi pacelties pa pacēlāju. Nodarbību vadīs divas instruktores un bērni tiks sadalīti grupiņās atbilstoši spējām.

“Bērnu skoliņas” mērķis ir veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Pavadīt laiku svaigā gaisā, iegūt jaunus draugus. Izmantojot dažādas rotaļas un sportiskas aktivitātes radīt vēlmi slēpot. Nodarbībās tiks pilnveidota slēpotprasme izpildot dažādus vingrinājumus un braucot pa speciāli uzspraustu mietu trasi.  Nogāze, uz kuras tiks aizvadītas nodarbības, mainīsies, lai bērni pierastu pie dažāda reljefa trasēm.

Bērnu skaits: 10-12 bērni 

Cena: 15 Eur

Pieteikšanās pa telefonu 29224426 Liene

Lūgums pieteikties vismaz vienu dienu pirms Bērnu Skoliņas nodarbībām!